Daily Archives: May 3, 2022

Хижрий 1443-жылдын шаввал хилалын текшерүүнүн натыйжасы жана мубарек Рамазан айты менен куттуктоо

Басма сөз баянаты Хижрий 1443-жылдын шаввал хилалын текшерүүнүн натыйжасы жана мубарек Рамазан айты менен куттуктоо Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллоху Аллаху Акбар,...