Политехника университетинде «Ал-Ваъй» тобу мусулмандардын артта калуусунун себептери жөнүндө талкуу уюштурду

281
0

Политехника университетинде «Ал-Ваъй» тобу мусулмандардын артта калуусунун себептери жөнүндө талкуу уюштурду

Политехника университетинде «Ал-Ваъй» тобу мусулмандардын артта калуусунун себептери жөнүндө талкуу уюштурду. «Эмне үчүн биз Батыштан артта калдык, кантип өнүгөбүз» деп аталган бул талкууда топтун жаштары студенттерге ушуларды баян кылышты: бүгүнкү күндө мусулмандардын артта калуусунун себеби ушул, Халифалык мамлекети кулатылгандан кийин мусулмандардын саясий эрки тартып алынды жана алар малай акимдердин башкаруусу астында калышты. Мусулмандар Аллахтын дининен алысташты, Жаратуучу Аллах Субханахунун өкүмдөрү менен эмес, инсан ойлоп тапкан мыйзамдар менен башкарылышты. Каргаша капитализм түзүмү астында жашашты жана алардын турмушу бүт нерседен кабардар Робби түшүргөн Ислам түзүмүнө негизделбеди.

Топтун жаштари ушуларды кошумчалашты: мусулмандар малай акимдерди кулатуу… саясий эркти кайра колго алуу… капитализмди башкаруу жана коомдон четтетип Аллахтын динин өкүмдар кылуу, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекетин тикелөө менен биринчилик макамына кайра чыгышат.

Роя гезити, №224, 2019жыл, 6март.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here