Daily Archives: March 25, 2021

КАЛКТЫ КАРЖАЛТКАН ЖАКЫРЧЫЛЫК ЖАНА КЫМБАТЧЫЛЫК

Калкты каржалткан жакырчылык жана кымбатчылык 2020-2021-жылдар дүйнө эли үчүн, анын катарында өлкөбүз үчүн оор жылдардан болууда. Карантин, жумушсуздук, мамлекеттер ортосунда байланыштардын токтотулушу ансыз да кыйын...