Учурдагы эл аралык абал Чеченстан Россиянын көз карандылыгынан чыгышы үчүн ыңгайлуу кырдаал

761
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Учурдагы эл аралык абал Чеченстан Россиянын көз карандылыгынан чыгышы үчүн ыңгайлуу кырдаал

 Доктор Фараж Мамдух

Бардык мамлекеттер жана калктар колонизатордон азат болууну каалашат. Бирок, колонизаторду кууп чыгарып, анын ордуна – бүгүнкү күндө мусулман өлкөлөрүндөгү абал сыяктуу – колонизатордун каалоосуна ылайык аракет кылган өкүмдарды алып келүү менен эгемендүүлүк ишке ашпайт. Суверендик жана бийлик өлкө калкынын колунда болсо гана эгемендүүлүк болот.

Эгемендүүлүктүн калк жана улуттар төлөшү керек болгон төлөмү бар жана ал кымбат болот. Бирок, бул төлөм эгемендүүлүк алып келе турган чоң жетишкендик жана кирешелер менен өлчөнбөйт. Көз карандылык менен эгемендүүлүктүн ортосундагы айырма – кул менен кожоюндун ортосундагы, кор менен азиздин ортосундагы айырма. Кул азат болуу үчүн канча төлөм төлөбөсүн, баары бир кожоюндар жана азиздер заманына караганда, бул арзыбаган төлөм болуп кала берет.

Ислам Умматы башка умматтарга көз каранды болуп жашашы шаръий түрдө харам. Туура, Ислам Умматы ар тармакта биринчи орунду ээлеши керек. Аны менен бирге, Умматка Аллахтын дини жана Расулунун рисалаты да аманат калтырылган… Ошондой болгон соң, кантип ал башка калктар жана умматтарга көз каранды болуп жатат?! Кантип колонизатор кафир Батышка чөгөлөп моюн сунууга ыраазы болуп жатат?! Деги, Аллах Таала:

﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾

«Аллах момундар үстүнөн кафирлерге эч качан жол бербейт»                                [4:141]

деп айтпаган беле?!

Эгемендүүлүккө жетүү үчүн аскерий жактан азат болуу менен бирге пикирий жана саясий жактан да азат болуу керек. Кулдук менталитетке үйрөнүп калган калктар эгемендүү боло албайт. Ошондуктан, калктарды итааткөйлүккө жана көз карандылыкка салган пикирлерди өзгөртүп, алардын ордуна көз карандысыздык, азаттык жана суверендикке чыгара турган пикирлерди берүү керек. Ансыз канчалаган аракеттер текке кетип, пайдасыз болуп, аткарылган иш-аракеттер жана энергиялар бекер кетет. Аллах Таала айтат:

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

«Бир коом өздөрүн өзгөртүшмөйүнчө Аллах алардын абалын өзгөртпөйт»

                                                                                                                                     [13:11]

Ушул пикирлер, түшүнүктөр жана канааттануулар кожоюнду кулга, кулду кожоюнга айлантат. Буга мисалдар өтө көп. Алардын бири катары Чеченстанды мисал кылабыз. Чечендер Аллахтын душманы болгон Россияга каршы жихад жана каршылык байрагын көтөрүп чыгышты. Жохар Дудаев жана Шамил Басаев сыяктуу эр жүрөк мужахиддер Россиядан көз карандысыз болуу үчүн каармандык жана чыныгы аракеттин эң жакшы үлгүсүн көрсөтүштү. Чындыгында, чечендер (Аллах рахмат кылсын) Жохар Дудаевдин жетекчилиги астында Россиядан көз карандысыз болууга жетишти жана Россияны ошол убакта тынчтык келишимине корлорчо кол коюуга мажбур кылышты. Бул абал Кадыров жана анын уулу Рамзан бийликке келгенге чейин уланды. Бул экөөсү Россиянын эркине көз каранды болбогон, көз карандысыз, азат жана өжөр чечендерди кафир Путин режими каалаган тарапка ойноткон шахмат тактасындагы пешкаларга айлантты.

Ооба, Чеченстан өз эгемендүүлүгүн жоготуп, кайра Россиянын кучагына кайтты. Оболу өжөр атаандаш жана эр жүрөк душман болгон болсо, учурда, Россиянын найзасына айланды. Абал ушул даражага жетти дейсиң, Чеченстандын учурдагы президенти Рамзан Путиндин мусулман уулу деп аталууда. Эмне өзгөрдү?! Адамдар өзгөрдүбү же алардын пикирлери, түшүнүктөрү жана ишенимдери өзгөрдүбү?! Кайрадан эгемендүү болуп, Россиянын тамагына сөөк болуп тыгылышы үчүн аларга эмне жетишпей жатат?! Шексиз, Кадыров жана анын уулу Рамзандын чечен калкына сиңдирген жаңы түшүнүктөр чечендерди Россияга бүтүндөй көз карандыга кылууга себеп болду.

Чечендер менен афгандар ортосундагы окшоштукту мисал катары айта турган болсок, бул калктардын экөөсү тең Аллах жолунда жихад кылууну сүйүшөт. Тарыхтары каармандык жана эрдиктерге толгон бул эки калк кылымдар аша кафирлерди түрдүү жоготуу жана жеңилүүлөргө учуратып келген. Бирок, бүгүнкү күндө афгандар Американы кайра жоготууларга учуратып, качып чыгууга мажбур кылышкан болсо, бул жакта Кадыров менен анын уулу Рамзан Путиндин жардамында бийликке келишти жана чечендер өз эгемендүүлүгүн жоготту. Чечен аскерлери Россиянын кызыкчылыгы үчүн украиндерге каршы согушуп, Россиянын даңкы үчүн Украинада өлтүрүлүүдө!

Россия бүгүнкү күндө Украинада катуу азап тартууда. Ал караңгы туннелге кирип калган, туннелдин акырында жарык дээрлик көрүнбөй жатат. Батыш аны жеңүү, энергия жана ресурстарын түгөтүү үчүн ага каршы чогулду. Мына ушундай бир абалда саткын Рамзанга каршы ыңкылап кылып, Украинадан чыгуудан о.э. Россияны ого бетер кризиске салып, маңкасын чыгаруудан чечендерди эмне тосуп жатат?! Эр жүрөк чечендер кайра өз эгемендүүлүгүн тикелөө үчүн Россияга каршы фронт ачышса болбойбу?! Нусрат жана Россиядан көз карандысыз болуу үчүн жасалган согуш Украинада Россиянын даңкы үчүн жасалган согуштан жакшы эмеспи?! Каарман чечендер үчүн азыркы ыңгайлуу учурду канимет билип, Россия кабылган оор абалдан өз көз карандысыздыгын кайра тикелөө үчүн пайдалануунун убагы келбедиби?!

 

Роя гезити, №437, 2023-жыл, 5-апрель

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here