Курайштыктардын жахилияттагы ахлагына карагыла жана Хаят Тахрир Шамдын ахлаксыздыгына карагыла

1484
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Курайштыктардын жахилияттагы ахлагына карагыла жана Хаят Тахрир Шамдын ахлаксыздыгына карагыла

 Равла Ибрахим

Курайш кафирлери Пайгамбарыбыз Мухаммад ﷺды өлтүрмөкчү болушканда анын каны бир нече уруу ортосунда бөлүштүрүлүп, Курайш ал үчүн өч ала албашы үчүн ар бир уруудан бирден адамды тандашты. Алар түнү бою анын эшиги алдында туруп, багымдат намазына чыгышын күтүштү. Негизи, алар дубалды ашып үйгө бастырып да кирише алат эле. Бирок, андай кылышкан жок. Алар Пайгамбар алайхиссаламдан коркушканы үчүн эмес, балким, тууган аялдардын уятын сакташканы үчүн бастырып киришкен жок. Ал тургай, алардын бири Пайгамбарыбыз ﷺдын үйүнө бастырып кирүүнү сунуштаганда кафир Абу Жахл каршы чыгып: «Арабдар бизди дубал ашышыптыр, Мухаммаддын кыздарынын кол тийгистигин тебелешиптир, дешин каалайсыңбы?!», – деди. «Равзул анф»да Сухайлий мындай дейт: “Айрым муфассирлер дубалдын пастыгына жана аны өлтүрүү үчүн келишкенине карабастан, үйгө бастырып киришпегенинин себеби жөнүндө айтып өтүшкөн. Муфассирлердин айтымында, алар Пайгамбар алайхиссаламдын алдына кирмекчи болушканда үйдүн ичинен бир аял кыйкырып жиберет. Ошондо алар бири-бирине: “Аллахка касам, арабдардын биз жөнүндө тууган аялдарынын үстүнө дубалды ашып бастырып киришиптир, өз урматын өздөрү тебелешиптир, деши биз үчүн чоң акаарат”, – дешет. Ушул нерсе аларды анын эшиги алдында токтоп, чыгышын күтүүгө мажбур кылган”.

Ооба, Курайш кафирлеринде эркектик намыс бар эле. Ушул нерсе аларды үйгө бастырып кирип, аялдардын кол тийгистигин бузуудан сактаган. Дагы бир окуяда Абу Жахл Абу Бакрдын кызы Асмага ачууланып, жүзүнө уруп жиберет… Андан кийин Абу Жахл бул нерсени эч кимге айтпоону суранып, кыздын артынан ээрчип: «Мени шерменде кылбагын, мени шерменде кылбагын, арабдар мени аял кишиге кол көтөрүптүр дешпесин», – деген. Башка бир окуяда Абу Суфян жахил маалында Курайш кербени менен Рум тарапка барганда Румдар падышасы Иракли Мухаммад ﷺ жөнүндө суроо үчүн аны чакыртат. Иракли: «Мухаммадды жалганчылыкта айыптайсыңарбы?», – деп сурайт. Алар: «Жок», – дешет. «Кыянаттык кылабы?», – деп сураганда, алар: «Жок», – деп жооп беришет. «Адам өлтүргөнбү?», – деп сураса, алар дагы: «Жок», – дешет. Ошондо Абу Суфян: «Аллахка ант, эгер менин жалганчылыгым жөнүндө кабар тарашынан уялбаганымда жалган сүйлөмөкмүн», – дейт. Ал Набий ﷺдын аброюн төгүүнү каалабады. Себеби, Меккедегилер Абу Суфян Мухаммад жөнүндө жалган айтыптыр дешинен чоочуду т.а. өзү кафир болуп туруп, аброю төгүлүшүнөн кооптонду.

Өз-өзүнөн табигый суроо пайда болот: Расулуллах ﷺ менен сахабалары розияллаху анхумдарды ушунча азап-кыйынчылыктарга салган Курайш кафирлери Хаят Тахрир Шам сыяктуу мусулманчылыкты айтып туруп, ага тескери иш кылып жаткан бүгүнкү күндүн жахилдеринен ырайымдуубу?! Анткени, бул уюмдагылар Сириянын түндүгүндөгү азат кылынган аймактарда үйлөргө дубалдан ашып кирип, үйдүн пардаларын ачуу менен эле чектелишкен жок, а түгүл, үй кожойкелеринин намысын тебелеп, калыс даъватчыларды камакка алышты. Муну менен бирге, алар менен бир жолдогу Ал-Каидага мүчө чынчыл мужахиддерди да, кылмышккер Башар режимине каршы козголоң кылгандарды да камакка алышты. Уюмга каршы чыккандарды жырткычтык менен өлтүрүштү.

Хаят Тахрир Шамдагы бул жырткычтардын иш-аракеттери кылмышкер өкүмдарлардын өз каршылаштарын, маъруфка буюруп, мункардан кайтарган кишилерди репрессия кылганынан айырмаланбайт. Уюмдагылардын мындай кол салуулары Аллах Субханаху ва Тааланын, алардын жийиркеничтүү кылмыштарынан запкы чеккен мусулман перзенттеринин каарынан башка нерсени алып келбейт. Хаят Тахрир Шамдагылар өздөрүнө өздөрү зыян жеткиришүүдө. Алар Асад режими менен мамилелерди нормалдаштырып жаткан түрк режиминин каалоосуна моюн сунганда эле өздөрүнүн саясий жана аскерий иш-аракеттерин текке кетиришти. Алардын бул карманган жолдору Башар режимин – ушунча кыргын, ойрондулук, куугунтугуна жана суу-кургакты бирдей өрттөгөнүнө карабастан – кайра тикелөөгө жол ачып жаткан араб мамлекеттеринин өкүмдарларынын аракетине шайкеш келүүдө!

Биз Хаят Тахрир Шамдын ичинде өз калыстыгын сактап калган кишилерге айтабыз: Жуланийдин бул иштерин четке каккыла жана кеч боло электе аны акыйкатка моюн сундуруп, акыйкатка чектеп койгула.

Түркия армиясына жана башка исламий кошуундарга мындай дейбиз: Шамдагы мындай маскаралыкты токтотуп, залим зыянкеч өкүмдарлардын урандылары үстүнө Ислам бийлигин тикелегиле о.э. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетинде Аллах Азза ва Жалланын Китеби жана Расулу ﷺдын Сүннөтү негизинде өкүм жүргүзгөн бир имам-халифага кулак салып, моюн сунууга байъат бергиле! Анткени, Халифалык Ислам Умматынын жерлерин, калктарын жана кошуундарын бириктирет о.э. кафирлерге кызмат кылуу жана мусулмандарга азар берүү менен чектен чыккан ар кандай адамды жоопко тартат. Аллах Таала айтат:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾

«Мумин жана муминаларга эч бир күнөө кылбаса да азар берген кимселер да жалган жалаа жана ачык күнөөнү өз мойнуна алыптыр»                                                                   [33:58]

 Роя гезити, №452, 2023-жыл, 19-июль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here