Фалестин маселеси Трамп жана анын каргаша келишиминен чоң маселе

368
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Фалестин маселеси Трамп жана анын каргаша келишиминен чоң маселе

Доктор Иброхим Тамимий

Хизб-ут-Тахрирдин Фалестиндеги

маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

Доктор Иброхим Тамимий

АКШ администрациясынын жогору кызматтагы расмийи «CNN» каналына администрация жакында Жакынкы Чыгышта «Кылым келишими» деп аталган тынчтык сунушунун биринчи бөлүгүн кабыл аларын маалым кылды. Расмийдин сөздөрүнө ылайык, бул нерсе Бахрейн борбору Манамада июнь айынын 25-26-күндөрүнө белгиленген форумда кабыл алынат. Форумга араб мамлекеттеринин экономика министрлери, эл аралык жана регионалдык даражадагы ишкерлер, яхудий вужудунун экономика министри Кахлон, АКШ президентинин кеңешчиси Жаред Кушнер, Ак үйдүн Жакынкы Чыгыштагы өкүлү Жейсон Гринблатт катышат.

«CNN» кабарлашынча, Кушнер жыйында мындай деди: «Планга ылайык, бул форумда төрт негизги фактор талкууланат: инфраструктура, өнөр жай, адамдарга мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, инвестиция киргизүү жана бийликти реформалоо. Форумда көп убактан бери тынчтыкты орнотууга тоскоол болуп келе жаткан көптөгөн саясий маселелерден четтөөгө аракет кылабыз, мисалы, фалестиндиктерге өзүнчө мамлекет куруу жана Куддус сыяктуу маселелер».

Бул түстөгү мурунку билдирүүлөрдөн жана жылжып чыккан сөздөрдөн ушул нерсе даана көрүнүп турат, Трамптын мээсинде – байлык, компаниялар, чайкоочулук жана соода келишимдери сыяктуу – өзү өскөн шартка ылайык пикирлөөдөн башка нерсе жок. Ал ушул мээси менен  Фалестин маселесин жок кылуу жолун табамын деп ойлоп жатат. Ал саясий айла-амалдуулуктун башы болгон жана ыплас саясий аракет алып барган Британия аткара албаган нерсени ишке ашыра аламын деп билүүдө. Британия Фалестин маселесин жок кылууга кудурети жетпеген. О.э. Трамп Картер, Рейген, улуу Буш, Клинтон, кичүү Буш жана Обама сыяктуу андан мурунку америкалык жетекчилер эптей албаган ишти экономикалык тармакка этибарды тартуу жана соода келишимдери аркылуу жөнгө салмакчы. Бул аңкоо Трамп башын иштеткенде, ал канчалык түшүнбөй жатканын, Фалестин маселеси Түндүк Корея маселеси да, Кытай менен  болгон соода согушу маселеси да, Россия жана Европа менен мамиле кылуу маселеси да эместигин түшүнмөк. Фалестин маселеси бул сыяктуу маселелерден бүтүндөй айырмаланат, бул маселе Трамптан, анын мамлекетинен, карагаша келишиминен, Бахрейндеги форумдан чоң маселе. Америка ондогон жылдар бою мусулман өлкөлөрүндөгү режимдер жана Фалестин режими анын этегин кармап, анын калоосуна ылайык кадам шилтеши үчүн миллиарддарды сарптады. Канчадан-канча тил бириктирүү жана фитналар болду, аларды мусулман өлкөлөрүндөгү америкачылдар ишке ашырышты. Бирок, алардын баары Фалестин маселесин жок кылууга, бул маселени жабууга жетише албады.

Бу чындыктарга көз жумуу кекирейүүдөн, текеберликтен жана саясий сокурлуктан башка нерсе эмес. Анткени, бул чындыктар Фалестин маселеси кандай экенин даана көрсөтүүдө, бул маселе Батыштын кубатынан да, алардын келишимдеринен жана тил бириктирүүлөрүнөн жогору турган маселе экенин көрсөтүп турат. Бул чындыктардын бири ушул – Фалестин маселеси эки миллиардга жакын Умматтын акыйдасынын маселеси болуп, Исро сурасына  байланган, бул сура Аллахтын коргоосунда болгон жана бүткүл жер жүзүндөгү күчтөр биригишсе да бир сурасын өчүрө албаган Куръани Каримде келген. Мусулмандардын көз алдында бул мубарак жер исламий жерге айланып, ал Умар фарук раазияллоху анхунун колу менен фатх кылынган жана Салахиддин Айюбий рохимахуллохтун колу менен азат болгон. О.э. кайраттуу халифа Абдулхамид II бул жерди коргоп, анын бир сөөм жериннен да баш тартпаган. Бул жердин кучагында Расулуллах ﷺдын Исро жайы жана мусулмандардын биринчи кибласы жайгашкан, ал жерге сапар кылууга катъий бел байланган Акса мечити бар. Мусулман өлкөлөрүнүн ал четинен бул четине чейин бузгунчулук жайып, адамдар арасында коркуу жараткан монгол-татарлар мына ушул жердин топурагында жеңилишкен. Бүгүн болсо, бул жердин карылары түгүл, жаш балдары аны ким азат кылат, ким бул жерди Ислам Умматынын мүлкүнө кайтарат деп күтүп турушат.

