Мусулмандар кыйналып жаткан таалим көйгөйлөрүн чечүүнүн жалгыз чечими

1143
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Мусулмандар кыйналып жаткан таалим көйгөйлөрүн чечүүнүн жалгыз чечими

Мусулмандар кыйналып жаткан таалим көйгөйлөрүн чечүүнүн жалгыз чечими – Халифалык мамлекетин тикелөө. Себеби, Халифалыкты тикелөө биринчиден фарз. Кала берсе, Халифалык мамлекети өкүм сүргөн кылымдарда Ислам Умматын атак-даңк чокусуна жана бүткүл адамзаттын жетекчисине айлантууга жетишип, бардык тармакта биринчи болду. Мамлекеттин окуу жайларынан бардык тармактардагы аалымдар, саясатчылар жана жетекчилер даярдалып чыкты. Ушул таризде Ислам коомунун негиздерин орнотту. Ал мамлекет жетекчилерин, армия командачыларын, фикх жана илим аалымдарын чыгарып, бүткүл дүйнөнү жахилият караңгылыгынан Ислам нуруна алып чыкты. Муну менен адилеттик, теңдик жана бакутбатчылык жайылды. Мусулмандар кайда кадам коюшпасын, ал жерге жакшылык жана береке алып барышты. Ислам мамлекетинин калкы эки дүйнө бакытына жетишти жана Аллахты чыныгы илим менен таанып, Ага туура ибадат кылышты. Дунявий илимдерде да биринчи орунда болуу үчүн зарыл болгондорун алып, үстөмдүккө жетишишти. Хазараты гүлдөп өскөнү сыяктуу маданияты да кылымдар аша гүлдөп өстү.

Хизб-ут-Тахрир аң-сезимдүүлүгү, Уммат менен биргеликте исламий жашоону кайра баштоо каалоосу менен рошид Халифалык мамлекетинин дастур долбоорунда таалим саясатын белгилеп берди. Хизб бардык калктар үстүнөн Умматтын макамын тикелөө үчүн Халифалык мамлекетин тикелөөгө аракет кылууда. Саясатчы жана өкүмдарлар билип коюшсун, биз дүйнөгө жетекчилик кылууга кудуреттүүбүз. Бул үчүн зарыл бардык нерсени даярдап койгонбуз. Бардык мусулмандарды учурдагы абалды бүтүндөй өзгөртүү үчүн биргеликте аракет кылууга чакырабыз. Келгиле, саясат, экономика, таалим, маалымат жана турмуштун бардык тармактарында Ислам өкүмдөрүнө жана иштерине камкордук көрсөтүлүп жатканына күбө бололу. Бул Аллахтын уруксаты менен, жакында албетте ишке ашат.

 Роя гезити, №453, 2023-жыл, 26-июль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here