Конференция тууралуу кабар таркатууда маалымат каражаттарынын ролу

270
0

3-март күнү Хизбут-Тахрир – Түркия вилаяты тарабынан уюштурулган “Президенттик башкаруу формасыбы же Рошид Халифалыкпы?” деген аталыштагы конференция тууралуу дүйнөлүк жана жергиликтүү маалымат каражаттары кабар таркатышты. Биз алардын кабар таркатууда канчалык “калыс” экендигине дагы бир жолу күбө болдук.

Конференцияда биринчи болуп сөзгө чыккан конок “билим жана маданият изилдөөлөр” фондунун жетекчиси Мехмет Памак эки тарапта илип коюлган Ататүрктүн сүрөтүнө ишара кылып аны сындады.

Мехмет Памак жалпысынан: “…биз бул Халифалык мамлекети кандай жок кылынгандыгы жөнүндө сүйлөп жатканда да Халифалыкты кулаткандардын көлкөсүнөн кутула албай жатабыз. Мына эки тарапта анын сүрөттөрү бар. Муну илип койгон бийликке мындай деп кайрылат элем: Бул залдар силердин атаӊардан калган эмес, бизден чогултуп алынган салыктардын акысына курулган. Ошондуктан, бул жерлер нейтралдуу болушу керек…”, – деди.

Памактын бул сөздөрү болсо маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн табылгыс нерсе болду. Конференциянын негизги темасы Халифалык мамлекети канчалык маанилүү экендиги жөнүндө болушуна карабастан, маалымат каражаттарында таркатылган кабарларда бардык этибар Ататүрк сүрөтүнүн сындалышына каратылды.

Акыйкатта болсо, конференцияда талкууга коюлган негизги тема “Президенттик башкаруу формасыбы же Рошид Халифалыкпы?” деген  тема болчу. Бардык сөзгө чыккандар бул теманы анык-тунук кылып ачыктап өтүштү. Айрыкча, Хизбут-Тахрир – Түркия вилаяты басма сөз бөлүмүнүн жетекчиси Махмуд Кар президенттик башкаруу формасы менен Рошид Халифалыктын ортосун жетиштүү даражада ажыратып берди.

“…Азиз меймандар, Исламий мамлекет урандылары үстүнө курулган Түркия республикасы мусулмандарга Англиядагы сыяктуу парламенттик режимди тыгыштырды. Бүгүнкү күндө болсо Америкадагы сыяктуу президенттик башкаруу формасын сунуштап жатат. О.э. муну мусулмандар үчүн эң туура жол катары үгүттөп жатышат. Кээ бирөөлөр президенттик башкаруу формасы мусулмандар үчүн кадыржамдык алып келишин көтөрүп чыгууда. Ал тургай, кээ бир Аллахтан коркпогондор уялбастан президенттик башкаруу формасы Исламий башкаруу формасы менен бир экендигин жана Халифалыкка окшой тургандыгын айтышууда. “Адилет жана өнүгүү” партиясы жана президент Эрдоган аркылуу сунушталып жаткан Америкача башкаруу формасын мусулмандар кучак жайып күтүп тосуп алышын күтүп жатышат.

Эми биз бул жерден туруп төмөнкүдөй суроо менен кайрылабыз. Президенттик башкаруу формасы келе турган болсо, мусулмандардын турмушунда эмне өзгөрөт. Мусулмандардын Халифалары бар маалында алар Роббилери менен азиз жана диндери менен күчтүү эле. Мусулмандардын Халифасы бир сөз айтканда ал сөз дүйнөнүн төрт тарабынан жаӊырат эле. Мусулмандардын армиясы кафирлердин жүрөктөрүн титиретет эле. Чечим катары сунушталып жаткан президенттик башкаруу формасы мына ушуларды кайрадан тикелей алабы?

Дагы мындай деп сурайбыз: Президенттик башкаруу формасы болсо, Палестинаны яхудийлердин баскынынан куткара турган, армияга козголууга буйрук бере турган бир жетекчибиз болобу? Президенттик башкаруу формасы келсе, баскынчы яхудий вужудуна – куру эле сөздөр менен эмес – армияларды аттандырып татыктуу жообун бере турган бир жетекчибиз болобу? Кандай болорун билесиӊерби? Палестина жерлери үчүн Американын каалоосун анын изинен кайталап туруучу бир жетекчи болот. 1967-жылы басып алынган жерлерди яхудийлерге берүү милдетин алып, палестиналык боордошторубузга бир карыш жерге ыраазы болууну насаат кыла турган бир жетекчи болот. Же бүгүнкү күндө болуп жаткандай, Израиль мамлекети менен соода көлөмүндө рекорддорду орноткон, анын экономикасына бул соода менен салым кошкон жана муну менен сыймыктанган бир жетекчи болот. Мындан башкача болбойт.

