Daily Archives: May 19, 2022

Глобалдык абанын булганышына эң көп салым кошуп жаткан үч өлкө

Глобалдык абанын булганышына эң көп салым кошуп жаткан үч өлкө Окумуштуулардын айтымында, глобалдык жылуулук себептүү жер планетасынын температурасы тынымсыз жогорулап жатат. Мунун натыйжасында мөңгүлөр...

Аманат жана ыйман (уландысы).

Аманат жана ыйман (уландысы). Инсан Аллахка итаат кылган, Анын маъсиятынан качкан, Анын махлуктардагы сүннөтүн-мыйзам эрежелерин түшүнгөн, өз нафсинде да, жер жүзүндө да Аллахтын өкүмдарлыгын тургузууну...