Газанын каармандыгы – азаттык үчүн үмүт берген баскыч

190
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Газанын каармандыгы азаттык үчүн үмүт берген баскыч

 Устаз Халид Саид

Хизб-ут-Тахрирдин–мубарек Фалестин

жериндеги маалымат бөлүмүнүн мүчөсү

Мубарек Рамазан айынын акыркы күндөрүндө, улуу фитр алдында, шамга азан айтылып жатканда жана орозо кармагандар ифтар кылууга даярданып турганда саткын, карамүртөз яхудийлер учактары менен сүйүктүү Газабызга бомбаларын жаадырышты… Кыргын машинасы курчоого алынган Газаны он күн тынымсыз ойрон кылып, айланага коркунуч жана террор жайды. Учактар жардамында үрөй учурган жана айтканга тил ажыз жырткыч кылмыштарды жасап, аялдарды жана наристелерди кыргын кылды, аларды үй-жайсыз качкындарга айлантып, жашоо үчүн зарыл нерселерден куру жалак калтырды…

Мындан 73 жыл мурда (1948-жылы май айында) Фалестин накбасы болгон. Ошондо яхудий каракчылар ар бир кадырлуу нерсебизди тебелеп, эч бир кылмышты калтырбай жасашкан, Фалестинди басып алууга жана ал жерде өздөрүнүн жийиркеничтүү вужудун курууга жетишкен. Эгер, яхудийлерге колонизатор Батыш жардам бербегенде жана мусулман өлкөлөрүндөгү режимдер кыянаттык кылышпаганда алар өз вужудун кура алышпайт эле. Ошол каргашалуу күндөн бери бул баскынчы яхудий вужуду мубарек Фалестин жеринин калкын түрдүү азап-кыйынчылыктарга салууда, кадырлуу нерселерибизди тебелөөнү жана ыйык жайларыбызды булгоону улантууда. Исламий өлкөлөрдүн башындагы акимдер да яхудийлер менен кайра эле тил бириктирүүнү жана коркоктукту улантып, аларды Умматтан коргоп жатышат, бул ыплас вужудга коркунуч туудурган ар бир аракеттин алдын алып жатышат. Яхудийлер ар ирет Фалестин калкына душмандык кылышканда аларга каршы эң үрөй учурган кылмыштарды жасашат, эң күчтүү курал-жарактарды ишке салып, ыйык кандарын төгүшөт… Булар ал тургай түз эфирде көрсөтүлүп турду… Бирок, мусулман башчылары, Аллах Таала «خشب مسندة» дегендей дубалга жөлөнгөн жыгачтар сыяктуу катып турушат жана мүрзөдөгү өлүктөр сыяктуу унчукпай жатышат. Сүкүт менен гана чектелбестен, кээде яхудийлердин чабуулдарына жардам берип да жатышат. Яхудийлердин кыргын машинасын иштен чыгарууга, зулумна жана чабуулдарына чекит коюуга кудуреттүү олуттуу аракеттерди баштоонун ордуна каралаган билдирүүлөрдү берүү жана кайрымдуулук кылуу менен өз калкын алдоого урунуп жатышат.

Балким, бул окуялар мына ушундай эскерүүлөр менен бир учурда болуп жатканы жакшылыктын белгилеринен жана нусрат кабарларынан болсо, ажеп эмес. О.э. эсеп-китебибизди түздөп, иштерибизди тартиптештирип, дагы да тереңирээк түшүнүшүбүз үчүн бизге ыңгайлуу убакыт болуп жаткан жакшылык белгилеринен болсо, ажеп эмес. Себеби, маселени туура окуу жана угуу керек. Мына ошондо аракет да натыйжалуу болот, туура жолдо болот. Фалестин жоготулган мекен же куулган элдин маселеси эмес. Ошол куулган мазлум мухажирлерди жакшы турмуш менен камсыздоо үчүн жардам жана колдоп-кубаттоого каратылган гуманитардык маселе да эмес. Жок, эй мусулмандар, бул дин жана акыйда маселеси. Себеби, эгерде Исра сүрөсүн окуп жаткан болсоңор, Мубарек Фалестин жеринин аманаты силердин мойнуңарда. Бул сүрөдө силердин алгачкы кыблаңар болгон, Расулуңар A Исра кылып, асманга Миъраж кылган-көтөрүлгөн, мечиттер ичинде муфасырлар үчүн ага сафар кыла турган жана масжиди Харам менен масжиди Набавийден кийин үчүнчү мечит болгон Акса мечити баян кылынган. Силер, мусулмандар үчүн жүрөгүңөр согуп, каныңар кайнап, ичиңерде эрдик намыс жалындап, диниңер жана ыйманыңар үчүн сапарбар болуу менен ага-инилериңерге нусрат беришиңерге жол бербей жаткандардын бардык кишендерин талкалап салуу эң татыктуу иш.

