Daily Archives: March 20, 2021

Кыргызстан карызын төлөбөсө, маанилүү обеьктилер Кытайдын башкаруусуна өтүп кетет

Кыргызстан карызын төлөбөсө, маанилүү обеьктилер Кытайдын башкаруусуна өтүп кетет Президент Садыр Жапаров эгер Кыргызстан Кытайга карызын төлөбөсө, өлкөдөгү кээ бир маанилүү объектилер Кытайдын башкаруусуна өтүп...