Daily Archives: July 10, 2021

Исламий банктын акыйкаты

Исламий банктын акыйкаты Учурдагы дүйнө капиталисттик (демократиялык) түзүмдө жашап жатышат. Мусулмандар өлкөлөрү да ошол системанын бир бөлүгү болуп калууда. Мусулмандар бул түзүмдү Исламдан эмес деп...