Исламдагы башкаруу түзүмүнөн: Үммөт межлиси

246
0

Исламдагы башкаруу түзүмүнөн: Үммөт межлиси

Айрым “мээлүүн” мусулмандар “демократия Исламдан алынган, ошондуктан, демократия Исламга тескери эмес” деп элди адаштырышат. Алар “демократиядагы парламент Исламдагы шуродон алынган” дешет. Негизи, демократия куфр системасы болуп, ал түп-тамырынан Исламга тескери. Анын ичинде, парламент да Исламдагы шуродон эмес. Демократияда бийлик элдики деп айтылып, мында адамдар өздөрү үчүн өздөрү мыйзам чыгарып алышат. Мыйзам чыгаруу парламент аркылуу ишке ашат. Ал эми Исламдагы Шуро межлисинде мыйзам чыгарылбайт. Мыйзамдар Куран жана Суннаттагы жазм хужжаттардан жана мужтахиддердин сахих ижтихаддарынан алынат.

Исламий Мамлекеттеги Үммөт межлиси  (Мажлисуль-Умма) эки ишти аткарат.

Биринчиси, Халифага кеңеш берет.

Халифа ички саясаттагы иштерди башкарууга тиешелүү, терең назар жана пикирий талкууга кажет болбогон амалий иштер боюнча кеңеш сурап, межлиске кайрылат. Мисалы, жарандар жакшы турмушта жашашы үчүн аны керектүү кызматтар менен камсыздоо о.э. коопсуздукту сактоо жана душман коркунучун кайтаруу сыяктуу иштерде межлиске кайрылат. Мында көпчүлүк добуш менен кабыл алынган межлистин райы халифа үчүн мажбурий болот.

О.э. Халифа табанний кылуу укугунан пайдаланып, кайсы бир райды табанний кылса, бирок, межлис андан башка райды табанний кылууну кеңеш берсе, мындай абалда межлис мазолим казысына кайрылат. Мында мазолим казысы чыгарган өкүмдүн аткарылышы баарына мажбурий болот.

Экинчиден, Межлис Халифаны Исламдын колдонулушу жаатында мухасаба кылат. Анткени, Үммөт межлисинин мүчөлөрү халифаны тергеп-тескөөдө Үммөт өкүлдөрү болуп эсептелишет.

Урматтуу мусулмандар, “мээлүүн ислам” сыяктуу адаштыруучу пикирлерге алданбастан, чыныгы Исламыңыздарды үйрөнүңүздөр.

Абдулхакийм Караханий

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here