Хизб ут-Тахрир амири улуу аалым Ато ибн Халил Абу Роштанын Халифалык кулатылганынын 99 жылдыгына карата жолдогон сөзү

370
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Хизб ут-Тахрир амири улуу аалым Ато ибн Халил Абу Роштанын Халифалык кулатылганынын 99 жылдыгына карата жолдогон сөзү

Аллахка мактоолор болсун, Росулуллахка, ал кишинин ахли-аиласына, сахабаларына жана ал затты дос туткандарга саламдар жаалсын. Амма баъд:

Аллах Таала инсандар үчүн чыгарылган Үммөттөрдүн эң жакшысы кылган бүткүл Ислам Үммөтүнө…

Өзгөчө, Аллах Субханаху Өз даъватын ыраскөйлүк жана ыхлас менен көтөрүп чыгууну тартуулаган Хизб ут-Тахрир мүчөлөрүнө…

Ушул баракчабыздын – андагы нерселерди изгилик жана нур деп жакшы көргөн – зыяратчыларына…

Баарыңыздарга ассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух

Мындан токсон тогуз жыл мурун, так ушул күнү кылым кылмышкери Мустафа Кемал Халифалыкты бекер кылды. Анын бул кылмышы эч кандай далил талап кылбай турган даражада ачык-айкын болду. Бул кылмыш ачык куфр жана ал Ислам өкүмдөрүн бекер кылуу эле. Өзү, ушул кылмышты кылган кимсе – Бухарий жана Муслим риваят кылган төмөнкү хадиске ылайык – кылыч көтөрүп каршы чыгууга ылайыктуу болгон эле: Жунаада ибн Абу Умайя айтат: Биз Уббаада ибн Самит ооруп жатканда анын алдына кирдик жана Аллах сизга шифаа берсин, бизге Набий ﷺдан укккан бирер хадисти айтып бериниз, анын сизге пайдасы тийсин дедик. Ал мындай деди: “Бизди Набий ﷺ чакырды. Биз ал затка байъат бердик. Бизден байъат алганда, курсантчылыкта да, капачылыкта да, оор күндөрүбүздө да, жеңил күндөрүбүздө да кулак салып, итаат кылууга, өзүбүздөн абзел көрүшүбүзгө, ишти ээсинен талашпоого байъат беришибизди айтып: болгону, эгер ачык куфрду көрсөңөр жана силерде бул тууралуу Аллахтан анык хужжат болсо гана (ошондо гана талашууңармүмкүн), – деди». Мына ушуга негизделип, ага каршы согушуу жана бул жолдо канча болбосун бардык кымбат нерселерди курбан кылуу важиб эле. Бирок бу тогут Үммөттөн өзү татыктуу болгон жоопту албай калды. Мына ушундан кийин инсандар үчүн чыгарылган эң жакшы Үммөт тарыхы караңгылыкка батты. Мындан мурун адилети менен айбат салган Халифалык мамлекети бар эле. Эми болсо, бул мамлекет – мусулмандар күчтөрүн бири-бирине каршы колдоно турган – элүүдөн ашык мамлекетчелерге бөлүп ташталды. Ал тургай, мусулмандар иштерин кафирге чөгөлөгөн, колонизаторлорго малайлык кылуучу, мусулмандарга ырайым кылбаган рувайбиза акимдер башкарып калышты. Байлыктары Ислам душмандарынын экономикасын көтөрүүгө сарпталып, өз өлкөлөрүнүн экономикасы сынып-уурдалган, өз калкы пайдалана албай турган болуп калды. Алардын акыбалы «Чөлдө үстүнө суу артылган, бирок, андан ичие албай, чаңкоодон өлүп бараткан төө»нүн абалындай болуп калды. Булардын баары мына ушул рувайбиза өкүмдарлардын көз алдында болууда. Өкүмдарлар менен алардын табакташтарынан башка бардык адамдар арасында жакырчылык жайылды. Бу рувайбизалар Аллахка, Анын Расулуна жана момундарга кыянат кылышканы үчүн, Азиз жана Хаким Аллахтын жолунан тосуп, колонизатор кожоюндарына кызмат көрсөтүшкөнү үчүн, кордукка оролгон сыйлыкка жетишишти.

Эй мусулмандар!

