МУБАРЕК РАМАЗАН АЙЫН (ХИЛАЛЫН) КҮЗӨТҮҮНҮН НАТЫЙЖАСЫ

327
0

Мубарек рамазан айын (хилалын) күзөтүүнүннатыйжасы

Аъузу биллахи минаш шайтонир рожим

«Рамазан айы, бул айда адамдар үчүн хидаят болуп жана хидаят менен фуркандын (акыйкат менен батылды айырмалоочунун) ачык-айкын аяттары болуп Куръан түшүрүлгөн. Демек, силерден ким бул айга күбө болсо, орозо кармасын. Ал эми, кимдир бирөө ооруп калса же сапарда болсо, анда (орозо кармай албаган күндөрүнүн) санагын башка күндөрдө (сакайгандан соң же сапардан кайтканда)кармайт. Аллах силерге жеңилдикти каалайт, силерге оор болушун каалабайт. Бул санакты толтурушуңар жана хидаят кылганы себептүү Аллахты улуулашыңар үчүн. Мүмкүн, силер шүгүр кыларсыңар»                                              [2:185]

 

Аллахка хамд болсун. Аллахтын Расулуна, ал заттын үй-бүлөсүнө, сахабаларына жана ал зат менен дос болгондорго о.э. ал затты ээрчип, жолун карманган, Ислам акыйдасын өзүнүн фикратына негиз кылган, шаръий өкүмдөрдү амалдарына өлчөө жана өкүмдөрүнө булак кылган заттарга салату-саламдар болсун, амма баъд:

Бухарий өзүнүн сахихинде Мухаммад ибн Зияд аркылуу ушул хадисти келтирди. Мухаммад ибн Зияд айтат, мен Абу Хурайра Gнун Набий A же Абу Косим A мындай деди, дегенин укканмын:

«صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةََ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»

«Айды көрүп орозо кармагыла (орозону баштагыла), айды көрүп ооз ачкыла (орозонубүтүргүлө), эгерасманды булуткаптаган болсо, шаъбан айынын санагын толук отуз күн кылгыла».

Жумадан ишембиге өтөр кечеси мубарек рамазан айын күзөтүлгөндөн кийин айды шаръий түрдө көрүү өз тастыгын таппады. Ушуга ылайык, эртең, ишемби күнү – инша Аллах – шаъбан толук акырына жеткирилип, отуз күн кылынат жана жекшемби күнү мубарек рамазан айынын биринчи күнү болот.

Ушуга байланыштуу бизге Хизб ут-Тахрир амири улуу аалым Ато ибн Халил Абу Роштадан – ал кишини Аллах Өз коргоосунда сактасын – ушул кайрылуу келди:

(Бисмиллахир Рохманир Рохим

Аллахка хамд болсун. Аллахтын Расулуна, ал заттын үй-бүлөсүнө, сахабаларына жана ал зат менен дос болгондорго салату-саламдар болсун, ва баъд:

Даъватты көтөрүп чыккан садик, калыс боордошторго…

Бүткүл жер жүзүндөгү бардык мусулмандарга…

Ассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух…

Мен Аллах Субханахудан мусулмандардын кармаган орозолорун, ибадаттарын кабыл алышын сураймын. Аллах Субханаху баарыбызды жасаган күнөөлөрүбүздү Набий A айткандай магфират кылсын. Набий A Бухарий жана Муслим Абу Хурайрадан риваят кылган хадисте мындай дейт:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Ким рамазан орозосун ыйман менен жана ажр-соопту үмүт кылып кармаса, анын мурунку күнөөлөрү магфират кылынат».Абу Хурайра Gдан кылынган башка риваятта болсо Расулуллах A мындай дейт:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

«Ким рамазанда ыйман менен жана ажр-соопту үмүт кылып турса анын мурунку күнөөлөрү магфират кылынат».

Урматтуу боордоштор, Аллах Субханаху хижраттын экинчи жылы шаъбан айында рамазан айынын орозосун фарз кылды. Аллах бул айда Куръанды түшүргөн.

