Башараттардын ийгиликтерге жетүүдөгү таасири

423
0

Башараттардын ийгиликтерге жетүүдөгү таасири

Асма Жаъба

Амул хазан (кайгы жылы) деп аталган жылы Расулуллах ﷺдын аялы Хадича энебиз жана абасы Абу Талиб көз жумду. Расулуллах ﷺ экөөсүнөн айрылып материалдык колдоону да жоготту. Абу Талибдин дүйнөдөн кайтышы менен Расулуллах ﷺ кысым жана басымдарды күтө баштады. Анткени, Абу Талиб Курайштын басымынан тосуп турган калкан эле. Ошол эле учурда, ал тынчтык жана жакшылыктын белгиси болгон камкор жана тилектеш сырдашынан айрылды. Мына ушундай оор учурда Исро жана Миъраж окуясы болуп, Расулуллах ﷺдын кайгырган жүрөгүн кадыржам кылды жана кадамын бекемдөөгү үндөдү. Аны менен Аллах Таала бирге болгон соң, кайсы күч аны токтото алат?!

Хижрат сапарында илахий кубаттын аралашуусу Набий ﷺды мушрик Суракадан сактады, Сурака Пайгамбар алайхиссаламды өлтүрө албады. Ошондо Расулу акрам ﷺ Суракага, эгер, артыңа кайтып, бизди эч кимге айтпасаң, Кисронун билериктерин аласың деп убада кылды… Сураканын бул убадага ишенбөөгө аргасы калбады. Анткени, Сурака ал кишини керемет бир күч коргогонун өз көзү менен көрдү.

Кисронун билериктери жөнүндөгү убаданын маңызында фарс өлкөлөрү фатх кылынышы жана ал доордо дүйнөдөгү эки чоң күчтүн биринин падышасы Кисронун жеңилиши жатат. Ошол башарат жыйырма жыл өтүп жүзөгө чыкты.

Ал эми, Рим жана Константинополдун фатх болушу жөнүндөгү башарат кийинки замандарда жүзөгө чыккан болсо да, бирок сахабалардын бул башаратка карата ишеними төмөндө айтылган башараттарга карата ишенимдерден кем болбогон. Мисалы, сахабалар румдуктар фарстарды жеңиши, мусулмандар жада калса умра үчүн да кире албаган Меккенин фатх болушу, Шамдын фатх болушу жана Фалестиндин Халил шаарындагы жери Тамим Дарийге берилиши сыяктуу бир катар башараттардын жүзөгө чыгышына канчалык ишенишсе, Константинополдун фатх болушу жөнүндөгү башаратка да ошончолук ыйманда болушкан.

Хаким «Мустадрак»та Абдуллах ибн Амрдан риваят кылат:

«Биз Расулуллах ﷺдын алдында жазып олтурган элек. Расулуллах ﷺдан: «Кайсы шаар биринчи фатх болот, Константинополбу же Римби?», – деп суралды. Ал:

«مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً، يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ»

«Хиракли шаары т.а. Константинополь биринчи фатх болот», – деп жооп берди». (Хадисти Захабий «Талхис»те жана Албаний «Силсилатус сахихия»да сахих дешкен).

Ооба, бул эки шаардын фатх болушу жөнүндөгү башаратка көп убакыт болду. Бирок, ошондой болсо да, мусулмандардын жүрөгүнө бул башарат тууралуу кымындай күмөн кирген жок. Себеби, бул сөздөрдү садикул масдук айтты т.а. ар дайым чын сүйлөгөн жана бардык инсан анын чынчыл сүйлөшүнө ишенген, бул сөздөрдү нафсиден сүйлөбөгөн, ар бир сөзү Аллахтан жиберилген вахий эсептелген Пайгамбар айтты.

Кийин, халифалар ушул башаратты жүзөгө чыгарууга катуу умтулуп, Набий ﷺ айткан мактоолорго, улуу фатхка татыктуу болуу үмүтүндө шаарга байма-бай чабуул кылышты. Имам Ахмад «Муснад»да, Хаким «Мустадрак»та Расулуллах ﷺдын мындай дегенин риваят кылышкан:

«لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ«

«Константинополь шексиз фатх болот. Аны фатх кылган амир кандай гана жакшы амир, аны фатх кылган кошуун кандай гана жакшы кошуун».

Кафир православдардын борбору болгон Константинополдун фатх болушу туурасындагы башараттын ишке ашышы бүгүнкү күндө азапталып жаткан мусулмандардын жүрөгүнө кадыржамдык салууда. Учурда мусулмандардын жерлери басып алынып, бийлиги тартып алынган жана улуулугу тебеленип, коопсуздугу бузулган. Ошондуктан, ушул башараттын жүзөгө чыкканы мусулман кишиде кыйналып жаткан баткактан шексиз чыгышына үмүт ойготууда жана католиктердин борбору Римдин фатх болушу жөнүндөгү хадистеги башаратты жүзөгө чыгарууга аракет кылууга үндөөдө.

