Хизб-ут-Тахрир тайпанын сыртында туруп сүйлөйбү?!

197
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Хизб-ут-Тахрир тайпанын сыртында туруп сүйлөйбү?!

Өткөн шаршемби күнү Хизб-ут-Тахрир «Эй мусулман кошуундары, араңарда бирер акыл жүргүзгөн киши жокпу?! Газа, Куддус жана бүткүл Фалестин яхудийлердин отунда өрттөнүүдө, силер болсо унчукпай жатасыңар?!» деген темада баракча жарыялаган. Баракчада исламий өлкөлөрдн армияларына кайрылуу жасалып, демилгени өз колдоруна алуу жана Акса менен Газага жардам берүү үчүн аракетке келүү, ал тургай, яхудий вужудун түп тамыры менен жок кылуу талап кылынган. О.э. баракчада мусулман өлкөлөрүндөгү режимдердин күчсүз позициясы жөнүндө да кыскача айтылып өткөн.

Хизб баракчада бүткүл мусулман армияларындагы ага-инилерин өз милдеттерин аткарууга, Расулуллах ﷺдын Исра жерин куткарууга чакырууну талап кылган.

Роя:

Хизб-ут-Тахрир бул баракчада чынында эле тайпанын сыртында туруп сүйлөдү, негизи, тайпадан сыртта сүйлөө – Хизбдин дайымий адаты.

Хизб-ут-Тахрир мусулман өлкөлөрүндөгү саткын акимдер тайпасынан сыртта сүйлөдү, алардын жарчыларынын тайпасынан сыртта сүйлөдү.

Ооба, Хизб эл аралык коомчулуктун, эл аралык системанын жана алардын бардык колониялык уюмдарынын сыртында сүйлөдү. Эмнеге андай кылбасын, акыры, мубарек Фалестин жеринде тигил ыплас яхудий вужудун жайгаштыргандар о.э. аны бардык тирүүлүк каражаттары менен камсыздап, саясий, экономикалык, аскерий, техникалык, маалымат тармактарында колдоп-кубаттап жаткандар ушул эл аралык коомчулук эмеспи?! Ушул эл аралык коомчулук бул карамүртөз яхудий вужудун мубарек жерге эгип, Ислам Умматынын жүрөгүнө канжар сыяктуу сайып койду го?! Мындан яхудий вужудун алдыңкы линияга коюп, Уммат Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык астында биригишин, мубарек жерди нажас яхудийлерден тазалоону алдын алуу же кечиктирүү көздөлгөн го?! Мына ушул эл аралык коомчулук баскынчы яхудий вужудуна мыйзамдуулук түсүн берип, анын ар бир кылмышын актабадыбы жана бул кылмыштарды «өзүн коргоо» деп баалап келбедиби?!

Ооба, Хизб-ут-Тахрир тайпанын сыртында сүйлөдү. Себеби, бул тайпа саткын жана малай режимдердин кучагына кирип, мубарек жерге жардам берүү жана аны коргоо милдетинен танган тайпа.

Ооба, Хизб-ут-Тахрир тайпанын сыртында сүйлөйт. Себеби, бул тайпа Фалестин калкынан – кудум алар өздөрүн коргоо менен бирге бүткүл Фалестинди да азат кылууга кудуреттүүдөй – Акса мечитин, Газа секторун жана Батыш Жээкти өзүлөрү азат кылууну талап кылып жаткан тайпа.

Хизб тайпадан сыртта сүйлөйт, себеби, ал мубарек Акса мечитине жана Газа секторуна нусрат берүүгө кудуреттүү адамдардан калыс чыныгы аракетти талап кылууда.

Хизб эмнеге тайпадан сыртта кайрылат, себеби, ал маселенин чечими яхудий вужудун бүтүндөй жок кылуудан турат деп айтууда. О.э. бүткүл Фалестинди т.а. Куддус жана анын Аксасы, Батыш Жээк, Газа, Хайфа, Яффа, Акка, Насира, Умму Фахм, Тал-Рабиъ, Умму Рашаш, Сабиъ, Накб… сыяктуу Фалестинди толук азат кылуу керектигин ачык айтууда.

Ооба, Хизб-ут-Тахрир тайпадан сыртта сүйлөт, себеби, ал мусулман кошуундарына минтип кайрылууда: «Араңарда акыл жүргүзгөн киши жокпу, силердин кайратыңар астындагы согуш менен гана Фалестинди басып алган яхудий вужуду жок кылынарын билген адам жокпу? Акимдерге итаат кылып, аракетке келбей, алардын яхудийлердин чабуулун каралоосу менен чектелишиңер, бул вужудду жок кылууга жетиштүү эмес».

Хизб-ут-Тахрир Фалестинди азат кылуу жана аны Умматтын кучагына кайтаруу үчүн эң биринчи Исра жерине каршы тил бириктиргендерди тактыларынан кулатуу зарылдыгын ачык айтуу менен, албетте тайпадан сыртта сүйлөөдө.

Буга кошумча, Хизб Катар сыяктуу улуттук мамлекетти о.э. араб улутуна таандык мамлекетти курууга чакырып жаткан жок. Тескерисинче, Хизб Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалык мамлекетин тикелөөгө чакырууда. Себеби, Халифалык бүткүл жер жүзүнө Ислам башкаруусун кайра алып келип, мусулмандарды бириктирет, алардын ар бир сөөм жерин азат кылып, эл аралык системаны талкалайт, Исламды бүткүл адамзатка хидаят жана нур рисалаты катары алып чыгат.

Хизб-ут-Тахрирдин жамааты мына ушундай. Бул жамаатта Умматтын бардык чынчыл перзенттери бар. Демек, бул кандай гана жакшы жамаат.

 Роя гезити, №339, 2021-жыл, 19-май.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here