Ар бир камарий айдын биринчи күнү Ливан университетинин мусулман жаштары тобу тарабынан Ливан массалык маалымат агенттиги министрлигинин 1989-жылы 15-ноябда берген 166-номерлүү уруксаты менен чыгарылат.

2023© : Кең көлөмдүү пикрий-сакафий журнал