Daily Archives: May 2, 2022

Аманатты жеткирүү көрүнүшү жана анын шарттары жөнүндө кеңири штрихтер:

(Өзгөртүү – “Исламий мамлекет” үчүн мукаррар китебинен) Аманат жана ыйман Аманатты жеткирүү көрүнүшү жана анын шарттары жөнүндө кеңири штрихтер: Аллах Таала инсандарды ал үчүн жараткан гояны ишке...