Мектепте диндердин тарыхын окутуу стандарты бекитилди

179
0

Мектепте диндердин тарыхын окутуу стандарты бекитилди

«Диндердин өнүгүү тарыхы» сабагын окутуунун предметтик стандарты бекитилди. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Айтылган сабак минималдуу мазмунда 7-8-9-класстардын окуучуларына окутулат. Бул сабак «Адам жана коом», «Кыргызстан тарыхы», «Дүйнө тарыхы» предметтеринин компоненти болуп калмакчы.

Буга чейин президент Садыр Жапаров мектептерге «Ыйман» сабагын киргизүүнү демилгелеген. Шайлоодон кийин бул предмет «Диндердин өнүгүү тарыхы» болуп өзгөрдү. Мунун негизги себеби, Кыргызстандын башкы мыйзамы светтик системага негизделгенинде. Анткени, дүйнө үстүнөн өкүмдардык кылууда негизги куралга айланган БУУ, анын ичинде ЮНИСЭФ сыяктуу эл аралык уюмдар мектептерде Ислам динине артыкчылык берилүүсүнө жол бербейт. Тескерисинче, мусулман өспүрүмдөрдүн ишенимине шек туудуруп, башка диндерди урматтоо сыяктуу Батыш сакофатын тыгыштырууга болгон күчүн жумшайт. Мындан максат, акыйдасынан башкаруу, саясат, жаза-чара, экономика, финансы, билим берүү тармактарына да чечим келип чыккан Ислам динин христианчылык, буддизм сыяктуу куру рухий диндерге окшотуу. Ошондуктан, Батыш Ислам жерлеринде мусулмандарды «диндер аралык диалог» деген түшүнүккө ээрчитип, малай акимдерди бул багытта кызматчыларына айлантып алды. Түпкүлүгүндө, бул долбоор үммөттөгү мабдаий исламга каршы каратылган. Ошондуктан, Батыш малай акимдерден коопсуздук кызматын, орган кызматкерлерин, белгилүү адамдарды, исламий жамааттарды, муфтиятты, имамдарды, эми болсо мугалимдерди бир сапта иш алып барууга мажбурлоону талап кылууда. Алар өздөрү көтөрүп чыгып жаткан бузук пикирлери менен карапайым калкты чалгытып, аларды куфр менен келишилген «исламга» чакырышууда! Муну менен куфр системасы бир ок менен эки коён атмакчы. Тагыраагы, бир жагынан мусулмандарды нукура Исламдан чалгытат. Экинчиден, мээлүүн ислам аркылуу аларды өз кызматчысына айландырып алат.

Мындай абалдын алдын алуу мүмкүн. Бул үчүн мабдаий даъватты өз мойнуна алган даъватчылар бул долбоордун канчалык кооптуу экенин түшүнүп жетишибиз керек. Андан соң мабдаий даъватка дагы да олуттуу этибар каратышыбыз зарыл! Эгер мабдаий даъватты үммөткө көтөрүп чыгууда суздук кылсак, куфр акыйдалары биз бошотуп койгон чөйрөнү ээлеп бара берет. Жогорудагыдай, келечегибиз болгон жаштарды өздөрүнө тартып, мечит, мектеп, шаар, кыштактарда биздин пикирлерге каршы күрөшө турган армияны калыптандырып алат. Андыктан, “диндер аралык диалог», «мээлүүн ислам» долбоорлорунун коркунучун түшүнүп, ага каршы мабдаий даъватты жаюуну көз ирмемге да токтотпойлу. Ошондо гана алардын аракетинин алдын алып, үммөттө жана келечек муунда куфр акыйдаларына каршы иммунитет пайда кыла алабыз!

Мумтаз Маверанахрий

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here