Куръан – мусулмандар мактана турган ураан эмес, чыныгы дастурубуз

110
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Куръан мусулмандар мактана турган ураан эмес, чыныгы дастурубуз

Мусулман өлкөлөрүндөгү бардык конституциялар инсан тарабынан ойлоп табылган болуп, булагы да, пайдубалы да, бутактары да, баары батыл. Ошондуктан, мусулман киши бүгүнкү конституцияларды колдошу же аларга добуш бериши тиякта турсун, ал тургай, аларга этибар бериши харам. Себеби, алардын булагы – инсан. Биз мусулман болгон соң, биздин назарыбызда кожоюндук адамдын Роббисине гана таандык.

Кээ бир исламий жамааттар чоң күнөөнү жасашты. Алгач, алар «Куръан – конституциябыз» деп ураан көтөрүштү, бирок, кийинчерээк алардын колунда эч кандай исламий дастур-конституция жок экендиги, тескерисинче, булагы жана бутактары адам ойлоп тапкан конституцияны кабыл алышканы белгилүү болду. О.э. алар адамдарды «ооба» же «жок» деп добуш берүүгө буюрушту. Андыктан, мусулман адам бармагын бир тешиктен эки ирет чактырбашын этибарга алып, Уммат ар кандай жамааттан шаръий далилдерге ээ исламий долбоорду талап кылышы керек. Анткени, мусулмандар эртең мамлекет дастур жана мыйзам катары табанний кыла турган өкүмдөр туура ижтихад менен истинбат кылынган шаръий өкүмдөр экенин билиши керек. Мамлекет өкүм жүргүзүп жаткан нерселерге итаат кылууга мусулмандар мажбур эмес, мамлекет шаръий өкүмдөрдү табанний кылса гана итаат кылышат.

 Роя гезити, №421, 2022-жыл, 14-декабрь.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here