Амалдарды Ислам таразасына коюу компасыңарды шаръий чечимге багыттагыла

45
0

Басма сөз баянаты

Иордания режими яхудий вужудун коргоп жатканын жашырган эч нерсе калбады

Амалдарды Ислам таразасына коюу компасыңарды шаръий чечимге багыттагыла

Газага каршы согуш башталгандан бери расмий маалымат каражаттарында, социалдык медиа платформаларында жана спутникалык каналдарда окуяларды ачыктаган жергиликтүү жана эл аралык интервьюлар толуп кетти. Жалган жана карама-каршы кабарлар абдан көбөйдү дейсиң, Уммат жана өлкө маселесин күзөтүп жаткан инсандарды аң-таң кылууда. Туура жолду табуу, акыйкат компасын аныктоо, душмандын жеңилүүсү жана өкүмдарлардын фитнасынан арылуу, ошондой эле Умматты өз намысына жана кадыр-баркына кайтаруу үчүн миңдеген идеялар алга сүрүлдү. Мунун себеби исламий калктардын окуяларды баалоодо бир канча тараза жана өлчөөлөрдү кабыл алгандыгы болуп эсептелет. Ошондуктан алар өз башынан өткөрүп жаткан кыйынчылык жана кризистерден арылуудагы чечим жана амалий кадамдар жөнүндөгү көз караштары да ар түрдүү болду. Бул кыйынчылык жана кризистерди кафир душмандардын өкүмдарлыгынан жана Уммат байлыктарын ээлеп алгандыгынан, ошондой эле адамзаттын эң жийиркеничтүү махлугу болгон яхудийлер Умматтын үлкөн кубатын көзөмөлдөшүнөн көрүүгө болот. Адамдар Ислам өкүмдөрүнөн жана өлчөөлөрүнөн алыстап, өлкөнүн бөлүнүшүнө себеп болгон мекенчилдик жана улутчулдукту карманышы түшүнүктөрдүн бузулушуна, күчтөрдүн жана туура чечим табуудагы саясий багыттардын бүлгүнүнө, натыйжада нажат жолунан адашууга түздөн-түз себеп болду.

Бүгүнкү күндө Ислам менен өкүм жүргүзө турган жана шаръий өкүмдөрдү колдоно турган эч бир мамлекет же режим жок. Акыйкатта болсо, мусулмандардын көпчүлүгү Исламга итикад кылат. Алардын сезим-туйгулары да алардын акидасы астында биригип, Ислам өкүмдөрү бир Ислам мамлекетинде колдонулушу үчүн умтулушат. Дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандардын пикири ушул багытта болсо да, бирок алар жыйынтык максатка жетектеген шаръий жолдон адашкан.

Ошондуктан саясий түшүнүк жана Исламдын өзгөртүүдөгү тарикаты зарыл факторлордон болуп эсептелет. Анткени ал Умматты анын салтанатын, кубатын, айрыкча, саясий акидасын кишендеген кимселерден азат болуу үчүн бириктирет. Натыйжада Уммат улуу Халифалык мамлекетин кайра тикелөөнү көздөгөн үлкөн долбоорго тоскоол болуп жаткандарды талкалайт. Алар кафир колонизаторлор болобу, же бир кылымдан ашуун Уммат денесине сүлүктөй жабышып алган малай акимдер болобу, айырмасы жок.

Төмөндө 2023-жылдын 7-октябрь чабуулунан кийинки Газа согушу, ошондой эле Ирандын окуяларга белгилүү бир деңгээлде аралашканы жана андан кийинки реакциялар жөнүндө негизги маалыматтарды ачыктап өтөбүз:

