Daily Archives: November 6, 2022

Саламаттыкты сактоого таасир өткөрүүчү эң маанилүү аамилдердин бузуктугу (4)

  Халифалык мамлекетинде саламаттыкты сактоо саясаты                Бисмиллахир рохманир рохиим Бүгүнкү күндөгү саламаттыкты сактоонун вакиъси о.э. Халифалык мамлекетиндеги саламаттыкты сактоо негиздери жана анын максаттары Саламаттыкты сактоого таасир...