Бул жылдагы Рамазан да Ислам Умматына Халифалыктын жоктугунун акыбеттерин көрсөттү

197
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Бул жылдагы Рамазан да Ислам Умматына Халифалыктын жоктугунун акыбеттерин көрсөттү

Бул жылдагы Рамазанда да жылдагыдай көрүнүш кайталанууда… Мусулман өлкөлөрүндөгү режимдер Рамазандан пайдаланып, өткөн кылымда мусулмандардын мээсине куюшкан «Рамазан – тынчтык айы» деген нерсени тыгыштырып жатат. Негизи, бул ай жихаддар жана фатхтар айы болгон. Бул жылдагы Рамазанда мусулмандар үй-жайларынан куру калтырылып, жерлеринен мажбурий көчүрүлүштү. Бул Британия баскынчылык кылган, кийин бул баскынчылыкты яхудийлерге өткөргөн замандан бери адат болуп келүүдө. Бул жылдагы Рамазанда мусулман акимдери яхудий вужудунун зомбулугу астында унчукпай турууну туура көрүп, аны биринчи коргонуу чеги деп билишүүдө, бул вужудду бекемдөө үчүн эмне кылуу зарыл болсо, баарын аткарып, жалгандан көз жаштарын төгүп жатышат. Бул жылдагы Рамазан Ислам Умматына Халифалыктын жоктугунун акыбеттерин көрсөттү. Кудум колубузда эч нерсе жоктой, Фалестинди бир күндө эле азат кылууга кудуреттүү күчтүү армияларыбыз да, калыс аскерлерибиз да жоктой.

Фалестин биздин акыйдабызга бекем байланышкан исламий маселе болуп, күрөшүбүздүн эң алдыңкы чегинде турушу шарт. Бул маселе колонизаторлор чеңгелинен азат болуу үчүн Уммат даражасындагы күрөштү түшүндүрөт. Фаластинге яхудийлерди вужуд катары эккен жана бизди алардын кылмыштарынан чалгытуу үчүн куурчак акимдерди башыбызга алып келип койгондор мына ушул колонизаторлор болот. Шек-күмөнсүз, дал ушул малай акимдер талкаланмайынча Фалестинди азат кылуу мүмкүн эмес. Бул үчүн мусулмандарды бир дене, бир жан кылган рошид Халифалыкты тикелөө шарт.

 

Роя гезити, №338, 2021-жыл, 12-май.

 a

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here