Рамазан – неъматтар жана улуу жеңиштер айы

262
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Рамазан – неъматтар жана улуу жеңиштер айы

Устаз Разия Абдуллахайым

«Хилалың көрүндү я Рамазан, мубарек ай я Рамазан». Бул биз көп кайталай турган сөздөр. Бул сөздөр жүрөгүбүзгө бекем жана таасирдүү көрүнүштө орношуп калган. Баарыбыз бүткүл мусулмандарга таандык болгон Рамазанды ынтызарлык менен күтөбүз. Себеби, ал улуу ай, улуу мезгил болуп, Аллах аны бардык айлардан абзел жана берекелүү кылып берген. Бул айда бейиш дарбазалары ачылып, тозок дарбазалары жабылат, шайтандар кишенделет, рахмат жаайт, ката-күнөөлөр өчүрүлөт. Бул айда Аллах ар түнү пенделерин тозоктон куткарат. Бул ай такыбаалык жана кыяматта шапаат таба турган ай. Бул күч сарптай турган, амалды көбөйтө турган жана дубалар кабыл болуучу ай. Анткени, бул айда орозо кармоочулар дубасы сөзсүз кабыл кылынган үч адамдын бири болуп эсептелет. Дубалары кабыл боло тургандар: орозо кармаган адам, адилеттүү халифа жана мазлум.

Рамазан айы Куръан айы. Бул Расулуллах ﷺдын алдынан жай берилүүчү ай… бул кандай гана бактылуу жай. Чындыгында, Пайгамбар алайхиссалам сахабаларына мындай деген:

«قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ»

«Силерге улуу мубарек ай кирип келди. Бул мубарек айда миң айдан жакшы бир түн бар. Аллах бул айда орозо кармоону фарз, кыямул лайлды мандуб-ыктыярдуу кылды. Ким бул айда Аллахка жакын болуу ниетинде бир жакшылык-мандубду аткарса, башка айларда аткарылган фарздардын сообун алат. Ким бул айда бир фарзды аткарса, рамазандан башка айларда аткарыла турган жетимиш фарздардын сообун алат». Аллах Субханаху ва Таала бейиште жалаң орозо кармагандар кире турган өзүнчө дарбаза даярдап коёт. Бул айда умра кылган киши бир ирет хаж кылган кишинин сообун алат. Кээ бир риваяттарда Пайгамбарыбыз ﷺ менен бирге хаж кылгандын сообун алышы айтылган. Демек, Рамазандагы умра – анда кыйынчылык болгону үчүн – хаж кылуу менен барабар. Анда, Рамазанда Аллах жолунда жихад кылуу кандай болушу мүмкүн?!

Рамазан айы сабыр жана нусрат айы, максаттарга жете турган, жеңиштер жана эскерүүлөр айы. Бул айда мусулмандардын кол башчылары жана каармандары тарых барактарына Ислам Умматынын эң улуу жана сыймыктуу эр кишилери деп жазылышкан. Бул мусулмандар тарыхында өзгөрүү чекити болгон. Мусулмандар Рамазан айында жетишкен жеңиштердин эң негизгилери төмөнкүлөр: Хижраттын 2-жылынан башталып, биринчиси хакменен батылдын ортосун ажыраткан улуу Бадр казаты болду. Андан кийин хижраттын 8-жылы улуу фатх-Мекке фатхы, кийин хижраттын 13-жылы Ирактагы фарстарга каршы Бувайб салгылашуусу, хижраттын 15-жылы Кадисия согушу, хижраттын 31-жылы Нувба (Судан) шаарынын исламий фатхы, хижраттын 92-жылы Андалусия (Испания) фатхы, хижраттын 114-жылы шейиттер сарайы согушу, хижраттын 223-жылы (Анкара) фатхы, хижраттын 658-жылы монгол-татарлардын мусулмандарга каршы жырткычтыгына чекит койгон Айн Жалут согушу, хижраттын 584-жылы Хиттин согушу, хижраттын 666-жылы Захир Бейбарс колу менен ишке ашкан жана Салахиддин Айюбийдин Рамазандагы жеңиштеринен бири болгон Антакья фатхы.

Өз мамлекетибиз жана Ислам өкүмдөрүн колдонуучу халифабыз бар замандарда биз дүйнөнүн кожоюндары, дүйнөнүн жетекчилери элек. Аллахтын динин азиз кылуу жолунда тер төгөөр элек. Ошондо Рамазан исламий башкарууну, Ислам Умматынын биримдигин жана Ислам кудуретин жаркын көрсөтө турган мумтаз ай эле. Ал мусулмандар ортосундагы ихтилафты жоюп, орозо, айт жана хаждарын бир кылат эле.

Бирок, Халифалык кулатылгандан кийин, жетекчи жок болду, Аллахтын шарияты бекер кылынды, жеңиштер токтоду. Мусулмандардын армиялары Батышты коргой турган, анын өлкөлөрүбүздөгү кызыкчылыктарын ишке ашыра турган болуп калды. Расулуллах ﷺ буттардан тазалаган өлкөлөргө Батышка малай өкүмдарлар жана алардын куйруктары буттарды кайра ташышты. Акыбетте, мусулмандар өз диярларында гариб болуп калышты. Кандары дарыя болуп агызыла турган, малдары жана байлыктары талап-тоноло турган, намыстары тебелене турган, жашоолору бейпилдик даамын тата албай турган болду.

