Яхудий вужудунун президенти Ибрахимий мечитине бастырып кириши Халилде жаңы тартип орнотуу

214
0

Басма сөз баянаты

Яхудий вужудунун президенти Ибрахимий мечитине бастырып кириши Халилде жаңы тартип орнотуу болуп, бул нерсеге Фалестин администрациясынын коопсуздук маселесиндеги тил бириктирүүсү жана малай режимдердин мамилелерди нормалдаштырышы себеп

Халил шаары Куддус жана Аксадагы сыяктуу яхудийлештирүү кампаниясына учурап жатат. Яхудийлер өздөрүнүн тарыхий жана тавротий майрамдарын, ырасымдарын шылтоолоп, яхудийлештирүү жана жаңы тартип орнотуу үчүн ар кандай ыңгайлуу учурдан жана мүмкүнчүлктөн пайдаланышууда.

Ушуга ылайык, яхудий вужудунун президенти Герцогдун Ибрахимий мечитине бастырып кириши да бул вужуддун Халил борборун жана анын Ибрахимий мечитин бутага алып жасап жаткан жийиркеничтүү аракеттерине кирет.

Баскынчы яхудийлер негизги этибарды Халил шаарына каратып, анын байыркы шаарына, чөйрөсүнө жана Ибрахимий мечитине яхудийлик түсүн беришмечи. Алар бул нерсени Герцогдун «Биздин Халилде (Хеврондо) тарыхий акыбыз бар» деп айткандан кийин ачык жарыя кылышууда! Президенттин бул билдирүүсүнөн эки жыл мурун Нетаньяху: «Халил яхудийлерсиз калбайт»; «Биз Халилде жат эмеспиз, бул жерде түбөлүк калабыз», – деген сөздөрдү айткан. Алардын саясаты мына ушундай жаңы тартиптерди колдонууга негизделүүдө. Мисалы, алар эски шаардын так борборунда турак-жайларын орнотушту, кийин Ибрахимий мечитин экиге бөлүштү. Ал эми, бүгүнкү күнгө келип, турак жайларын бир жайга жыйнап, эски шаарга дагы да көбүрөөк яхудийлик түсүн берүүгө жана ушул аркылуу Халилдин борборунда бири-бирине туташкан үлкөн турак-жайларды курууга урунуп жатышат. Ошол эле учурда, Ибрахимий мечитинин экинчи бөлүгүн менчиктештирүү максатында аны ээлеп алууга аракет кылышууда.

Ибрахимий мечитине бастырып кирген Герцогдун жанында Халилдин түштүгүндөгү айылдын калкына бир катар чабуулдарды уюштуруп, аларды айылдан чыгарууга урунган «Тоолук жаштар» уюму да болду. О.э. шаарда курулган турак-жайларда жашаган депутат Эйтмар бин Гафир жана Барух Барзил менен бирге Каханий кыймылы да болушту… Андан тышкары, турак-жакларына жайгашып алган келгинди яхудийлер президент Герцог менен мечиттен чыгып бара жатып эски шаардын калкына текчилдик сөздөрдү кыйкырышты… Булардын баарынан ачык-айкын көрүнүп тургандай, бул кылмышкерлер Акса мурабиттерин өз үй-жайларынан жана Ибрахимий мечитинин айланасынан кууп чыгарууга аракет кылышууда жана муну ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жатышат.

Фалестин администрациясы коопсуздук маселесинде тил бириктиргендиктен яхудий вужуду чектен чыгып, эч нерседен уялбай жатат. Фалестин калкын бастырууда, даъватчыларды куугунтуктап, камакка алууда, саясий көз караштары себептүү адамдарды куугунтуктап, адилетсиз салык жана төлөмдөр аркылуу адамдардын ырызкыларын уурдоодо жана алардын арасында душмандык уругун эгүүдө мына ушул тил бириктирүү Фалестин администрациясына пайдалуу болууда. Буга кошумча, яхудий вужуду менен коргоо келишимдерин түзүп жаткан араб режимдери аны менен мамилелерди нормалдаштырышы яхудий вужудунун мына ушинтип чектен чыгышына алып келди. Булардын баары Фалестин калкы жана бүткүл Уммат согуштун башка майданында болсо, саткын режимдер, башчылар, баскынчы яхудийлер, Америка жана башка колонизатор мамлекеттер согуштун башка майданында турганын көрсөтүүдө.

Ибрахим \дын Халил шаары жана Ибрахимий мечити – мубарек Фалестин жерининин эки тирөөчү. Фалестин калкынын жана мусулмандардын ушул эки жайдагы акысы тарихый эмес о.э. ЮНЕСКО уюму жана БУУга караштуу башка уюмдар белгилеп берген мурас да эмес. Аларга кайрылууга болбойт. Негизи, БУУ яхудий вужудун бекемдөөдө жана ага мыйзамдуулук берүүдө негизги ролду аткарууда. Бул эки жайдагы биздин акыбыз Куръани Каримде белгилеп берилген, бардык мусулмандарга аларды коргоп, сактоого буйрулган. Ушул себептен улам, мындай рак илдетин тамыры менен жок кылуу о.э. алардын ыпластыгынан жана зомбулугунан Халил, Куддус жана бүткүл Фалестинди куткаруу үчүн Ислам Умматына кайрылуу зарыл.

Халил калкы алардын бүтүндүгүнө, биримдигине жана мурабиттигине зыян жектире турган ар кандай нерседен сак болушу о.э. өз ара биригип, шектүү кимселер тарабынан козутулган чыр-чатактардан алыс болушу зарыл. О.э. алар Халил шаарын бутага алган жана шаар калкын кууп чыгарууга багытталган иштер өтө кооптуу экенин түшүнүп жетиши керек.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here