Бул жийиркеничтүү яхудийлердин кезектеги кол салуулары эң маанилүү нерселерди көрсөттү жана негизделүү мүмкүн болгон чоң ийгиликтерди жүзөгө чыгарды. Мисалы:

Фалестин маселеси Ислам Умматынын маселеси, фалестиндиктерге таандык улуттук маселе эмес. Бул маселе ар кандай жетекчиден да, командачыдан да, топтон да жогору. Бул, Уммат аракетке келип, ушул мубарек жерди азат кылууну, чегараларды алып салууну жана армияларды аракетке келтирүүнү талап кылышында ачык көрүндү, анын кишендерин талкалап, өз бийлигин кайра колго алуу алдында турганы ачык-айкын болду.

Режимдердин шермендеси чыкты, алардын коркоктугу жана алардын баары каршылык көрсөтүүчү жана нормалдаштыруучу сыяктуу түрдүү аталыштар жана түрдүү маскалар астындагы тил бириктирүүчүлөр экендиги ачыкка чыкты.

Окуялар яхудий вужуду күчсүз экенин жана ар кандай чыныгы каршылык алдында туруштук берүүгө күчү жетпешин ачыктады. Чындыгында, курчоого алынган Газа жана анын эр жигиттери бул вужудду кыйратышты. Муну айланасы курчалган жана душманынан мурда «досу» тарабынан бутага алынган бир топ мужахид жаштар далилдешти. Негизи, кыргын кылууда эң күчтүү куралдар жана эң эле жаңы техника менен камсыздалган баскынчы вужуддун күчү менен бул топтун күчүн таптакыр теңеп болбойт. Ушул эр жигиттер яхудий вужуду жөргөмүштүн желесинен да назик болуп, бул мубарек жерди аларды нажастары менен кошуп бир саатта эле жок кылуу мүмкүн экенин далилдешти. Уммат Фалестинди толук жана кеңири көлөмдүү куткарууга кудуреттүү, бул үчүн калыс ниеттер жана чынчыл каалоолор зарыл о.э. ушул жерди курчап турган өлкөлөрүбүздөгү армияларыбыз аракетке келиши керек.

Мубарак жерибизди толук азат кылуу даражасында болбогон ар кандай чечим талкаланды. «Куддуска эл аралык түс берүү», «Куддус харамын башкарган үч дин комиссиясын түзүү», «эки мамлекет» сыяктуу жеңилүүчү чечимдерге чакыруу же яхудийлерге Фалестин жеринде акы-укук берген ар кандай сунушту ортого салуу – саткындык чечимдер. Фалестин калкы мындай чечимдердин ар бирин катъий жана ачык четке кагышы зарыл. Алар бул саткындардын алдында бекем позицияны кармануусунун о.э. кылмышкер яхудийлер каршысында үлкөн эрдик менен турууларынын маанилүүлүгү жихад кылуунунун маанилүүлүгүнөн аз эместигин түшүнүп жетиши керек. Алардын артында Уммат турганын, аларды колдоп-кубаттап жатканын унутпоолору лазым.

Эй мусулмандар!

Чечимдин ачкычы силердин колуңарда… кутулушуңардын жолу ачык көрүнүп калды… Демек, жеңди түрүп, малай режимдерди кулатууга шашылгыла, алардан өз бийлигиңерди тартып алып, өзүңөрдү алардын адашуусунан куткаргыла, күч-кубатыңарды бириктирип, сабыңарды тегиздегиле, армияларыңар турган казармаларга жана башкы штаб кеңселерине баргыла. Ал жердеги офицерлер-аскерлер болгон өз ага-инилериңерди жана перзенттериңерди мубарек Фалестин жериндеги диндеш боордошторуңарды тезинен куткарууга, аларга нусрат-жардам берүүгө чакыргыла.

Эй армияларыбыз!

Бүгүн силер үчүн эч кандай үзүр калбады. Бул яхудий вужуду канчалык күчсүз жана алсыздыгын, өздөрүнө караганда жүз эсе аз күчкө ээ мубарек мужахиддер алдында титиреп калганын өз көзүңөр менен көрдүңөр.

Эй Кинана Мисиринин армиялары, силер 1973-жылы октябрь, онунчу Рамазан каармандарысыңар го, кана бул каармандыгыңар?! Эй Иорданиядагы эр жүрөк кишилер жана Карамадагы белгилүү генерал-лейтенант Жазийдин неберелери, кана алардын урпак-муундары?! Аллах жолунда жихад кылууну тарыйкат, ла илаха иллаллахты ураан кылып алган, эй пакистандык кошуундар, кана силердин бул тарыйкат жана урааныңар?! Эй Түркиянын Мухаммад Фатих, Сулайман жана Абдулхамиддин неберелери, сыймык жана улуулугуңар кана?! Кана Ирандын кошуундары жана түрдүү аскерий арсеналдары?!

