Фалестин – баскынчылар жана аны жок кылууну камтыган колониялдык долбоорлор үчүн көрүстөн

2922
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Фалестин – баскынчылар жана аны жок кылууну камтыган колониялдык долбоорлор үчүн көрүстөн

Мубарек Фалестин жери кылымдар бою акыйкат менен батыл, Ислам менен куфр ортосундагы күрөш майданы болуп келген. Фалестин фатх кылынгандан бери мусулмандар бул жерди – Ислам акыйдасына байланган Исламий жер деген этибарда – өз өмүрлөрүн сайып коргошту.

Фалестин ар кандай баскынчы жана ач көз кимселер үчүн көрүстөнгө айланган. Миң жыл мурун кресттүүлүк согуштарында кресттүүлөр үчүн, Айн Жалутта бүткүл мусулман өлкөлөрүн басып алган монгол-татарлар үчүн көрүстөн болгон. Жакынкы кылымдарда болсо Наполеон Бонапарттын башчылыгында Чыгышка жүрүш кылган француздар Фалестинди басып алууда ийгиликке жетишпеген. Т.а. анын Наблустагы аскерлери үчүн Фалестин тозокко айланды жана Акка дубалдары алдында анын үмүттөрү жокко чыкты. Британия да Фалестинде өз көзөмөлүн орноткондон баштап бир нече козголоңдордо жоготуу жана жеңилүүлөргө учурады. Эгер, анын жалган убадалары, куралдын аздыгы о.э. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында араб расмийлери козголоңчуларга басым кылышпаганда, анын аскерлери Фалестинде жерге берилип, үмүтүн үзүп чыгып кетмек.

Газа сектору – 2005-жылы яхудийлер ал жерден чыгып кеткенге чейин – яхудийлер үчүн көрүстөн жана тозок болду о.э. аларды ар кандай жайда куугунтуктаган коркунучтуу түшкө айланды. Себеби, Газа сектору яхудийлердин согуштары алдында кайраттуу турду. Бүгүнкү согушта Газа яхудий вужудунун аскерлери, аскерий техникалары үчүн Накбадан (700 миңден ашуун фалестиндикти качкынга айланткан каргашадан) бери адамзат көрбөгөн чоң көрүстөнгө айланды. Аллахтын уруксаты менен яхудий вужудунун кыйрашы ушул жерде болот. Бул Роббиңерге т.а. Ал Заттын буйругу менен важиб болгон өкүм.

О.э. бул мубарек жер колонизаторлордун Фалестин маселесин жок кылуу долбоорлору үчүн көрүстөн болду. Яхудийлердин Фалестинге көчүп келүүсүнө себепчи болгон англистер сунуштаган «бир мамлекет» долбоору эбак эле жерге көмүлдү. Бул долбоордун жышандары англистер яхудийлерге Фалестинде улуттук мекен берген убакта «Бальфур» декларациясында өз тастыгын тапты. Декларация «секталар» деген сөздү т.а. мекен тургузулганда Фалестин калкынын жарандык жана диний укуктары кемсинтилбешин өз ичине алган. Андан кийин англистер 1939-жылы «Ак китеп» аркылуу яхудийлер менен фалестиндиктер биргеликте жашай турган «Фалестин мамлекети» долбоорун сунуштап, Пиля комиссиясынын 1937-жылдагы Фалестинди эки мамлекетке бөлүү жөнүндөгү сунушун четке кагышты. Экинчи дүйнөлүк согуштун аякташы, эл аралык күчтөрдүн тең салмагынын өзгөрүшү, Британия жана Франциянын улуу мамлекеттер катарында кыйроого учурап, алардын ордун Кошмо Штаттар жана Советтер Союзу ээлеши менен англистердин долбоору иш жүзүндө токтотулуп, 1947-жылы Кошмо Штаттар тарабынан четтетилди. Ошентип, аглистердин чечими кээ бир Британия малайлары тарабынан гана талкууланып жатты. Мисалы, Каззафий «Исратин» деп аталган бир мамлекетти курууга чакырган. Ошондуктан, бүгүн эл аралык масштабда да, улуттук масштабда да эч ким бул долбоор жөнүндө сүйлөбөйт.

