Daily Archives: December 28, 2021

Жаңы колониализм: Россия-Кыргызстан

Жаңы колониализм: Россия-Кыргызстан Жыйырманчы кылым «колонизаторлуктан азат болуу» кылымы катары айтылып келет. Чынында эле бул кылымда көптөгөн өлкөлөр көз карандысыздыкка жетишти. Мурун колонизатор мамлекеттердин түздөн-түз...

21 миллион америкалык ачарчылык алдында турат

21 миллион америкалык ачарчылык алдында турат Пандемия себептүү экономикалык кризис жана жумушсуздук көрсөткүчтөрү көптөгөн мамлекеттерде тездик менен өсүп жаткан бир мезгилде, 21 миллиондон ашуун америкалык...

Өзгөртүү жөнүндөгү ижтихаддар (2-бөлүк).

(«Исламий жашоону кайрадан баштоонун шаръий тарыйкаты» китебинен). Өзгөртүү жөнүндөгү ижтихаддар (2-бөлүк). а) Даъваттын бардык баскычтарында көчөдөгү дубалдардан аялдардын жылаңач сүрөттөрүн жыртып таштоо, мас кылуучу ичимдик сатылуучу...