Хижрий 1443-жылдын шаввал хилалын текшерүүнүн натыйжасы жана мубарек Рамазан айты менен куттуктоо

249
0

Басма сөз баянаты

Хижрий 1443-жылдын шаввал хилалын текшерүүнүн натыйжасы жана мубарек Рамазан айты менен куттуктоо

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллоху Аллаху Акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд

Бисмиллахир Рохманир Рохим.

Бүткүл ааламдардын Роббиси Аллах Таалага мактоолор болсун. Мухаммад ﷺга, ал кишинин үй-бүлөсүнө жана сахабаларына саламдар болсун.

Бухарий өзүнүн сахихинде Мухаммад ибн Зияд аркылуу ушул хадисти келтирди. Мухаммад ибн Зияд айтат: Мен Абу Хурайра розияллоху анхудан мындай дегенин укканмын: Набий ﷺ же Абу Касим ﷺ айтты:

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»

«Айды көрүп орозону баштагыла, айды көрүп орозону бүтүргүлө. Эгер, асман булуттуу болсо, шаъбан айынын санагын толук отуз күн кылгыла».

Бүгүн, 2022-жылы 30-апрель, ишембиден жекшембиге өткөн түнү шаввал хилалы (жаңырган айы) күзөтүлгөндөн кийин хилалдын шаръий түрдө көрүлгөнү айрым исламий өлкөлөрдө өз тастыгын тапты. Ушуга ылайык, демек, эртең, жекшемби күнү – шаввал айынын жана мубарак рамазан айтынын биринчи күнү.

Хизб-ут-Тахрир бүткүл Ислам Умматын мубарек рамазан айты менен куттуктайт. Аллах Тааладан келерки жылдагы айтты Ислам мамлекети тикеленген, шарият өкүмдар болгон, Ислам байрагы желбиреген абалда күтүп алышыбызды насиб кылышын сурайбыз.

Өз кезегинде Борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасы катары, мен өзүмдүн атымдан жана Борбордук маалымат бөлүмүндө иш алып барып жаткан бардык ага-ини, эже-карындаштарымдын атынан Хизб-ут-Тахрир амири улуу аалым Ата ибн Халил Абу Раштаны рамазан айты менен куттуктаймын. Аллах Тааладан амирибизге Расулуллах ﷺдын Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык жөнүндөгү башаратын жүзөгө чыгаруу жолундагы даъватта ийгиликке жетиштиришин сурайбыз.

Мусулмандар Рамазан айтын кубаныч менен күтүп алышууда. Балким, бул кубаныч алардын бул жылдагы Рамазанда туш болгон азап-кыйынчылыктарын бир аз жеңилдетсе ажеп эмес. Афганистан жана Яман калктарында кеңири жайылган ачарчылык, яхудийлердин Масжидул Аксаны тебелеши, Швецияда Куръани Каримдин өрттөлүшү, Жер ортолук деңизде үй-бүлөлөрдүн чөгүп кетиши – мусулмандар ушундай азап-кыйынчылыктардын тартышууда. Мусулмандар каарданып ачууланып, кайгыдан капаланып Рамазан айында күндүзү орозо кармашты, түндөрү ибадатта болушту.

Бүгүнкү күндө мусулмандар башынан өткөрүп жаткан түркүн кырсыктар – колонизатордун же колонизаторлук жүзөгө келтирген шарттардын түздөн-түз натыйжасы. Мисалы, яхудий вужудун колонизатор кафир Батыш тикеледи жана куралдантты. Афганистан калкы болсо, ачкалыктан азап тартууда, өлкө Батыштын буйругу менен бомбаланууда. Индус бийлиги АКШнын уруксаты менен Индия жана Кашмир мусулмандарынын башына кыйынчылыктарды жаадырууда. Батыш мусулман калктарды өз өлкөсүнөн чыгуу жолдорун тосуп койгондуктан мусулман үй-бүлөлөр деңиз аркылуу өтүүгө мажбур болуп, өмүрлөрүн коркунуч астына коюшууда. Батыш мамлекеттери Исламды жана Ислам баалуулуктарын акаарат кылуу, Ислам шарттарына бекем амал кылган мусулмандарды айыптоо үгүт иштерин бүткүл дүйнө бойлоп алып барууда.

Бирок, Ислам Умматын курчап алган окуялар Батыш жана малайларынын көптөгөн айла-амалдарын ачыкка чыгарды. Абал ушундай бир даражага жетти, Батыш өткөн кылымда ишке ашыргандай, өз айланасында Умматты топтой ала турган куурчак жетекчилерди даярдай албай турган болуп калды. Бул болсо, Батыштын өлкөлөрүбүздөгү өкүмдарлыгы алсырай баштаганын түшүндүрөт.

Батыштын Ислам Умматын батыш хазаратына сиңиштирүү же батыш идеялары менен сугаруу жөндөмү аста-секин жоголуп барууда. Батыш өз идеяларын мусулмандарга мыйзамдын күчү менен зордоп киргизүүгө аракет кылууда. Бул – Ислам каршысында турган Батыш хазаратынын ийгиликсиздиги. Бир нече жылдардан бери Америка, Франция жана Британия борборлорунда шайлоо жана референдум натыйжаларын кабыл албоо окуялары ушул бийликтерди четке кагуудан башка нерсе эмес. Бул коомдук башкаруу концепциясына коркунучту жана демократиялык саясий башкарууга ишеничсиздикти түшүндүрөт. Ошентип, Батыш өз үйүндө хазаратынын өлүмүн жарыялоо үчүн шарт жаратты.

