Daily Archives: January 5, 2022

Улутчулдук капитализмдин жемиши

Улутчулдук капитализмдин жемиши Капитализм хазаратындагы “табигый укук” жана “социалдык дарвинизм” теориясы боюнча улутчулдук жана расачылык адаттагы көрүнүш болуп эсептелет. Т.а. капитализмдин жашоого болгон көз...

Өлкөгө жана жарандарга рувайбизалар өкүмдарлык кылып, Ислам менен өкүм жүргүзүлбөй жаткан бүгүнкү заманда амри...

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Өлкөгө жана жарандарга рувайбизалар өкүмдарлык кылып, Ислам менен өкүм жүргүзүлбөй жаткан бүгүнкү заманда амри маъруф жана нахи мункар жазага ылайык кылмыш...