Ооба, бул нерсе кандай азат болуу жана башараттарды кантип жүзөгө чыгаруу жөнүндө пикирлөөгө үндөгөн чоң түрткү болду. Аны жүзөгө чыгаруу жөнөкөй нерсе эмес, өзгөчө даярдык көрүү керек болот. Мисалы, Константинополь биринчи Ислам мамлекети тикеленген жылдан сегиз жүз элүү жети жыл өткөн соң фатх болду жана ага чейин узак жылдар жихаддар кылынды, канча-канчалаган үлкөн фатхтар болду. Константинополду фатх кылуу менен башаратты жүзөгө чыгарган Фатих бул фатх үчүн пикирий, сакафий, чечкиндүү жана техникалык жактан жогору даражада даярдыктарды көрдү. Ошондуктан, бул улуу башаратты жүзөгө чыгарууга татыктуу боло алды. Башарат – акыйкат, бирок, бул акыйкат арзуу жана кыялдар менен гана ишке ашпайт. Жада калса, Ислам мамлекети болуп, бүткүл дүйнөгө өкүмдарлык кылып жаткан болсо да, аны ишке ашыруу оңой болбойт. Римдин фатх болушу туурасындагы башаратты ишке ашыруу үчүн себептерди кармоо зарыл. Бул себептердин биринчиси момун, чынчыл, сабырдуу жана аң-сезимдүү, Роббиге, динге жана өздөрүнө ишенген чыныгы эр кишилердин болушу шарт. О.э. бул дүйнө үстөмдүк менен алынат, максаттарга мээнет жана аракет менен жетүү мүмкүн, уйку жана жалкоолук менен жетүү мүмкүн эмес деп эсептеген эр кишилер болушу зарыл. Андайлар табылган соң, экинчи себеп келип чыгат. Т.а. ушул фатхты аткарууга кудуреттүү коргонду кайра тикелөө керек. Ооба, Халифалык мамлекетин кайра тикелеп, исламий жашоону кайрадан баштоо – басып алынган мусулман өлкөлөрүн азат кылуудагы жана улуу фатхтарды жүзөгө чыгаруудагы биринчи кадам. Маша Аллах, Расулубуздун башараттары биздин колубуз менен жүзөгө чыкса, кандай гана улуу даңкка жетишкен болобуз.

Константинополь фатхын эскерип, Аллахты жана Расулду жакшы көргөн, Мухаммад Фатих жана анын каармандыгы менен сыймыктанган ар бир мусулманга айтабыз: олуттуулук жеңин түрүп, Пайгамбарыбыздын бардык башараттарын жүзөгө чыгарууга багыт алган жакшылык кербенине кошулгула, ошондо улуу ийгиликке жетесиңер. О.э. биз, Умматтын алдыңкы сабында туруп, аны өнүктүрүүгө жана азат кылууга жетектөөгө чечим кылган Хизб-ут-Тахрирдин эркек жана аял мүчөлөрү, Хизб олуттуу жана тайманбас болгон сайын олуттуу, тайманбас болууга о.э. Аллахка калыстык жана кайраттуулук көрсөтүүгө чакырабыз… Мүмкүн, Аллах Таала көрүп, бизге үстөмдүк жана нусратты ыраа көрөр, Өз убадасын жана Расулу ﷺдын бардык башараттарын биздин колубуз менен жүзөгө чыгаруу бакытына жеткирер. Аллах Таала айтат:

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

«Айткын: Амалды кылгыла, анткени, Аллах, Расулу жана момундар кылган амалыңарды көрүп турат»                                                                                                               [9:105]

Аллах Азза ва Жалла айтат:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

«Аллах силерден ыйман келтиргендерге жана жакшы амалдарды кылгандарга, кудум мурунку өткөн (итикаддуу) заттарды халифа кылгандай, аларды да жер жүзүндө халифа кылууну убада кылды жана алар үчүн Өзү ыраазы болгон динин үстөм кылууну о.э. аларды көргөн кооп-коркунучтарынан кийин бейпилдикке бөлөп коюуну убада кылды. «Алар Мага гана ибадат кылышат жана Мага бир да нерсени шерик кылышпайт. Ким мына ушундан кийин куфрону (ниъмат) кылса, анда, алар фасыктар»                                                                        [24:55]

Ооба, Аллах Роббул аламин үчүн бекем ишеним жана калыс олуттуу салих амал гана силерди бул дүйнөнүн да, Акыреттин да акысын аткарган, жада калса, өткүнчү дүйнөдөн түбөлүк Акыретти абзел көргөн инсанга айлантат. Силер Халифалыкты тикелеген жана Куддус Шарифти яхудийлерден азат кылып, аларды Исро жана Мирож жеринен чыгарып жок кылуу бакытына жетишкендерден болууну элестеткиле. Эмнеге силер кафир католик борбору Римдин фатихтеринен болбойсуңар?! Алдыңарга улуу максаттарды коюп, аракетиңерди ушундай деңгээлде алып баргыла. Ошондо Аллах Таала бизге ыраазы болуп, эң улуу башарат болгон Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелөө башаратын жүзөгө чыгаруубуз үчүн Өзүнүн тавфикин, нусратын жана жеңишин тартуу кылат. Ошондо мусулмандар кайра коопсуздукка, амандыкка, улуулукка жана азиздикке ээ болушат. Кийин алардын артынан калган башараттар да ээрчип, аларды жүзөгө чыгаргандар даңкка жана улуулукка, эң жогору сыйлык болгон Аллахтын ыраазылыгына татыктуу болушат, Ал берешен жана мээримдүү.

Аллахым, биз Сенин убадаңа ыйман келтирип, Пайгамбарыңдын башараттарын тастыктайбыз. Ошондуктан, бизди Сенин ыраазылыгыңды калыс каалап, ыраазылыгыңдан башка эч нерсени үмүт кылбастан алып барып жаткан аракетибиз үчүн ушул башараттарды жүзөгө чыгарууга бизди татыктуу кыл. Аллахым:

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

«Мага дуа кылгыла, ижабат кыламын»                                                                    [40:60]

дедиң. Бизден дуа, Сенден ижабат.

Роя гезити

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here