Оо, мусулмандар! Силерден тартып алынган бийлигиңерди кайтарып алышыңарга тоскоолдук болуп турган нерсе – күч-кубат ээлери өз катиятынан баш тартканы жана курчак өкүмдарларды колдоп-кубатташканы. Күч-кубат ээлери өлкөлөрүбүздө Батыштын колун талкалоо жана алардан бийликти тартып алып, Ислам Умматына кайтаруу кудуретине ээ. Эгер, ушундай кылышса т.а. Ислам Умматына бийлигин кайтарып алып беришсе жана Ислам мамлекеттеринен биринде Халифалыкты тикелешсе, алардын ысымдары Ислам Умматынын тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылып калат. Жана эң чоң сыйлыкка – Пайгамбарлык тарыйкатты дүйнөгө кайтарганы үчүн Расулуллах ﷺдын сахабалары болгон ансарлар сыяктуу даңкка ээ болушат. Расулуллах ﷺ башкаруу Ислам башкаруусуна өзгөрүшү жөнүндөгү белгилүү хадисин минтип аяктаган:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

«Кийин Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык болот».

Оо, басма сөз, калем, трибуна жана саясий дастур ээлери! Ислам Умматын күч-кубат ээлерин акыйкатка буруу тарапка багыттоо силердин милдетиңер. Силер Умматтын этибарын күнү-түнү өзүңөргө тартасыңар. Силер Умматтагы эки негизги чындыкты билесиңер. Биринчи чындык – Уммат чөлдө суусаган адам сыяктуу саясий биримдикке чаңкоо. Экинчи чындык – Исламдын азиздиги мусулмандардын жүрөгүнө терең орношкон. Исламий биримдик жана азиздик бир гана Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык мамлекетин тикелөө менен ишке ашат. Ушул орунда, Ислам Умматынын эң маанилүү жетекчилеринин бири болгон халифа Умар ибн Хаттаб розияллоху анхунун акыйкат сөздөрүн эске салабыз. Умар розияллоху анху мындай деген: «Биз кордолгон адамдар элек, Аллах бизди Ислам менен азиз кылды. Эгер, биз азиздикти Аллах бизге берген нерседен башка тараптан издесек, Аллах бизди кайра кор кылат». Биз силерди ушул туура сөздү ураан кылып көтөрүүгө жана аны аракетиңерде көрсөтүүгө чакырабыз.

Оо, күч-кубат ээлери! Билесиңерби, Батыш көп жылдардан бери өз айланасында Умматты топтой ала турган жаңы өкүмдарларды чыгара албай жатат. Бүгүн бийлик күрсүсү илманий саясатчыларды кыйын абалга салып койгон. Алардын кайсы бири болбосун, бийлик тизгинин колго алары менен эле, окуялар анын сырларын ачыкка чыгаргандыктан, эки жүздүүлүк жана кара мүртөздүк тузагына түшүүдө. Бул болсо, жетекчилерди мурдагыдан да кыйын абалга салып койду. Адамдар күнү-түнү аларды наалаттап жатканынан, алар коомчулукту опузалап, күч колдонуудан башка чарасы калбай жатат. Батыш болсо, өз проблемалары менен алек. Ал коронавирус пандемиясы, экономикалык кризистер, обочолонгон популизмдин күчөшү, Украина согушу, Кытай блокадасы, дүйнөлүк энергия кризиси жана финансы базарынын туруксуздугу себептүү өз долбоорлорун калктын наалатына учураган күчсүз башчыларга тапшырып, өлкөлөрүбүздөн чыгууга мажбур болууда. Мына ушундай ыңгайлуу учурда эмнени күтүп жатасыңар?! Ислам Умматына качан жардам бересиңер? Жүрөктөрү таштай каткан, эл аралык конференцияларда кожоюндарынын артынан иттей жүгүрүп жүргөн, ал эми, өз өлкөсүнө кайтканда калктын дартына көз жумуп, аларга зулум кылып эзген жетекчилерди качан кулатасыңар?

Шексиз, бул айт майрамы мубарек. Ошондуктан, ар бир үй-бүлөдө, ар бир турак-жайда, ар бир шаарда айт шаттыгын жанданткыла. Аны менен, майрам силердин катиятыңарды жаңыласын, келерки күндөр үчүн кушкабар болсун, душманыңардын жүрөгүнө коркуу жана кайгы салсын. Келгиле, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи Халифалыкты тикелөө үчүн биргеликте аракет кылалы. Аллах Субханаху ва Таала айтат:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

«Демек, ага ыйман келтирген, аны улуулап, ага жардам кылган, ошондой эле анын (келиши) менен түшүрүлгөн нурга (Куранга) ээрчигендер – дал ошолор гана кутулуучулар»                    [7:157]

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла илаха иллаллоху Аллаху Акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд

Айтыңыздар мубарек болсун, вассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух.

Жекшембиге өткөн түн, хижрий 1443-жыл, шаввал айынын биринчи күнү жана мубарек рамазан айты.

Миладий 2022-жыл, 1-май.

 

Мухандис Салахиддин Азаза

Хизб-ут-Тахрирдин

Борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасы

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here