Дагы сурайбыз: Президенттик башкаруу формасы келсе, муслима аялдар коопсуздукта болобу? Жандар, малдар, намыстар коргоо астына алынабы? Ал эми, Халифалык маалында аялдарыбыз жандары, малдары, намыстары корголушунан кадыржам жашашат эле. Мына сиздерге бир мисал: Рум командачыларынын бири бир муслима аялды туткунга алды. Ал аял “Эй Муътасим, кайдасыӊ?” деп кайрылды. Халифа Муътасим Ислам аскерине командачы дайындап ал аялды залимдин колунан куткарды. Ислам командачысынын аты Кутайба эле. Мусулмандардын колуна түшкөн рум командачысы аялдарга жана жаш балдарга зулум кылуу менен аты чыккан киши эле. Кафирлер аны туткандан куткаруу үчүн өтө чоӊ өлчөмдө фидя сунушташты. Ал тургай, Ислам аскеринин кээ бир жетекчилери бул фидяны алып, мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн иштетүүнү кеӊеш беришти. А бирок командачы Кутайба эмне дегенине көӊүл буруӊуз,  ал: “Жок, Аллахка ант болсун, бул адам бүгүнкү күндөн кийин эч бир муслима аялды коркута албайт” – деген.

Эми мындай суроо бермекчимин: Бүгүнкү жетекчилер, бүгүнкү командачылар муслима аялдардын муӊ-зарын угуп жатабы? Жок, тескерисинче сокур жана дүлөй болуп калышкан. Алар Иракта АКШ аскерлеринин зулуму астында, Абу Гурейб камагында кысым астында онтогон муслима аялдарга жана боордошторубузга жардам беришпеди. Ко-ош, президенттик башкаруу формасы келсе, Муслисалардын, Хадижалардын, Айшалардын муӊ-зарына кулак салынабы? Эч бир шартка карабастан, муслималарды туткундуктан куткаруу үчүн армия аттандырылабы? Эмне кылышат, билесиңерби? Шарттар жана абалдарды шылтоо кылышат. Эл аралык теӊ салмактуулукту шылтоо кылышат. Экономикалык туруктуулукту ар нерседен бийик коюшат. Аялдардын намысын коргоону каалаган мусулмандарды болсо террорчуга чыгарышат. Сирияда күн сайын өлүп жаткан тирүү жандарга жардам колун сунбаган бул жетекчилер өлүктөрдүн мазарларын көчүрүп алып келүүнү бир жеӊиш катары жарыя кылышат. Андан кийин Сириядагы калыс мусулмандарга каршы күрөшүү үчүн “аскерий машыгуудан өткөрүү” долбоору боюнча террорчу АКШ менен кызматташат.

Халифалык болгондо мусулмандардын баалуулуктарына жана динине чабуул кылууга эч ким батына албайт эле. Сулайман Канунийдин халифалыгы маалында Францияда Исламга каршы спектакль коюлушу тууралуу кабар келди.  Ошондо Халифа Кануний бир кат менен ал спектаклди токтотуп койгон. Халифа Абдулхамид Расулуллах с.а.в.ды шакаба кылган пьесанын кабарын укканда Францияга ультиматум койгон. Халифалар мына ушундай күчкө ээ болчу. Эми мындай суроо беребиз: Президенттик башкаруу формасы келсе, мусулмандардын баалуулуктары мына ушундай корголобу? Ислам жана Расулуллах с.а.в.ды акаарат кылгандарга татыктуу жооп береби? Ко-ош, кандай болот? Президент эмне кыла алат? Кечээ күнү болгону сыяктуу, дароо Францияга жол тартат. Ислам жана мусулмандарды акаарат кылгандар сабынан орун алат. Парижде болгону сыяктуу, кафирлер уюштурган жүрүшкө катышат. Аллахтын Расулу с.а.в. акаарат кылынганына ачууланбайт.

Мусулмандардын Халифасы болгон кезде мусулмандар дүйнөнүн алдыӊкысы жана жакшылыктын себеби эле. Өнөржай, илим, технология жана аскерий тармакта биринчи орунда турушат эле. Коомдо кадыржам жана коопсуз жашашат эле. Экономикалык өнүгүүдө жогорку деӊгээлге жетишкен эле. Адамдардын баары Аллах тартуулаган умумий мүлктөн теӊ ата пайдаланышат эле. Президенттик башкаруу формасы келсе, булардын баары ишке ашабы? Мусулмандардын умумий мүлкү болгон кен байлыктарыбыз колонизатор инвесторлордун колдорунан куткарылабы? Роббибиз мусулмандарга тартуулаган көмүрдөн, нефтиден, алтындан жана бардык кен-байлыктардан мусулмандар үлүшүн алышабы? Кандай болот, билесиӊерби? Капиталист компаниялар бул байлыктарды ташып кетишет. Жакыр мусулмандар болсо кендерде кул сыяктуу иштөөнү уланта беришет. Ар бир адам өз үлүшүн ала албайт…”, – деп айтып, президенттик башкаруу формасы менен Рошид Халифалыктын айырмасын түшүндүрүп берди Махмуд Кар мырза.

О.э. Хизбут-Тахрир – Түркия вилаятынын басма сөз бөлүмүнүн жетекчиси Исламдагы башкаруу формасын да кеӊири ачыктап берди. Батыш мамлекеттери калактык жана залалатта жүргөн кездерде мусулмандар өз Халифаларын өз райлары менен шайлагандыктарын эске салып өттү.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here