Daily Archives: November 20, 2022

Саламаттыкты сактоого таасир көрсөтүүчү эң маанилүү аамилдердин бузуктугу(6)

Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты                Бисмиллахир рохманир рохиим Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары Саламаттыкты сактоого таасир...