«Рамазан айы, бул айда адамдар үчүн хидаят болуп жана хидаят менен фуркандын (акыйкат менен батылды айырмалоочунун) ачык-айкын аяттары болуп Куръан түшүрүлгөн»    [2:185]

Бул ай – Аллах Үммөттү нусрат жана анык фатх менен азиз кылган ай. Чоң Бадр кармашы рамазандын он жетисинде болгон. Ошондо мушриктер чоң жеңилүүгө учурашкан… Андан кийин бул улуу айда башка чечүүчү согуштар болуп өттү. Хижраттын сегизинчи жылы мубарек рамазан айынын жыйырмасында жүз берген Маккаи Мукаррама фатхынан баштап азыркы Куфа шаарынын жанында (фарс Ярмуку) болуп өткөн Бувайб согушуна чейинки чечүүчү согуштар ушул улуу айда болду. Хижрий 31-жылы 14-рамазанда болуп өткөн ошол согушта мусулмандар Мусанна командачылыгы астында жеңип чыгышты. Андан кийин хижрий 223-жылы 17-рамазанда Муътасим командачылыгы астында Амурия фатх кылынды. Хижрий 658-жылы 25-рамазанда мусулмандар моңголдорду жеңген Айн Жалут согушу болуп өттү. Бул улуу айда мындан башка жеңиштер да болду…

Ошентип, орозо алдынан да, артынан да батыл жакындаша албай турган Куръани Карим менен о.э. фатх жана нусрат менен байланды… Орозо жихад менен байланды… Орозо Аллахтын өкүмдөрүн колдонуу менен байланды… Аллах Субханахунун өкүмдөрү бир-биринен таптакыр айрылбашы көзү жана басираты (жүрөк көзү) бар ар бир кишиге маалым. Ибадаттар болсун же жихад, мамилелер, ахлак болсун же хаддар жана кылмыштар болсун, булардын баары бир мишкат-булактан. Кимде-ким Карим Китебинин аяттарына жана хадиси шарифтерде келген нусустарга сереп салса, муну анык көрөт. Мусулман Зикрул Хаким аяттарынан ушул аятты тилават кылат:

«Намазды толукаткаргыла»                                                                                     [2:43]

Ушул аятты да тилават кылат:

«Алар ортосунда Аллах түшүргөн нерсе менен өкүм кылгын»                                   [5:49]

Бул аятты да тилават кылат:

«Силерге орозо кармоо фарзкылынды»                                                                     [2:183]

Ушуну да тилават кылат:

«Силерге согуш кылуу фарз кылынды»                                                              [Бақара 216]

О.э. ал хаж жөнүндө Расулуллах Aдын хадисинен ушуну да окуйт:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

«Манасиктериңерди (хаж ибадаттарыңарды) менден алгыла». (Байхакий өзүнүн Сунан кубросунда Жабирден чыгарды). Мусулман хаддар жөнүндөушуну да окуйт:

«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»

«Менден алгыла, менден алгыла, Аллах аларга бир жолду белгиледи. Үйлөнбөгөн жигит бакира кыз менен зына кылса жүз дарра урулуп, бир жылга сүргүн кылынат. Үйлөнгөн киши жуван менен зына кылса, жүз дарра урулуп, ташбараң кылынат». (Муслим Убада ибн Сомиттен чыгарды). Мусулманмамилелер жөнүндө ушуну окуйт:

«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَاأو قال حتى يتفرقا-»

«Бири-бири менен алды-сатты кылган эки киши, ырас, ажырап кетишпеген болсо – же ажырап кеткенге чейин деди – ыктыярдуу». (Бухарий Хаким ибн Хизамдан чыгарды). О.э. алхалифага байъат берүү жөнүндөокуйт:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

«Кимде-ким мойнунда байъат болбогон абалда өлсө, жахилият өлүмүн тааптыр». (Муслим Абдуллах ибн Умардан чыгарды). Ошентип, Ислам бөлүктөргө бөлүнбөй турган бир бүтүн. Ошондуктан, Исламды мамлекетте, турмуш жана коомдо колдонуу үчүн ага даъват кылуу да бир. Демек, кимде-ким дин турмуштан бөлүнгөн же дин саясаттан бөлүнгөн деп Аллахтын аяттарын бир-биринен бөлсө азим күнөө жана абдан чоң кылмыш кылган болот. Мындай күнөө жана кылмыш өз ээсин бул дүйнөдө кордук, акыретте болсо жан чыдагыс азапка жетелейт.

