Акса – яхудийлер каршысында бир өзү тургудай жетим эмес!

172
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Акса – яхудийлер каршысында бир өзү тургудай жетим эмес!

 Доктор Мусъаб Абу Аркуб

Хизб-ут-Тахрирдин мубарек Фалестин

жериндеги маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

Яхудий вужудунун ички иштер министри Куддуста 2022-жылы 29-майга белгиленген «байрак маршы» өткөрүлүшүн тастыктады. Массалык маалымат каражаттары кабарлашынча, марш мурунку жылдарда болгондой уланып, Бабул Амуд жана эски шаардан Бурак дубалына чейин өтөт.

Яхудий вужуду ар бир аракетинде Куддус жана Акса мечитинде өзүнүн кыялдагы суверенитетин туруктуу бекемдөөгө аракет кылууда… Мисалы, Куддуста турак жайлар курууну тездештирүү, ал жердеги үй-жайларды бузуп, калкын кууп чыгаруу же көчөлөрдө, эски шаардын көчөлөрүндө, өткөрүү пункттарында фалестиндик жигиттерди тынымсыз атып өлтүрүү жана өлүмгө өкүм кылуу, демонстранттарды бастыруу о.э. эл аралык тараптардын маанисиз курулай каралоолоруна көңүл бурбай, фалестиндиктердин жаназаларына жана аза ырасымдарына тынымсыз чабуул кылуу сыяктуу иштерди жасап келет.

Бул жерде эң негизги маселе яхудий вужуду менен күрөш жүрүп жатканы. Бул вужуд Ислам Умматы узак замандардан бери калыптаган саясий жана тарыхий фактыларга каршы туруп келүүдө. Себеби, бул алсыз вужуд келесоолугу жана кылмыштуу аракеттери менен Расулуллах ﷺдын Исра жерин жана Исламдагы биринчи кибланы мусулмандардын жүрөгүнөн, Ислам Умматынын акылынан эч качан сууруп ала албайт. Саясий жана тарыхий фактылар бүткүл дүйнөгө ушуну далилдеген – кресттүүлүк жүрүштөрдү жасаган карамүртөз күчтөр да бул мубарек жерди мусулмандардын жүрөгүнөн сууруп ала албаган. Кресттүүлөр ал жерде мамлекет куруп, бүткүл кресттүү Батыш дүйнөсү аларды колдоп-кубаттаганына карабастан, мусулмандар бул жерди азат кылууга жана кресттүүлөрдү кууп чыгууга ар дайым умтулушкан! Ошентип, Аллах рахмат кылсын Салахиддин Айюбий чыгып, бул жерди Хиттин согушунда азат кылды. Акса мечити оозго алынган сайын же Куббаи Сахрага көз түшкөндө мусулмандардын жүрөгүнө Хиттин согушу эске түшүп, алардын арасындагы жандуу күчтөрдүн козголушуна түрткү берүүдө.

Бул күн астындагы Куббаи Сахра яхудийлердин арзуусун талкалоодо. Анын өзү Ислам Умматынын кайра Хиттин жана Айн Жалуттарды улантышы, Аксаны азат кылып, мубарек жердин калкына нусрат берүү аракетинин аныктыгы, мунун каршысында жийиркеничтүү вужуддун алсыз калышынын белгиси болуп турат.

Мубарек жердин калкы өздөрүнүн улуу дини менен азиз абалда о.э. кресттүүлөрдү кууп чыгарып, монголдорду талкалаган жана тарыхтагы түрдүү фатхтар жана азаттыктар ээси болгон Умматы менен сыймыктанып, бул жийиркеничтүү вужуддун каршысында бийик позицияны карманышууда. Бул улуу Умматка таандыктыгы менен сыймыктануу туйгусу мусулмандардын аракеттеринде, эр жүрөк болуп турушунда жана күчсүз яхудий вужудун таптакыр көңүлгө албастыгында көрүнүүдө. Бул вужуддун Ислам Умматы армиясы алдында бир саат да тура албашы анык.

Демек, Фалестин калкынын бекемдигинин булагы да, үмүт чырагы да – Ислам Умматы. Акса – яхудийлер каршысында бир өзү тургудай жетим эмес. Балким, Фалестин калкы Уммат үчүн сабыр кылуулары жана куралсыз болсо да бекем турушу керек. Антпесе, Аксаны жалгыздатып коюшат. Аксанын да, мубарек жердин да Ислам Умматы үстүндө акылары бар. Ушул себептен улам, Уммат аларга нусрат берүү жана азат кылуу үчүн тезинен аракетке келиши о.э. өз динин жана ыйык жайларын кызганышынын чыныгы көрүнүшү катары, яхудий вужудун түп тамыры менен жок кылышы керек.

Бул ыйык жайларды азат кылуу иши жалгыз Фалестин калкына же курчоодо турган Газа мусулмандарынын уюмуна калбашы керек. Акса жана Фалестинге нусрат берип, аларды азат кылуу иши Акса мечити ичинде бекем турган карыяга, же ал жерлерге бастырып кирип жаткан яхудийге каршы такбир айтып жаткан кары аялга, же болбосо фалестиндиктердин жардамсыз абалына ыйлап жаткан кары кишиге таштап коюлбашы керек. Азат кылуунун Исламда шаръий жолу бар жана аны Уммат Хиттинде Салахиддин командачылыгында көрсөтүп берген.

Ошол Хиттин күнү Аллахтын уруксаты менен, Уммат армиялары жана тирүү күчтөрүнүн олуттуу аракети менен албетте кайтып келет. Алар Фалестинди өтө кыска убакыт ичинде азат кылуу менен Мухаммад ﷺдын армиясы кайтып келгенин жана Ислам мамлекети Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык катары кайра тикеленип жатканын иш жүзүндө далилдешет.

Биз Ислам Умматынын армиясындагы калыс офицерлерди жана аскерлерди баары күбө боло турган ошол күн үчүн аракетке келүүгө чакырабыз. Акса бүгүн силерге ынтызар, мубарек жердин калкы кече Салахиддин, Кутз жана алардын армияларын такбир-тахлилдер менен күтүп алгандай, келечегиңер үчүн күрөшүүгө көз салып турат.

 

Роя гезити, №392, 2022-жыл, 25-май.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here