Daily Archives: March 1, 2021

Халифалызсыз жүз жыл! Ражаб айынын кирип келиши менен Халифалыктын кулатылганына жүз жыл болду

Басма сөз баянаты Халифалызсыз жүз жыл! Ражаб айынын кирип келиши менен Халифалыктын кулатылганына жүз жыл болду Мусулмандар халифасыз жүз жыл жашашты. Акыйкатта болсо, Халифасыз жашоо эң оор...

СИЛЕР СӨЗСҮЗ ТҮРДӨ АМРУ МАЪРУФ, НАХИЙ МУНКАР КЫЛЫШЫҢАР ВАЖИБ

Силер сөзсүз түрдө амру маъруф, нахий мункар кылышыңар важиб Аллах Таала адамзатты хидаятка баштоо үчүн пайгамбарларды жөнөткөн. Пайгамбарлар өз милдетин аткарышып, инсандарды амру маъруф, нахий...