Халифалык – мусулмандардын тагдыр чечүүчү маселеси. Аны менен жаза-хаддар аткарылып, ар-намыстар корголот, фатхтар жүзөгө ашырылып, Ислам жана мусулмандар азиз болот. Булардын баары Азиз Хаким Аллахтын Китебинде, Расулу ﷺдын Сүннөттөрүндө жана ал заттын сахабаи киром розияллоху анхулар ижмасында жазып коюлган. Мусулман киши Халифалыктын канчалык улуу фарз экенин аңдап жетиши үчүн үч нерсени түшүнүшү жетиштүү. Алар төмөнкүлөр:

Биринчи: Росулуллох ﷺдын бул сөздөрү. Табароний «Муъжамул Кабир»де Аасимден, ал Абу Солихтен, ал Муавиядан риваят кылат: Мен Росулуллох ﷺдын мындай дегенин укканмын:

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً»

«Ким мойнунда байъаты жок өлсө, жахилият өлүмү менен өлүптүр». Бу сөздөр халифаны тикелөөгө аракет кылбай жаткан ар бир кудуреттүү мусулмандын канчалык оор күнөөгө кириптер болушун көрсөтүүдө. Т.а. бу хадис – ар бир мусулмандын мойнундагы байъат өтөлүшүн шарттоочу халифа болушу керектигине далил болуп саналат.

Экинчи: Росулуллох ﷺдын асхабдары ал затты жайына узатуу менен алектеништен мурун, Халифалыкты тикелөө жана халифага байъат кылуу менен алек болушту. Өзү, шариатта маййитти тезирээк жайына узатуу буюрулган. Байхакийдин «Маърифати сунан вал асар» китебинде мындай деп келет: Абу Саид кылган риваятта имам Шафиъий мындай деген: «эгер кишинин вафаат эткени анык болсо, аны дафн кылууга шашылуу махбуб». Бу ар кандай маййитти тезирээк көмүү шарт болгон абал. Эми Росули акрам ﷺдын өзү вафаат эткенде кандай болушу керектигин ойлоп көрө бериңиз. Ушундай болсо да, буга карабастан, сахабалар Росулуллох ﷺ вафаат эткенде ал затты дафн кылууну кечиктирип, халифага байъат кылууну алдыңкы орунга коюшту. Мындан сахабалардын Росулуллох ﷺ вафаат эткенде ал затты жайына коюуну кечиктирип, халифа шайлоого, халифаны тикелөөгө ижмаъ кылышканы анык көрүнүп турат.

Үчүнчү: Умар розияллоху анху – өзү дүйнөдөн өткөн күнү жаннатий экендиктери башарат кылынган алты сахаба арасынан бир халифа шайлаш үчүн – үч күн мөөнөт белгилеген… Эгер үч күн ичинде бир халифага келише албаса, ушул алтоосу ичинен каршы чыккан кишини үч күндөн кийин өлтүрүүгө буйруду. Муну ишке ашырууну элүү мусулманга тапшырды. Бу алты кишинин жаннатий экендиктери башарат кылынганына о.э. алардын ахли шуродон жана эң улуу сахабалардан экенине карабай, каршы чыкканын өлтүрүүгө буйруду. Бул иш сахабалардын көз алдында болуп өттү, алардын бири да бул ишке каршы чыкканы же инкар кылганы риваят кылынган эмес. Бул мусулмандардын үч түн жана үч күндөн ашык убакытка халифасыз болушу жайиз эмес экенине сахабалардын ижмаъсы болуп калды. Биз болсо, мындай үч күндөрдүн канчасын өткөрүп жибердик… Лаа хавла ва ла куввата илла биллах! Мына ушундай, эй мусулмандар, Халифалык абдан-абдан улуу иш болуп, бүткүл мусулмандардын тагдырын чечүүчү улуу маселе.

Эй мусулмандар!

Ошондой болсо да, биз Аллахтын рахматынан үмүтсүз эмеспиз:

﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

«Анткени, Аллахтын рахматынан кафир коом гана үмүтсүз болот» . [Юсуф 87]

Айрыкча, Аллах Субханаху ыйман келтирип, солих амалдар кылган заттарды жер жүзүнө халифа кылууну убада кылды:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

«Аллах силерден ыйман келтирген жана жакшы амалдар кылган заттарга, кудум мурунку өткөн заттарды халифа кылгандай, аларды да жер жүзүндө халифа кылууну убада кылды»                                                                                           [Нур 55]

Росулуллох ﷺ да биздин бүгүнкү күнүбүздөгү залим падышалардан кийин Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалыктын кайта тикелениши тууралуу башарат кылган:

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

«Кийин Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык бўлади». (Имам  Ахмад Хузайфа ибн Яман розияллоху анхудан иштеп чыккан). Биз мурунтан айтып келген сөздөрүбүздү дагы кайталайбыз: Аллах кудуреттүү, эгер Халифалык үчүн чын дилден калыс аракет кылуу менен Аллахка жардам берсек, Ал да бизге нусрат берет. Анткени, Аллахтын суннат-мыйзамы ушуну талап кылат. Биз дивандарда чалкалап жатып алсак, асмандан периштелер түшүп биздин ордубузга Халифалыкты тикелеп бербейт! Балким, качан биз аракет кылсак, Аллах кааласа, периштелерди түшүрөт жана алар бизге жардам беришет. Аллах ар бир нусратында ушундай болушун убада кылган. Бул тыкан жана жакшы амал менен Халифалыкты тикелөөдө болобу, же Аллах жолунда согуш кылынганда келе турган Ал Заттын фатх жана нусратында болобу, айырмасы жок.

