Муфтияттын “майрамга” байланыштуу фатвасынын шариятка эч кандай тиешеси жок

341
0

Муфтияттын “майрамга” байланыштуу фатвасынын шариятка эч кандай  тиешеси жок

Бүгүн маалымат каражаттары муфтияттын “жаңы жыл майрамына” байланыштуу фатвасы чыкканын таркатышты. Фатвада «Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн» деп айтылганы баяндалат.

Бул фатвага карата мамиле билдирүүдөн мурун, алгач фатва тууралуу айрым бир жагдайларды эске сала кетели. Негизи, ар бир мусулман өз турмушунда кезиккен ар кандай окуя же нерсенин шаръий өкүмүн билиши фарз жана ага жараша амал кылуусу шарт. Шаръий өкүмдөр болсо шарият булактарындагы жазм нусустардан алынат же мужтахиддин ижтихадынан алынат. Мукаллид мусулман адам шаръий өкүмдү билүү үчүн мужтахиддин ижтихадына кайрылат же өзүнөн билимдүүрөөк мусулмандан  фатва сурайт. Мында баса белгилене турган жагдай, фатва суралганда, берилген фатва да кайсы бир мужтахиддин шаръий булактардан иштелип чыккан сахих ижтихадына барып таянылышы керек. Мына ошондо гана ал шаръий фатва болуп саналат, болбосо анын шариятта эч кандай мааниси болбойт.

Ал эми бүгүнкү фатвага келсек, ал эч бир жазм нусуска да, эч бир мужтахиддин сахих ижтихадына да таянбаган. Бул фатва таянган нерсе бар болгону «Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген» деген кепке гана таянган. Ошондуктан, бул фатванын шаръий жактан эч кандай мааниси жок жана аны чыгарган, таркаткан о.э. ага амал кылган адамдар күнөөкөр болушат.

Демек, бул маселе жаатында мусулмандар арасында талкуу жүрсө, анда ар бир мусулман анын жазм нусустардан же кайсы бир сахих ижтихаддан алынгандыгын сүрүштүрүп билүүсү керек. Мына ошондо гана мусулмандар бир пикирге келе алышат.

Түпкүлүгүндө, исламий аалымдар жаңы жылды майрамдоо жазм нусустар менен харам кылынганына эч бир ихтилафсыз келишишкен. Ошондуктан, мусулмандар башкаларды “жаңы жылды майрамдоо” деген мункар иштен кайтаруулары фарз.

Муфтияттын жогорудагы фатвасы болсо “мээлүүн исламды” “мөмөсүнөн” башка нерсе эмес. Анткени, кафирлер ойлоп тапкан “мээлүүн ислам” долбоору боюнча, Ислам дини демократияга ылайыкташуусу керек болот. Акыйкатта болсо, тунук Ислам динибиз бузук демократияга тескери келет жана ага эч бир ылайыкташпайт.

Мамлекет жана муфтият ар качан “салттуу исламды” карманышарын, анын алкагында ханафий мазхабына амал кылышарын айтып келишет. Ушул орунда суроо туулат: бул фатва Ханафий мазхабындагы кайсы райга таянды экен?!

Өкүнүчтүүсү, турмуш чыныдыгы көрсөтүп тургандай, бул фатва эч кандай ханафий мазхабындагы райга таянбаган жана ал светтик мамлекеттин мыйзамдарынан гана келип чыккан…

Түркстан

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here