Ошондуктан, Америка бул мубарак өлкөгө каршы канчалык тил бириктирбесин, экономикалык жана саясий айла-амалдарды кылбасын, бул иштин ийгилиги үчүн канчалаган малайларды сапарбар кылып, конференцияларды өткөрбөсүн о.э. канчалаган расмий сапарларды жасап, канчалаган билдирүүлөрдү бербесин… максатына эч качан жетишпейт. Аллахтын уруксаты менен, кыйрап жана үмүт жоготуп кайтып кетишет. Анткени, жогоруда айтканыбыздай, Фалестин маселеси алардан да, бүткүл дүйнө күчтөрүнөн да үлкөн.

Бирок, ага карабастан, бул мубарак жердин калкы аларга каршы алга сүрүлүп жаткан сунуштардан этият болушу жана аң-сезимдүү болушу керек. Батыштан келген бардык долбоорду четке кагуу зарыл. Эки мамлекет чечими болобу, кылым келишими болобу, же башкасы болобу, маани-маңызы кандай болушуна карабастан, бул долбоорлордун баарына каршы чыгуу керек. О.э. бул жердин калкы аларга насихат кылып жаткан аң-сезимдүү калыс инсандарга кулак салышы зарыл. Анткени, бул инсандар канчалаган убактан бери ушул жерге каршы тил бириктирүүлөрдүн жана айла-амалдардын бетин ачып келишүүдө, бул фитналардын маңызын, аларды кандай кыйратуу жана аларга кандай каршы күрөшүү жолдорун жана фитна уюштуруп жаткан фитначы жетекчилерди бирме-бир көрсөтүп беришүүдө. Фалестин калкы бир гана Аллахка таянышсын, анткени, Макка Курайшынын айла-амалын өзүлөрүнө каршы сокку кылгандай, айлакерлердин айла-амалын өзүлөрүнө каршы жолдоочу – бул бир гана Аллах. Мушриктердин Расулуллах ﷺга каршы айла-амалдары ийгиликсиздикке учураган. Расулуллах ﷺ болсо, хижрат кылып, мушриктер каалашпаса да, Ислам мамлекетин тикеледи. Аллах Таала айтат:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

«Кафирлер сени колго алуу, же өлтүрүү, же чыгарып жиберүү үчүн сага айла-амал кылгандарын эстегин! Алар айла-амал кылышат, Аллах да айла-амал кылат, Аллах айлакерирээк»                                                                         [8:30]

Мубарак жердин калкы, Аллахтын уруксаты менен, Батыштын бардык долбоорлорун жокко чыгарышы үчүн өзүлөрүнө гана таянуусу, Америкага каршы турууда жана пландарын кыйратууда мусулман өлкөлөрүндөгү малай режимдерге таянбашы лазым. Анткени, Батыштын мусулмандарга каршы күрөштөгү негизги куралдары мына ушул режимдер болот. Мусулмандар алар жардамсыз таштап коюшканын да, кыянаттык кылышканын да өз тажрыйбаларынан өткөрүштү. Аны менен бирге, мубарак жердин калкы «улут», «мекен» жана жалган ураандарды шылтоолоп, жан берип жаткан, жардамсыз калтырган, кыянаттык кылып жаткан, ушунча курбандыктарды жана төгүлгөн кандарды сатып жаткан кимселерге да ишенбеши керек. Бул кимселердин чыныгы жүзү алда качан ачыкка чыккан, айыптары, Батыштын пландарына кызмат кылып жатышканы ачылган. Андыктан, Фалестин маселесин коргоодо же Америка пландарына каршы күрөшүүдө ушул кимселерге ишенүү накта наадандык.

О.э. бүткүл Ислам Умматынын вазыйпасы – малай режимдерди кулатуу жана бийликти Халифалык мамлекетин тикелөө аркылуу исламий жашоону кайрадан баштоо үчүн аракет кылып жаткан аң-сезимдүү саясий жетекчилердин колуна тапшыруу. Халифалык мамлекети армияларыбызды бул ыплас бакты (яхудий вужудун) тамыры менен кулатууга сапарбар кылат жана Америка пландарын, келишимдерин жокко чыгарат. Бул мамлекет Трамп жана анын администрациясынын мусулман өлкөлөрүндөгү куйруктарын кесип, аларды өз ийинине киргизет.

Роя гезити

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here