Эй мусулман кошуундар!

Биз силерге бул кайрылууну жолдоп ыйманыңарга, акыйдаңарга кайрылып жатабыз, эр жүрөк кишилериңерге кайрылып жатабыз, кантип эле кыжалат болбой жатасыңар?! Кантип эле, дарыя болуп төгүлүп жаткан кандар силерге таасир кылбаса?! Кантип эле, отто куурулуп, чок үстүндө жашап жаткан боордошторуңардын жардамга чакырып жатышканын укпасаңар?! Салахиддин, Кутз жана Бейбарстардын тарыхын кайра жанданта турган акыл жүгүрткөн адамдар араңарда жокпу?! Кеңдиги жер-асманга барабар бейишке ынтызар эмессиңерби?! Биз диндеш ага-инилер эмеспизби?!

Яхудий вужудунун анык жүзү т.а. жеңил куралдарга ээ аз сандагы топко да туруштук бере албашы белгилүү, эч кимге сыр эмес. Бирок, ушул аз эле адамдарда күчтүү ыйман жана нусратка ишенүү кудурети бар. Исламий өлкөлөрдүн башында турган жана бийликте турууда силерден пайдаланып жаткан бүгүнкү режимдер эгер яхудий вужудун коргошпогондо бул вужуд жетимиш жылдан бери мусулмандар арасында тирүү жашамак эмес, жок болуп кетмек. Демек, тандагыла, кимдин сабындасыңар?! Ушул режимдердин тарабында туруп, яхудийлерди коргойсуңар же Уммат тарабына өтүп, режимдердин чеңгелинен кутуласыңар о.э. аларды кулатып, Умматыңар менен биргеликте яхудий вужудуна каршы аракетке келесиңер… Алла Тааланын Исра сүрөсүндөгү бул аятын эстегиле жана этият болгула:

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً﴾

«Качан кийинки убакыт сааты келгенде, (алар дагы) жүздөрүңөрдү кара кылуулары, абалкы ирет киргендери сыяктуу Масжидул (Акса)га кирип, (аны тебелеп-тепсөөлөрү) үчүн о.э. ээлеп алган (бардык) жерлерди ойрон кылуулары үчүн (дагы душмандарыңарды силердин үстүңөргө жиберебиз)»

                                                                                                                                 [17:7]

Эй Ислам Умматынын калыс перзенттери, офицер жана аскерлери!

Алдыңарда чечүүчү мүмкүнчүлүк турат. Яхудий вужудун жеңүү жана ээлеп алган жерлеринде аны кыйратуу силердин колуңар менен ишке ашат… Демек, бул ишти кечиктирсеңер же бул ишке этибар бербесеңер, сүкүт кылып, кайдыгерлик менен жата берсеңер, диниңерге жана диндеш бир туугандарыңарга нусрат берүү үчүн аракетке келбесеңер Роббиңердин рахматын өзүңөрдөн алыстаткан болосуңар… Мен Аллахтын ушул аяты силерге ылайык келип калышынан коркомун:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«Эй момундар, силерге эмне болду, Аллах жолунда чыккыла делсе өз жериңерге жабышып алдыңар?! Акыреттен жүз үйрүп, дүйнө тирүүлүгүнө ыраазы болосуңарбы?! Акырет алдында бул дүнүйө матасы абдан аз нерсе го?! Эгер чыкпасаңар, (Аллах) силерди жан чыдагыс азап менен азаптайт жана ордуңарга башка бир коомду алып келет. Силер болсо Ага бир да зыян жеткире албайсыңар. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү»       [9:38]

Аллахтын бул аятынан этият болгула:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

«Эй момундар, силердин ичиңерден кимде-ким дининен кайтса, Аллах башка бир коомду алып келет, Аллах аларды жакшы көрөт, алар Аллахты жакшы көрүшөт. Алар момундарга өтө жөнөкөй, кафирлерге болсо катуу кол, бир да жемелөөчүнүн жемесинен коркпой, Аллах жолунда күрөшө турган кишилер. Бул Аллахтын берешен жоомарттыгы болуп, Өзү каалаган кишилерге берет. Аллах берешен-жоомарттыгы кең, билүүчү» [5:54]

Демек, тезинен аракетке келгиле жана кордуктан баш тартып, Аллахтын ушул аятында айтылган жолду кармангыла:

﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

«Алардын үстүнө дарбазадан күтүүсүз киргиле, андан кирип алышыңар менен эле, албетте жеңесиңер. Эгер момун болсоңор, Жалгыз Аллахка гана таянгыла!»            [5:23]

 

Роя гезити, №340, 2021-жыл, 26-май.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here