Сөзүмдүн аягында ушуну айтмакчымын, Аллах Субханаху Бакара сүрөсүндөгү беш орозо аятынын арасында дубаны зикр кылды. Аллах Субханаху мындай дейт:

«Пенделерим сенден (эй Мухаммад) Мен жөнүндө сурашса, Мен аларга жакынмын. Мага дуба кылышканда дуба кылуучулардын дубасын ижабат кыламын. Демек, акыйкат жолго жүрүшү үчүн (алар да) Менин (даъватыма)жооп кылышсын жана Мага ыйман келтиришсин»[2:186]

Аллах Субханаху орозого буйругандан кийин дубага да буюрду. Кийин дубанын шарапатын улуулоо үчүн орозо аяттарын акырына жеткирди. Ошондуктан, рамазанда дубаны көп кылгыла. Расулуллах A Ахмад Абу Хурайрадан риваят кылган хадиси шарифте мындай деген:

«ثَلَاثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ»

«Үч кишинин дубасы четке кагылбайт: адилеттүү имам-халифанын, ооз ачканга чейин орозо кармаган адамдын жана мазлумдун дубасы. Бул дубалар булуттардан өтүп көтөрүлөт, аларга асман эшиктери ачылат, Робби Азза ва Жалла мындай дейт: Ызатыма ант болсун, сага бир аздан кийин болсо да албетте жардам беремин».Демек, дубанын орозо аяттары арасында зикр кылынганы орозо айында дубаны көп кылууга үндөөгө далалат о.э. дуба фазилетинин баяны жана ижабат кылынышы жөнүндөгү башарат. Аллах жакын, ижабат кылуучу Зат.

Акырында ушуну айтамын, Аллах бизден ыраазы болушу жана мурунку күнөөлөрүбүздү магфират кылышы үчүн орозого ынтызар болуубуз важиб болгондой, рошид Халифалыкты тикелеп исламий жашоону кайрадан баштоого аракет кылууга да ошондой ынтызар болуубуз важиб. Биз ошондо гана Аллахтын өкүмдөрүн колдонуп бул дүйнөдө ийгиликке жетүүчүлөрдөн, Расулуллах Aдын байрагы, Укоб байрагы, «Ла илаха иллаллох Мухаммадур Росулуллох» байрагы астында жашагандардан болобуз. Биз Аллах Субханахунун уруксаты менен акыретте да ийгиликке жетүүчүлөрдөн, эч кандай көлөкө болбогон, Ал Заттын гана көлөкөсү болгон күндө Ал Заттын көлөкөсүндө болобуз. Натыйжада, бул дүйнө жана акыретте ийгиликке жетебиз. Бул болсо улуу ийгилик.

Вассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух

Боордошуңар Ато ибн Халил Абу Рошта – Хизб ут-Тахрир амири).

Аллах Хизб-ут-Тахрир амири улуу аалым Ато ибн Халил Абу Роштага бул жакшы сөздөрү жана калыс кайрылуусу үчүн береке берсин… О.э. мен, Хизб-ут-Тахрирдин Борбордук басма сөз бөлүмүнүн төрагасы, басма сөз бөлүмүнүн кызматкерлеринин ушул улуу айдын кирип келиши менен Хизб ут-Тахрир амири улуу аалым Ато ибн Халил Абу Роштага жана бардык мусулмандарга жолдогон куттуктоосун жеткирүүдөн бактылуумун. Аллах Субханахудан бизди ушул фазилеттүү рамазан айында тозоктон азат кылынган пенделерден кылышын о.э. Лайлатул Кадрда анын ажр-сообуна жетишкен заттардан кылышын сураймын…

Эй дүйнө жүзүндөгү мусулмандар! Мына Аллах бизге ырайым көрсөтүп бизди мубарек рамазан айына, таат-ибадаттар, фатх жана жеңиштер айына жеткирди. Андыктан, Аллахка жакшылыкты көрсөткүлө. Биз силерди улуу позицияны карманууга чакырабыз. Мындай позиция Роббул аламинди ыраазы кылат, жоопкерчиликти актайт, Үммөттү мусийбаттарынан куткарат, анын улуулугун тебелөө, ага өкүмдарлык кылуу жана Халифалыгы жашоо майданына дагы кайтышына жол бербөө максатында Үммөткө каршы дүйнөлүк тил бириктирүүдөн куткарат… Мына азыр Иракта кырсыктар жүз берүүдө, Сирияда мусулмандар өлтүрүлүүдө, Палестинада Акса Мечити баскынчылардын зомбулугу астында туткундукта турат, Борбордук Африкада болсо мусулмандар кыргын кылынууда, башка өлкөлөрдө да баскынчылар шүмшүңдөп жүрөт, кыргын, куугунтук, ыйык нерселерди тебелөөлөр жүз берүүдө. Эгер, мусулмандардын Халифалыгы болгондо бул кырсыктар таптакыр жүз бермек эмес. Эгер, мусулмандардын иштерин камкордук менен башкара турган, аларды жана кызыкчылыктарын бекем коргой турган халифасы болгондо бул кырсыктар таптакыр жүз бермек эмес…