1945-жылдан тартып Батыш лагерди башкарып келген Америка Кошмо Штаттары жаңжалдын чечими үчүн Фалестинди эки мамлекетке бөлүүнү көздөгөн, «эки калк жана эки мамлекет» чечими деп аталган саясий долбоорду сунуштады. Фалестинди экиге бөлүү сунушу БУУда көпчүлүк добуш менен тастыкталгандан кийин бул жөнүндө 1947-жылы 11-ноябрда №181-резолюция кабыл алынды.

Америка бул көз карашты өткөн кылымдын алтымышынчы жылдары кабыл кылды. Бул сунушка алтымыш жылдан ашуун убакыт болсо да, бир тараптан яхудийлердин кежирлиги себептүү, башка тараптан Фалестин калкы экиге бөлүнүүнү четке каккандыктан, Америка ушул күнгө чейин өз долбоорун ишке ашыра албады. Эл аралык коомчулуктун тактысында олтурган Американын бул кудуретсиздиги анын саясатынын ийгиликсиздиги болуп эсептелет.

АКШнын мурунку президенти Трамп бийликте турганда Фалестин мамлекетинин жаңы көрүнүшүн пайда кылуу менен чечимди мазмуну жагынан эмес, формасы жагынан өзгөртүүгө урунду. Бул, яхудийлер турак-жайларды курууну улантып, Батыш Жээкте жайылып жатканда болду. Трамп бул аракети менен анын мурунку кесиптештери кыла албаган «Америка көз караштарын» ишке ашырмакчы болду. Бирок, Трамп Ак үйдөн кетери менен бул көз караштары да жерге көмүлдү, «Кылым келишими» документтери абага учту!

Америка бул кудуретсиздик алдында жаңжалга өз чечимин сунуштоо үчүн – айрыкча, 2023-жылдын 7-октябрь окуяларынан кийин – дагы эле бардык абалдардан жана кандуу мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланууда. Ал саясий чечимге даярдык көрүү үчүн Хамасты жок кылууга жана Рамаллах бийлигин кайра тургузууга багытталган согушта яхудийлерди колдоп-кубаттоодо. Америка фалестиндиктердин Газадан Синайга көчүрүлүшү сыяктуу анын көз карашына тескери болгон бардык нерсени четке кагууда. Себеби, бул нерсе Американын Батыш Жээк жана Газадагы Фалестин мамлекетинде көөдөлөнгөн чечимине тескери. О.э. АКШ яхудий вужудун сактап калуу жана өз көз карашын ишке ашырууга чөйрө жаратуу үчүн күрөштү Газа секторуна чектөөгө, фронтторду ачпоого урунууда.

Фалестиндеги күрөшкө чекит коюучу жана яхудийлерди кыйратып, жок кылуучу саясий долбоор – бул Уммат экинчи Халифалык мамлекетин тикелөөдө камтылган долбоор. Бул бүткүл Фалестинди азат кылууга, бардык ыйык жайларды яхудийлердин жийиркеничтүү иштеринен тазалоого, качкындарды кайтарууга, тынчтык жана коопсуздукту камсыздоого кепил жана кудуреттүү долбоор. Бул Аллахтын уруксаты менен ишке аша турган жана Расулуллах A ал жөнүндө башарат кылган нерсе. Расулуллах A айтат:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ»

«Мусулмандар яхудийлерге каршы согушуп, аларды өлтүрмөйүнчө, артына яхудий жашынып алган таш жана дарак да: “Эй, мусулман, мына артымда яхудий турат, кел аны өлтүр”, – демейинче Кыямат болбойт… «Гарқад» дарагы гана андай дебейт. Себеби, ал яхудийлердин дарагы». (Муслим риваяты).

Расулуллах A:

«… ثُمَّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَإِذَا كَانَتْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَثَمَّ عُقْرُ دَارِهَا…»

«… Кийин Халифалык Байтулмакдисте болот. Эгер, ал Байтулмакдисте болсо, Байтулмакдис анын борборуна айланат…», дегендей, Байтулмакдис Халифалык диярынын борбору болот.

Фалестин маселеси – Раббаний маселе. Фалестин Аллах жети асман үстүнөн аны берекелүү кылган жер. Ошондуктан, кафирлердин долбоорлору кыйрап, өлүп таап жатат. Кафирлер канчалык куу жана текебер болушпасын, алар эч качан ийгиликке жетишпейт.

﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾

«Жаман айла-амал өз ээлерин ороп-жок кылат»                                                          [35:43]

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

«Залим кимселер кандай акыбетке карап бара жатышканын жакында билип алышат» [26:227]

 Роя гезити, №482, 2024-жыл, 14-февраль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here