Макала

Фикрий китептерди кандай түшүнүү керек

Бисмиллахир рохманир рохиим Фикрий китептерди кандай түшүнүү керек Фикрий китептер дегенде акыйкаттарды түшүнүп жетип, ошол негизде жашоосун тартиптештирүүсү, каталарын оңдоосу үчүн адамдарга жеткирүү назарда тутулат. Ал...

Аманат жана ыйман (уландысы).

Аманат жана ыйман (уландысы). Инсан Аллахка итаат кылган, Анын маъсиятынан качкан, Анын махлуктардагы сүннөтүн-мыйзам эрежелерин түшүнгөн, өз нафсинде да, жер жүзүндө да Аллахтын өкүмдарлыгын тургузууну...

Аманат жана ыйман 

Аманат жана ыйман  Окурман боордошум!  Албетте аманатты жеткирүү пайгамбарлардын жана аларды ээрчиген ыйман ээлеринин жолун кармануу менен болот. Бул жол балээлерге кириптер болуу жолу, момундардын...

9-МАЙ КАНДАЙ КҮН

9-МАЙ КАНДАЙ КҮН Карт тарыхта эң чоң согуш бул 2-дүйнөлүк согуш экендиги талашсыз. Бүгүнкү күндө бул согушта жеңишке жетишкен тарап 9-майды жеңиш күнү деп кең...

 Аманат жана ыйман

(Өзгөртүү - Исламий мамлекет үчүн мукаррар китебинен)  Аманат жана ыйман Ыймандын алсыздыгы аманатты жеткирүүдөн өзүн четке тартуунун эң кооптуу аамили болуп эсептелет: Мына ушул тарыйкатты кармануудан...

Аманатты жеткирүү көрүнүшү жана анын шарттары жөнүндө кеңири штрихтер:

(Өзгөртүү – “Исламий мамлекет” үчүн мукаррар китебинен) Аманат жана ыйман Аманатты жеткирүү көрүнүшү жана анын шарттары жөнүндө кеңири штрихтер: Аллах Таала инсандарды ал үчүн жараткан гояны ишке...