Баскынчы яхудий вужудунун Наблустагы кандуу кыргыны

186
0

Басма сөз баянаты

Баскынчы яхудий вужудунун Наблустагы кандуу кыргыны

Наблус шаарында баскынчы яхудий вужудунун атайын кызматы өтө жийиркеничтүү кыргынды жасады: шаардагы үч жигитти автоматтан ок жаадырып өлтүрдү… Аллах Азза ва Жалладан Өз урухсаты менен бул жигиттерди рахматына алышын жана аларды бейиште шейиттер менен бирге кылышын сурайбыз.

Яхудий вужудунун бул кылмышы алардын Фалестин калкына каршы ар дайыма жасап жаткан кылмыштарынан үрөй учургандыгы жана жырткычтыгы жагынан калышпайт. Кыргын, үй-жайларды ойрон кылуу, камакка таштоо, өч алуу, экономикалык муунтуу, бардык-бардыгы ачык-айкын баскынчылыктын күнүмдүк көрүнүшү. О.э. баскынчылардын бул сыяктуу кылмыштары Фалестин администрациясынын айтылып жаткан суверендиги жалган экенин ачыктады, анын абройун жер менен жексен кылып, Фалестин перзенттери алдында да, дүйнө алдында да шермендесин чыгарды.

Яхудий вужуду кыргын жана кылмыштарын эч бир тоскоолдуксуз катуу улантып жаткан учурда Фалестин администрациясы сөздө да, иш жүзүндө да кордолгонун ачык көрсөтүүдө: мисалы, душман мындай кылмыштарды беймарал ишке ашырып, тынч кадыржам кайтып кетүүдө, администрациянын куралдуу коопсуздук кызматы тарабынан эч кандай реакция билдирилбей жатат! Адамдардын дем алуусун да, акыйкатты сүйлөөсүн да, минбарлардагы хутбаларын да тынымсыз көзөмөлдөөнү жакшы аткарып жаткан бул коопсуздук кызматы ушул кыргынды «билбеди» жана эскерткен жок. Демек, көрүнүп тургандай, Фалестин коопсуздук кызматы, качан маселе Фалестин калкынын коопсуздугу жөнүндө көзүн жумат… Качан гана маселе яхудий вужудунун коопсуздугу тууралуу болсо коопсуздук келишимине берилип аракет кылат. Анын сөздө көрүнүп жатканына келсек, Фалестин администрациясынын жетекчилери «кылмыш боюнча эл аралык иликтөө өткөрүүнү талап кылышты жана тышкы иштер министри өз билдирүүсүндө «өмүргө кол салууну каралоону» жана эл аралык соттон «кылмыш иликтөөнү өз жоопкерчилигине алууну» талап кылды. Алардын бири: «Өмүргө кол салуу ишинде эл каршылык кылуу менен жооп бериши керек, биз кой эмеспиз», – деди. Негизи, бул билдирүүлөрдүн өзү койлордун оозунан чыкчу сөздөр. Шексиз, мындай билдирүүлөр баскынчылар ар ирет кылмыш кылганда айтылып калды… Алар: «Биз элдин каршылыгы менен жооп кылабыз, шейиттерибиздин каны достук ишин бузбайт», – деп сайрап калышты. Фалестин калкы үчүн мунун таң калаарлык жери калбады. Себеби, алар администрация душманга каршы чыкпашын да, коопсуздукту камсыздабашын да, эч кимди коргобой, эч бир жерди азат кылбашын да, анын шериктештиги аларды өлтүрүшүн жана азап-кыйынчылыктарын дагы да көбөйтүшүн да… өз тажрыйбаларынан өткөрүшкөн.

Яхудий вужудунун бүгүнкү кылмышынан тартып, күнүмдүк кылмыштары ушул кор жана залим башчылардын желкесине түшкөн чоң күнөө болуп, алар гана жооптуу. Алар яхудийлерден коркуу, алар менен тил бириктирип, мамилелерди нормалдаштыруу менен коркок яхудийлерди кайраттуу кылып жатышат. Ушул төгүлгөн кан үчүн Ислам Умматынын перзенттери арасындагы күч-кудуреттүү кишилер жана армиялар жоопкер. Аллах Кыямат күнү аларды Фалестин калкын жардамсыз калтырышканы үчүн албетте суракка алат. Алар жана алар менен бир катарда Ислам Умматы эгер аракетке келбесе жана яхудий вужудун түп тамыры менен кулатуу менен алардын кылмыштарына түбөлүк чекит койбосо, эртең төгүлө турган кан үчүн жооп беришет. Ушул себептен улам, эгер катъий токтомго келишсе жана Аллахка калыс ниет кылышса, Аллах аларга албетте жардам берет жана нусрат менен сыйлайт.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ..

«Силерге эмне болду, Аллах жолунда эркектер, аялдар жана балдардан турган бечаралар үчүн согушпай жатасыңар?!»                                                                                                 [4:75]

 

Хизб-ут-Тахрирдин мубарек Фалестин

жериндеги маалымат бөлүмү

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here