Макала

Саламаттыкты сактоого таасир өткөрүүчү эң маанилүү аамилдердин бузуктугу (4)

  Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты                Бисмиллахир рохманир рохиим Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары Саламаттыкты сактоого таасир...

Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары

Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты Бисмиллахир рохманир рохиим Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары Дүйнөдөгү саламаттыкты сактоо тармагы төмөндөп...

         Саламаттыкты сактоонун начардыгына дүйнө жүзүн башкарып жаткан капиталисттик хазараттын бузуктугу себеп

Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты                Бисмиллахир рохманир рохиим          Саламаттыкты сактоонун начардыгына дүйнө жүзүн башкарып жаткан капиталисттик хазараттын бузуктугу себеп    Адамдын психологиялык, жисманий жана ижтимаий...

           Дүйнөдөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси

Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары            Дүйнөдөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси   Бүгүнкү күндө адамзат иштерди ахлакий, рухий...

ЖАКЫРЧЫЛЫК КҮЧӨП БАРУУДА

Жакырчылык күчөп барууда Дүйнөлүк банктын отчётуна ылайык 2022-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли 25,5 пайызга өсүшү күтүлүүдө. Отчётто баса белгиленгендей, азык-түлүк бааларынын жогорулугу жана жумуш...

Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты

Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты             Бисмиллахир рохманир рохиим    Сөз башы   Бул китеп Аллахтын изни менен жакын арада тикеленүүчү халифалык...