Пайгамбарлык минхажы негизиндеги рошид Халифалыкты тикелөө аркылуу исламий жашоону кайта баштоо жолунда ыхлас жана курмандык берүү менен иш алып барууга – Аллахтын рухсаты менен – өз жанын багыштаган Хизб ут-Тахрирди Үммөткө чыгарып бергени үчүн Аллах Субханахуга хамд айтабыз. Хизб ут-Тахрир өз калкын эч алдабай турган Хизб болуп, өзүнөн жыпар жыт таратып турат, сасык жытка үйрөнгөндөр болсо бул жыттан качат… Биз муну ушундай деп эсептейбиз жана Хизб сабында аракет алып барып жаткан бардык жигиттер кайрат менен олуттуу иш кылып жатышат деп билебиз о.э. ахыретке умтулууларын бул дүйнөгө умтулууларынан үстөм коюуда деп санайбыз. Себеби алар, Аллах бизга райым кылып, Аллахтын убадасы жана Росулу ﷺдын башараты биздин колубуз менен ишке ашса деп, күнү-түнү аракет кылышууда. Бу нерсе ишке ашыруу Аллахка кыйын эмес.

Сөзүмдү аяктап жатып баса белгилеймин: эй мусулмандар, Халифалыкты тикелөө жалаң эле Хизб ут-Тахрир мүчөлөрүнө эмес, балким, бардык кудуреттүү мусулмандарга фарз. Ушундай болгон соң, келиңиздер, бизге жардам бериңиздер! Эй мусулмандар армиялары, келиңиздер бизге нусрат берип, Аллахтын динине жардам берген ансорийлердин сийратын кайталаңыздар. Анда ансорийлерди Аллах мухажирлердин эгиздери кылып койгон. Аллах Өзүнүн мухкам китебинде алардын акыларына мактоолор айтып, алардан раазы болгонун билдирди. О.э. бу мактоолорду мухажир жана ансорлорго гана чектеп койгон жок. Балким, аларга чырайлуу амалдар менен ээрчиген кишилерге да тийиштүү экенин белгиледи:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

«Мухажир жана ансарлардын алдыңкылары жана аларды жакшы иштер менен ээрчиген заттар – алардан Аллах ыраазы болду жана алар Андан ыраазы болушту. Дагы (Аллах) алар үчүн астынан дайралар агып тура турган, алар түбөлүк кала турган бейиштерди даярдап койду. Мына ушул улуу бакыт»     [Тауба 100]

Ошондуктан, Аллахтын динине жардам берип, Халифалыкты тикелөөнүн сообу жана фазилети үлкөн. Эстеңиз, ансорлор саййиди Саъд ибн Муаз розияллоху анхунун жаназасын – Хакимдин эки сахихинде келгендей – периштелер көтөрүп барган. Бу Аллахтын динине нусрат-жардам берүүнүн фазилети канчалык улуу экендиги эмеспи.

Кебимди төмөнкү сөздөр менен аяктамакчымын: Халифалык тикеленишинен мурун аны тикелөө үчүн жардам берген кишинин сообу – Халифалык тикеленгенден кийин ага жардам бере турган кишинин сообунан улуу:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

«Силерден фатхтан мурда жакшылык кылган жана (Расулуллах менен бирге кафирлерге каршы) урушкан кишилер (фатхтан кийин жакшылык кылган жана согушкан кишилер менен) тең болбос. Алар кийин жакшылык кылган жана согушкан кишилерден улуураак мартабада болушат. Бардыгына Аллах эң сонун (натыйжа-бейиш) убада кылган. Аллах кылып жаткан амалыңардан кабардар» [Хадид 10]

Биз Аллах Субханаху ва Таалага ылтыжаа кылып, Халифалык кулатылганынын жүз жылдыгы келбестен, ушул 99 жылдыгын Өз нусратынын башталышы кылышын, андан соң рошид Халифалык бүткүл дүйнөгө кайтадан нур чачып калышын сурап калабыз.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

«Ошол күндө момундар Аллахтын нусраты себептүү шаттанышат. (Аллах) Өзү каалаган кишилерине нусрат берет. Ал кудурет жана ырайым ээси» [Рум 4-5]

Вассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух

Бурадарыңыз Ато ибн Халил Абу Рошта                         28-ражаб 1441-х.

Хизб ут-Тахрир амири                                                          23-март 2020-м.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here