Ошондуктан, биз силерди Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрү менен биргеликте Ислам жана мусулмандардын кол тийгистигинин коргоочусу болгон Халифалыкты, Роббибиздин убадысы жана Набиййибиздин A башараты болгон Халифалыкты тикелеп Аллахтын динин жашоо майданына кайтаруу үчүн бар күч жана тездик менен аракет кылууга чакырабыз…

Эй мусулмандар, биз Үммөттүн калыс перзенттерин Исламий Үммөткө каршы түзүлүп жаткан фитналардан, кысым, курчоо жана тил бириктирүүдөн эскертип келе жатабыз. Бул фитналардан максат: мусулмандарды дини жаатында кордук менен жан берүүгө, натыйжада касташкан, айлакер Батыш каршысында тизелөөгө мажбурлоо. Ошондуктан, чечимиңер бекем жана анык болсун, тизелетүүнү көздөгөн шылуун «жардамдарга» жок дегиле, душман менен алакаларды жакшылоону максат кылган арам акчаларга жок деп айткыла… Эй мусулмандар, кыянатчыл Батыштын чечимдерин кескин четке каккыла, соодалашуу, малайлык жана кыянаттык фитналарын бууп, мейманканаларда жыргап жаткан алдамчы оппозицияларды кулаткыла… Алардын демократия деген жалган нерсесин да, тышы жалтырак маданиятын да таптакыр кабыл албагыла. Зор куч жана бийик үн менен рошид Исламий Халифалыкты жарыялагыла. Халифалыкта Куръани Карим – дастур (конституция), улуу шарият – мыйзам жана Пайгамбарыбыз Мухаммад A сыйраты – тарыйкат жана минхаж болот…

Мына силердин хизбиңер болгон Хизб-ут-Тахрир кызуу түс алып бара жаткан пикирий күрөшкө жана саясий кармашка кирип, айлакер Батыштын пландарын ачыкка чыгарып берүүдө, Исламдын бекем жолун анык көрсөтүп берүүдө. Андыктан, пакиза колуңарды бул Хизбге сунгула. Мүмкүн, Аллах Исламий Халифалыкты тикелеп, биздин колубуз менен нусрат жана жеңишти жазар. Мүмкүн, Аллах Хизб-ут-Тахрир амири, улуу аалым Ато ибн Халил Абу Рошта колу менен анык фатхты жазар. Натыйжада, ага халифа катары Аллахтын Китеби жана улуу Пайгамбарынын Сүннөтү негизинде байъат бересиңер. Халифалыкта Аллахтын ханиф шариятын жүзөгө чыгарасыңар жана Ислам даъватын бүткүл дүйнөгө хидаят чырагы катары көтөрүп чыгасыңар.

Эй армия офицерлери, эй кубат ээлери, эй кудурет ээлери, жакшылып билип алгыла Аллах Өз динине албетте жардам берет. Андыктан, бул улуу сыймыкты колдон чыгарбоо үчүн Үммөттүн катарына кошулгула. Ошондо Аллахтын ыраазылыгына, дүйнө жана акырет азиздигине жетишип ийгилик табасыңар.

Аллахым, асман жана жер Роббиси, бизди жакында тез арада экинчи туура жолду тутуучу Халифалыкта мусулмандардын халифасына байъат берүү менен улуу кылгын…

Аллахым амин, амин, амин.

Вассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух

Ишемби күн – хижрий 1435-жылдын шаъбан айынын акыркыотузунчу күнү.

Усман Баххаш

Хизб-ут-Тахрирдин

Борбордук басма сөз бөлүмүнүн төрагасы

Дареги: ал­Мазраа- «КолумбиаЦентр» – блок б – экинчи кабатПочта кутусу14­5010

телефон: 009611307594

Уюлдук телефон: 0096171724043

электрондук почта: media@hizb-ut-tahrir.info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here