  • Мусулман өлкөлөрүндөгү режимдердин эч бири бийликке шаръий жол менен келбеген. Тескерисинче, алар Умматтын жана мусулман калктардын бийлигин тартып алышкан, ушул себептен улам аларга итаат кылуу важиб болуп эсептелбейт. Бул режимдердин баары өздөрүнүн ички жана тышкы саясатына Исламды өлчөө кылып албастан, тескерисинче, Умматтын душмандары болгон колонизатор кафир Батышты дос тутуп келишүүдө жана ага итаат кылып, мусулман өлкөлөрүн көзөмөл кылышына мүмкүнчүлүк жаратып беришүүдө.
  • Маселен, Иран Америка орбитасында (анын таасир алкагында) айланат жана бийликке келгенден бери региондогу өз кызыкчылыктарын ишке ашыруусу үчүн Америкага мүмкүнчүлүк жаратып келет. Афганистан жана Иракта дал ушул нерсе жүз берип, Иран жетекчилери өздөрү муну моюндашкан. Бүгүн региондогу мамлекеттердеги саясий оюндарда да ушул нерсе жүз берүүдө. Ал Сирияда Америкага кызмат кылуу үчүн Шам тогутун коргоону улантууда. Бул учурда айрым артыкчылыктарга да жетишти.
  • Иордания режими малай жана функционалдык режим болуп, андан яхудий вужудун коргоо жана бекемдөө көздөлгөн. Ага зарылдык болгон соң, бийликте калат. Иордания ушул миссия үчүн түптөлүп, өлкө элине анын эч кандай пайдасы жок. Андан аскерий жана коопсуздук максаттарында гана пайдаланылат. Ошондуктан Иордания өз жеринде АКШ, Британия, Франция жана Германияга базаларды ачышына мүмкүнчүлүк берүүдө. Бул мамлекеттер өз кызыкчылыктарын коргоо үчүн Иорданиядан туруп өз миссияларын ишке ашырышууда. Иордания режими Иран тарабынан яхудий вужудуна каршы атылган ракета жана дрондорду атып түшүрүшү анын ролу жана ачык-айкын кыянаты канчалык үлкөн экенин көрсөтүп турат. Эми көрө турган көздөр жана уга турган кулактар үчүн бул режим яхудий вужудун коргошу анык чындыкка айланды.
  • Ушул жөнүндө социалдык тармактарда режимдин иштерин ачыкка чыгарган макалалар, интервьюлар жана эл аралык кабарлар толуп жатат. Дэвид Хёрсттун «Middle East Eye» журналындагы макаласы жана Жорж Галлоуэйдин Скотт Риттер менен өткөргөн маеги мисал болот. Иордания режими бул нерсени өз жарандарын жана аба мейкиндигин коргоп жаткандыгы менен актамакчы болду. Негизи, Батыштагы бардык душман күчтөр, айрыкча, Америка жана яхудий вужуду күн сайын аймагыбызды жана аба мейкиндигибизди бузуп келет. “Arabicpost” сайты жума күну яхудий вужуду Иранга жооп кайтарганда эки яхудий самолёту Иордания асманында түндүк жана түштүктө разведка кылганын кабарлады.
  • Араб режимдери, айрыкча, Фалестинди курчап турган жана ага эң жакын турган режимдер кафир Батышка көз карандылык жана итаат кылууда Иордания режиминен калышпайт. Алар да мамилелерди нормалдаштыруудан тартып, Газа калкын блокада кылууда яхудий вужуду тарабында турушат. Ошол эле учурда алар яхудий вужудун Кызыл деңиз блокадасынан куткаруу үчүн Бириккен Араб Амирликтеринен Иордания аркылуу Сауд Арабияга чейин созулган соода жолу менен камсыздашууда.
  • Бүгүн Умматтын тынымсыз жеңилүүгө учурашынын жалгыз себеби өкүмдар режимдер экендиги ачык-айкын маалым болуп калды, эч бир инсанга жана регион калктарына регионалдык мекенчилдик, өзүнчө байрактар негизинде ушул режимдерди колдошу, чегараларын ыйыкташы, малай жетекчилерди улуулашы же аларды колдошу таптакыр жайиз эмес. Антпесе, ушул саткын залимдердин жардамчыларынан болуп калышат. Журналисттер, уламалар, министрлер жана депутаттардан турган өкүмдарлардын куйруктары оозунан түшүрбөгөн мекенчилдик мына ушундай. Кафир Батыш Умматтын ыдырашын жана бөлүнүшүн күчөтүү, ошондой эле режимдерди коргоо үчүн мекенчилдикти Умматтын устундарынын бирине айланткан. Режимдер болсо мусулман өлкөлөрүн ойрон кылууда, яхудий вужудун жана анын артындагы Америка жана Европаны коргоодо, Фалестин калкын жардамсыз калтырышууда, ошондой эле Америка жана анын коалицияларын, базаларын исламий өлкөлөрдөн чыгарууну алдын алууда курал вазыйпасын өтөп келишет.

Эй, инсандар, эй, Иордания калкы!

Ачуу чындыктан жана бузгунчу вакыйдан чечим алуу, тагырак айтканда кафир Батыш жана яхудий вужудунун өкүмдарлыгы, өкүмдарларыңар ыйыкташтырган аларга кор болуп итаат кылууну, өкүмдарларыңардын яхудийлерди коргошу, байлыктарыңардын талап-тонолушу, Фалестин калкына колдоо көрсөтпөө, бөлүп ыдыраткан улутчулдук жана мекенчилдик негизиндеги чечимдер, өкүмдарларыңардын сунушу жана ыраазылыгы менен колонизатор кафирлердин өлкөңөрдө базаларды курушу – булардын баары силердин кордук жана кулдугуңарды ого бетер бекемдейт.

Өз диниңерге кайтып, Халифалык мамлекетин тикелөө аркылуу Ислам өкүмдөрүн колдонушуңар гана Исламдын улуу баалуулуктарын жүзөгө чыгарат. Анткени, Ислам мамлекети силердин күч-кубатыңар жана азиздигиңер болуп, аны менен гана малай өкүмдарларга кул болуудан азат болосуңар. Ал Фалестин жана башка басып алынган өлкөлөрдү азат кылуу үчүн армияларыңарды сапарбар кылат. Натыйжада яхудий вужуду тамыры менен кулатылып, колонизатор кафирлер өлкөлөрүңөрдөн кууп чыгарылат. Силер да ааламдар Роббисинин ыраазылыгына жетесиңер. Зулум жана карамүртөздүккө баткан бүткүл дүйнө рахмат жана адилетке толот.

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥۚ وَٱلَّذِينَ يَمۡكُرُونَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكۡرُ أُوْلَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾

«Ким күч-кудуретти кааласа, анда, бардык күч-кудурет Аллахка таандык Пакиза Сөз Ага көтөрүлөт жана жакшы амалды да (Аллах Өз даргөйүнө) көтөрөт. Жаман айла-амалдарды кылган кимселер үчүн болсо катуу азаб бар жана алардын айла-амалдары да жок болот»                                                                                                                                     [35:10]

 

Хизб ут-Тахрирдин

Иордания вилаятындагы

басма сөз бөлүмү

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here