Ушул себептүү, эң биринчи жана эң маанилүү иш Аллахтын шариятын өкүмдар кылуу жана Ислам мамлекетин тикелөө жолунда аракет кылуу. Анткени, Ислам мамлекети жихад жарыя кылып, армияларды бүткүл дүйнөгө даъватты жеткирүү жана Исламды жаюу үчүн сапарбар кылат. Тарыхтагы мусулмандар нусрат-жеңиштерге жетишишкендей, биз да Рамазан айын ата-бабаларыбыздын Рамазанына окшотушубуз жана ошолор сыяктуу өлкөлөрдү тазалап, жарандарды куткарышыбыз керек. Туткунга айланган Куддус жана анын калкын баскынчы яхудийлердин зомбулугунан жана чабуулдарынан азат кылышыбыз, мубарек Акса мечитин, Ибрахимий мечитин жана башка исламий ыйык жайларыбызды өз ордуларына кайтарышыбыз шарт. Куддусту Ислам мамлекетинин улуу шаарына айлантып, Ирак, Афганистан, Чеченстан, Кашмир, Чыгыш Туркистан, ал тургай, Индия жана Андалусия (Испания)ны азат кылуу үчүн Куддустан баштап аракетке келишибиз зарыл.

Жүз жылдан бери мусулмандар Рамазан айын ихтилафсыз кубануу менен күтүп ала албай жатышат. Жылда Рамазан жана шаввал айынын башталышы туурасында келишпестиктер келип чыгат. Албетте, буга көз караштардын ар түрдүүлүгү, саясий максаттар негизинде өлкөлөр ортосундагы өз ара жакындашуу жана алысташуу о.э. астрономиялык эсеп-китептер себеп болууда. Рамазан массалык маалымат каражаттары аркылуу мусулмандарды арзыбаган иштер жана чалгытуучу маселелер менен алек кылуу үчүн жалкоолук жана уйку айына айланып калды. Демек, ушундай болгон соң, убакытты канимет билели жана тарыхты кордук багытынан азиздик, акылмандуулук жана душмандын үстүнөн жеңишке жетүү багытына буруп, бул Рамазанды Халифалыксыз жана мусулмандар имамысыз өткөн Рамазандардын акыркысына айланталы. Анткени, Халифалык тикеленсе, мусулмандардын бөлүнүшүнө да, өлкөлөрү бытыранды болушуна да чекит коюлат. Ислам Умматы бир бүтүн Умматка, мамлекети жалгыз мамлекетке айланат. Бул мамлекеттин токтому да, эгемендүүлүгү да өз колунда болуп, бардык байлыктарына өзү ээ болот. Ал жаратуучу жана ырыскы берүүчү Аллахтын шариятын колдонот, Аллах болсо, ага душмандары үстүнөн нусрат берип, максаттарына жеткирет.

Эй орозо кармаган мусулмандар!

Рошид Халифалыкты тикелөөдөн токтоп калуу күнөөсүн өзүңөрдөн арылткыла. Анын тикеленишин бизге Аллах Субханаху ва Таала убада кылган, Расулу ﷺ башарат берген, сахабалар ижма кылган. Силер Расулуллах ﷺдан үлгү алып эркек-аялдар, жаштар, уламалар, жетекчилер сыфатында Аллахка жүздөнгүлө, кыяматта Ага хужжатсыз жолукпагыла, өлүмүңөр жахилият өлүмү болбосун. Эгер Халифалыкты тикелөө үчүн аракет кылып жаткандар менен тең-барабар аракет кылууга кудуреттүү болбосоңор, эң кеминде, аларга жардам беришиңер керек. Себеби, Уммат калыс мусулмандардын жардамына муктаж. Силердин Исламдын тикелениши жолунда аракет кылып жаткандардын жанында турушуңардын өзү Аллахты ыраазы кылат, кафир жана мунаафыктардын ачуусун келтирет.

Эй кудурет жана жардам калкы!

Аллахтын каарына учурабашыңар жана ансарлар сыяктуу болуп, Аллахтын кечиримине, бейишиндеги улуу неъматына жетишишиңер үчүн Аллах силерге берген күч-кудуретти Аллах, Расулу жана момундарга жардам берүүгө сарфтагыла. Мына ошондо Умматтын басып алынган бийлиги кайтарып алынат жана Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык көлөкөсүндө халифага байъат берилет.

Аллах Тааладан бул улуу айда бизге жардам беришин сурайбыз. Заматта түгөнүп кала турган бул саналуу күндөрдө кайрат менен ишке киришип, олуттуулук менен аракетибизди он эсе күчөтөлү… Исламга күч жана максат менен даъват кылып, маъруфка буюралы, мункардан кайтаралы. Убакытты канимет билип, ийгиликке жеткен кишинин утушу кандай гана жакшы, убакытты өткөрүп, текке кетирген кимселердин зыяны кандай гана жаман! Себеби, мындай кимсе бул айды арзууларга берилүү жана кыялдарга чөмүлүү менен өткөрүп жиберди. Аллах Таала айтат:

﴿يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً﴾

«Атаганат, мен да чоң жеңиш (олжо)гожетишсем кана»                                              [4:73]

Анткени, колдон түшүргөн нерсени кайра колго алуу мүмкүн, ал эми текке кетирген нерсени кайтарып болбойт. Аллах бизди Халифалыктын күбөлөрүнөн жана аскерлеринен кылсын, жолдон баш тартпай бекем тургандардан кылсын.

Аллахым ушул Рамазан айын бизге амандык, ыйман, саламат жана Ислам айы кылсын. Аны менен саламаттыгыбызды бекем кылып, дарттардан арылтсын. Ырыскыбызды кең кылып, бул айды намаз-орозолор, түнкү ибадат жана Куръан тилаваты менен өткөрүшүбүзгө мүмкүнчүлүк берсин. Аллахым, Рамазан айында орозолорубузду кабыл алгын. Рамазанда бизди саламат кылгын, Сенин кечиримиңе жана рахматыңа жетишүүнү насип кылгын!

Роя гезити, №334, 2021-жыл, 14-апрель.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here