Бальфур декларациясы – акысы барлардын мүлкүн акысы жокторго берүү

178
0

Басма сөз баянаты

Бальфур декларациясы – акысы барлардын мүлкүн акысы жокторго берүү

Борбор Санъадагы жогорку саясий кеңештин мүчөсү Мухаммад Салих Наимий: «Бальфур декларациясы Уммат, өзгөчө Фалестин калкы туш болгон тарыхий жана саясий кылмыш болгонун эстетүүсү керек. Себеби, яхудийлер ушул каргаша декларация себептүү Фалестин жерлерин басып алышкан», – деди. Ал бул сөздөрдү Бальфур декларациясынын 105 жылдыгында «Каргашалуу Бальфур декларациясын унутпайлы» урааны астында Шура межлиси тарабынан уюштурулган жыйында айтты.

Түпкүлүгүндө, Яман же башка мусулман өлкөлөрүнүн өкүмдарларынан Бальфур декларациясын эстөө үчүн конференция жана жыйын уюштуруу талап кылынбайт. Тескерисинче, акимдердин мойнундагы шаръий милдет – эгер алар чынчыл болушса – армияларды аракетке келтирүү. Себеби, армиялар да, жеңилген калктар да ушул өкүмдарлардын өкүмү астында турат. Эгер, акимдер жол беришсе, бул калктар яхудийлерге каршы согушууну жана аларды түп-тамыры менен жок кылууну ынтызарлык менен күтүп турушат.

Британия ушул декларациянын кылмышы менен акысы барлардын мүлкүн акысы жокторго берген. Британиянын бул кылмышы анын Халифалык мамлекетин кулатуу кылмышы менен тыгыз байланыштуу. Ошондуктан, мусулмандар жана аларды башкарып жаткан өкүмдарлар ушуну унутушпасын: Халифалык менен Фалестин – эгиздер. Ушул себептен улам, Британия алгач биринчисин, кийин экинчисин жок кылды. Демек, армияларыбыз биринчисин кайра тикелебей туруп, экинчиси менен алектенбеши керек. Мындан улам, Батыш Фалестиндин баскынчылык астында турушун Халифалыкты алдын алуу жана тикеленсе ага каршы күрөшүү планында негизги пункт деп эсептейт. Ошондуктан, Бальфур декларациясын эскертип жаткан Ислам Умматы декларацияга кол коюу кылмышы менен Халифалыкты кулатуу кылмышын бири-биринен ажыратпай эстөөлөрү керек. О.э. Фалестин маселеси бир гана Фалестин калкынын же арабдардын гана маселеси эместигин, түпкүлүгүндө исламий маселе экенин унутпашы керек. Шексиз, ал – Исламий жер маселеси, ири мамлекеттердин жардамында жана мусулман өлкөлөрүнүн өкүмдарлары менен биргеликте яхудийлер тарабынан басып алынган ыйык жер маселеси. Яхудий вужудун жок кылуу жана ушул Ислам жерин толук кайтаруу Умматтын мүмкүнчүлүгүндөгү иш. Мунун ачкычы болсо – Пайгамбарлык минхажы незинидеги рошид Халифалыкты тикелөө. Себеби, АКШ менен Британияны дүйнө майданынан чыгарууга, АКШнын эл аралык гегемондугун жок кылып, дүйнөнү анын жырткычтыгынан куткарууга, яхудийлерди түп-тамыры менен сууруп, Фалестинди толук мусулмандардын колуна кайтарууга ушул рошид Халифалык кепил. Булардын баары Ислам Умматынын колунан келе турган мүмкүнчүлүктөгү иштер. Хак Субханаху айтат:

﴿وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

«Силер үстөм-жеңүүчүсүңөр, Аллах силер менен бирге жана Ал жасаган амалыңардын (сооп-сыйлыгын) эч качан кемитпейт»                                                                                    [47:35]

Британиянын – аны менен бирге Франция жана АКШнын – Фалестинге, Умматка каршы кылмыштары жоопсуз калбайт. Мунун жообу – исламий өлкөлөрдүн өкүмдарларын кулатуу. Бул болсо, вакиъликте эч бир амалий жагы болбогон баяндар жана куру ураандар менен эмес, аң-сезимдүү калыс жетекчилик астында биригүү жана Аллах түшүргөн өкүмдөр менен өкүм жүргүзгөн бир өкүмдарга байъат кылуу менен болот! Яхудий вужуду – ушул өкүмдарлардын көлөкөсү. Ушул себептен улам, өкүмдарлар жок болсо, алардын көлөкөсү да жоголот. Демек, Уммат өкүмдарларды кулатуу менен өзүнүн согушкер эркин кайра тикелеп, колонизаторлук өкүмдарлыгына чекит коёт. Ушул аркылуу Умматтын жүрөгүнө канжар болуп сайылган яхудий вужудун түп-тамыры менен кулатат. Мына ошондо бүткүл Фалестин Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетиде кайра Ислам Умматынын кучагына кайтат.

Хизб-ут-Тахрирдин Яман

вилаятындагы маалымат бөлүмү

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here