Басма сөз баянаты Фалестиндеги шайлоо – эски режимдин мыйзамдуулугун жаңылоо аракети. Азат болуу жолу – Умматты жана анын армиясын Аллах жолунда жихадга чакыруу

245
0

Басма сөз баянаты

Фалестиндеги шайлоо – эски режимдин мыйзамдуулугун жаңылоо аракети.

Азат болуу жолу – Умматты жана анын армиясын Аллах жолунда жихадга чакыруу

Фалестин администрациясынын президенти Махмуд Аббас кече, жума күнү кечинде жалпы шайлоолорду үч баскычта өткөрүү жөнүндө буйрук берди. Бул буйрукка ылайык, мыйзам чыгаруу палатасын шайлоо 2021-жылы 22-мартта, президенттик шайлоо 2021-жылы 31-июлда өткөрүлөт. Эгер улуттук кеңеш Фалестин Азаттык уюмунун түзүмүнө жана улуттук келишүүгө ылайык 2021-жылы 31-августка чейин түзүлсө, мыйзам чыгаруу кеңешинин шайлоосунун натыйжалары улуттук кеңешти түзгөн биринчи баскыч болуп эсептелет. Улуттук кеңештин шайлоосу мүмкүнчүлүк пайда болгондо өткөрүлө берет.

Окуялар жараянын күзөткөн о.э. администрациянын жана анын жетекчилеринен кабардар киши шайлоолордун өткөрүлүшүнө олуттуу чечим кабыл алынышы администрациянын жеке чечими эмес экенин түшүнөт. Ал эл аралык талап болуп, өкмөт жана Азаттык уюму картайып, аягына жеткен соң о.э. өкмөт, уюм жана Фалестин калкы ортосундагы ажырым дагы да кеңейгенден кийин анын мыйзамдуулугун жаңылоо үчүн коюлуп жатат.

Америкада өзүнүн түшүнүктөрүнө жана колонизаторлук пландарына ылайык Фалестин маселесин аягына чыгарам деп эсептеген жаңы администрация келсе, Фалестин өкмөтү жана Азаттык уюмунун мыйзамдуулугун жаңылоодон өкмөттүн жан тамыры эсептелген Батыштын колонизаторлук долбоорлорун ишке ашыруу жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө даярдык көрүү көздөлгөн.

Албетте шайлоолор Фалестинди азат кылуу жана яхудий вужудуна каршы күрөшүү үчүн эмес, сүйлөшүүлөр жана чегинүүлөр үчүн өткөрүлүүдө. Демек, бул шайлоолордон максат – Фалестиндин калган жери туурасында сүйлөшүү столуна отура турган жетекчиликти тандоо. Башы жана аягы көрүнбөгөн чөйрөдө болуп өтө турган бул пайдасыз сүйлөшүүлөр аркылуу адамдар чалгыйт. Мунун артынан яхудийлердин турак жайлары кеңейет жана яхудий вужудунун мубарек жердеги вужуду бекемделет.

Фалестин маселеси туңгуюкка кептелгени мусулман өлкөлөрүндөгү режимдердин кыянатына о.э. Азаттык уюму кошулган шерменде союздарга барып такалат. Ошондуктан, бул маселе ушул жол менен чечилбейт. Момун бир тешиктен эки ирет чактырбайт.

Фалестин администрациясы жана Азаттык уюмунун Батыштын пландарына ылайык иш кылышы о.э. жер, намыс жана ыйык жайларга кайдыгер болуунун натыйжасында пайда болгон саясий, экономикалык социалдык кырсыктардын көлөмү Фалестин калкын ар кандай саясий жараяндардан баш тартууну талап кылат. О.э. көрүнүшү кандай болушуна карабастан, колонизатор Батыштын бардык долбоорлорунан баш тартууну важиб кылат. Себеби, «эки мамлекет» чечимине негизделген бардык келишимдер шаръий түрдө батыл болуп, Аллах жана Расулуна кыянаттык саналат. Чындыгында, адамдар өкмөт колонизатордун колундагы ыплас куралдан башка нерсе эместигин о.э. колонизатор Фалестин калкына зулум кылып, динин ойрон кылып жатканын жана маселени тезирээк чечүү жана баскынчылыкты дагы да бекемдөөгө карай бара жатканын түшүнүп жетишти.

Албетте бул шайлоолор баскынчы менен «тынчтык» орнотуу, сүйлөшүү алып баруу негизинде өткөрүлөт. Алар эч качан Расулуллах сейил кылган жайды азат кылууга жана мубарек жерде яхудий вужудун түп-тамырын жок кылууга чакыруу негизинде өткөрүлбөйт. Ошондуктан, аларды кабыл албоо жана Батыш долбоору деген этибарда аларды четке кагуу керек.

Албетте Фалестин маселеси – Исламий Умматтын маселеси. Ал эч качан колонизаторлорго малай бузгунчу уюмдун маселеси болбогон. Жырткыч баскынчылык астында азап тартып жаткан мубарек жердин маселеси толук азат кылуу жана Умматтын коргоосуна кайтаруу менен чечилет. Ошондо ал мусулмандардын сүйүктүү жайы болгондой, алардын өлкөлөрүнүн таажысына айланат. Чындыгында, яхудий вужуду жана Батыш мамлекеттери Фалестин маселесин Ислам жана Исламий Умматтан ажыратууга катуу аракет кылышты. Бүгүн Батыш мамлекеттери жана Фалестин администрациясы яхудийлер тынчтык жана аман болушу үчүн ушул ажыратууну бекемдөөгө урунууда. Ошондуктан, бул мубарек жерди Ислам жана Исламий Умматка кайра байлоо о.э. аны азат кылуу жана Аллах жолунда жихад кылуу үчүн Умматтан жана анын армияларынан жардам суроо шарт. Азат болуунун жолу мына ушул жана ал – инша Аллах – жакын. Колонизаторлор жана алардын өкүмдарлардан турган малайлары мусулмандардын жүрөгүнөн Исра сүрөсүн өчүрө албагандай бул аракетти да токтото албайт.

Биз Умматыбыздын аскерлери ушул нерсени жүзөгө чыгаруу үчүн аракетке келе турган о.э. Аллахтын жардамы жана фатхы менен тахлил айтып Масжидул Аксага кире турган күндү ынтызарлык менен күтүп жатабыз. Аллах Таала үчүн бул оңой. Расулуллах ﷺ айтат:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا اليَهُودَ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ»

«Силер яхудийлер менен согушмайынча Кыямат болбойт, ал тургай, яхудий таштын артына жашынып алат, ошондо таш: «Эй мусулман, яхудий артымда жашынып турат, кел, аны өлтүр», дейт». (Бухарий риваяты).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here