Daily Archives: October 23, 2020

Аллахтын конституциясы турмушта жок болуп жатышынын негизги себеби

Аллахтын конституциясы турмушта жок болуп жатышынын негизги себеби Эл адилеттүүлүктү, акыйкатты талап кылууну улантып жаткан соң Кыргызстандагы конституциянын өзгөртүү да улана берет. Себеби, акыйкат-адилеттүүлүк –...

Адилеттүүлүк болсун

Адилеттүүлүк болсун Анткени, Аллах Таала ушуга буйруган. Аллах Таала айтат: «Аллах адилетке, чырайлуу амалдарды кылууга буюрат»                                                                                                    Аллах Таала дагы айтат: «Албетте, Аллах адилеттик кылуучуларды сүйөт» Адилеттүүлүк тууралуу мындан...