Константинополь фатхы – жүзөгө чыккан максат, аны бир катар максаттар ээрчийт

230
0

Константинополь фатхы жүзөгө чыккан максат, аны бир катар максаттар ээрчийт

Устаз Абдулазиз Мунис

Константинополдун фатх кылынганын эскерүү улуу эскерүү болуп, анда Расулубуз ﷺдын башараты жүзөгө чыккан. Бул башарат жаш амир жигит Мухаммад Фатих жана анын мужахид кошуунунун колу менен ишке ашты. Ушул амирди да, анын кошуунун да Аллах рахматына алсын. Расулуллах ﷺ мындай деген:

«لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»

«Константинополь албетте фатх кылынат. Анын амири кандай гана жакшы амир, аны фатх кылган кошуун кандай гана жакшы кошуун». (Хаким риваяты жана Ахмад да өзүнүн «Муснад»ында сахих санад менен риваят кылган).

Ушул улуу эскерүү бизге чыныгы эр кишилерди эске салууда. Алар Аллахка таваккул кылышты, шаръий себептердин материалдык жана моралдык тараптарын бирге кармап, мусулмандар Расул ﷺ башаратын ишке ашыруусуна каршы коюлган душмандын тоскоолдуктарын жеңип өтүштү. Бул иште алар өз заманындагы адамдар таң кала турган иштерди жасашты. Мисалы, болгону үч ай ичинде үлкөн коргон курушту… Константинополь дубалдарын ойрон кылуу үчүн замбирек жасашты… Шаардын дубалын бузбашы үчүн душмандар булуңдун кирүү бөлүгүнө тарткан чынжырдан кемелерди алып өтүүгө кажет калбады. Себеби, Галата дөңсөсүнө тактайлар жаткырылып, аларга май төктүрүлдү. Кийин мусулмандар тактайлардын үстүнөн кемелерди сүйрөп алып өтүштү. Ошентип, улуу фатх ишке ашты, валхамду лиллахи Роббил аламин.

Биз ушул эскерүүдөн пайдаланып, Умматка башка али жүзөгө чыкпаган набавий башараттарды эске салабыз. Алардын бири Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалыктын кайра тикелениши жөнүндөгү башарат. Расулуллах ﷺ айтат:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. ثُمَّ سَكَتَ».

«Силердин араңарда Аллах каалаганча пайгамбарлык уланат. Кийин Аллах каалаганда аны көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык болот жана ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин зордукчул падышалык болот жана ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин жабыр көрсөтүүчү залим падышалык болот жана ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык болот. Андан соң Пайгамбар A сүкүт кылды». (Ахмад хасан санад менен иштеп чыккан). Дагы бири яхудийлер менен согушуу жөнүндөгү башарат, Расулуллах ﷺ айтат:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ»

«Мусулмандар яхудийлерге каршы согушуп, аларды өлтүрүшмөйүнчө Кыямат болбойт. Ошондо яхудий тоо-таш жана бак-дарактар артына жашынып алса, тоо-таш жана бак-дарактар: «Эй Аллахтын пендеси, мына яхудий, артымда турат, кел, аны өлтүр», – дейт. Гаркад дарагы гана андай дебейт, себеби, ал яхудийлердин дарагы». (Муслим риваяты).

Дагы бири Римдин фатх болушу жөнүндөгү башарат, Абдуллах ибн Амр айтат: «Биз Расулуллах ﷺдын алдында жазып отурган элек. Расулуллах ﷺдан: «Кайсы шаар биринчи фатх болот, Константинополбу же Римби?», – деп сурашты. Расулуллах ﷺ айтты:

«مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلاً، يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ»

«Хиракл шаары т.а. Константинополь биринчи фатх болот». (Ахмад хасан санад менен иштеп чыккан).

Бул улуу башараттар шек-күмөнсүз жүзөгө чыгат. Бирок, ал асман периштелеринин белеги менен жүзөгө чыгып калбайт, балким, Уммат арасында жүрүп, аны менен биргеликте Расул карим ﷺдын тарыйкаты боюнча аракет кылган калыс эр кишилердин колу менен жүзөгө чыгат. Алар залим режимдерди кулатып, алардын урандылары үстүндө Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекетин тикелейт. Армиялар халифанын амирлиги астында аракетке келет жана яхудий вужудун жок кылып, мубарек жерди анын ыпластыгынан азат кылышат. Кийин алар арстандар сыяктуу өкүрүп, Аллахка тобокел кылып, Рим фатхына жол алышат, ошондо – Аллахтын уруксаты менен – Расулуллахтын бардык башараттары жүзөгө чыгат. Момундар Аллахтын нусраты себептүү шат болушат.

Эй мусулмандар!

Калган эки башаратты т.а. яхудийлерге каршы согушуу жана Аллахтын жардамы менен, Римди фатх кылуу башараттарын жүзөгө чыгаруу үчүн аракет кыла турган рошид Халифалыкты тикелөө үчүн Расулуллах ﷺдын тарыйкаты болгон шаръий тарыйкатты табанний кылган бирден-бир хизб – Хизб-ут-Тахрир. Демек, эч экиленбегиле жана улуу аалым Ата ибн Халил Абу Рошта – Аллах ал кишине нусрат берсин – амирлиги астындагы ушул Хизб менен бирге аракет кылып, эки дүйнө бакытын колго алгыла.

Аллах Таала айтат:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

«Эй момундар, Аллах жана Анын пайгамбары силерди түбөлүк жашоо бере турган нерсеге даъват кылганда, аны кабыл алгыла жана билип койгула, шек-күмөнсүз, Аллах ар бир киши менен анын дилинин ортосун ээлеп турат. Албетте, Анын алдына топтолосуңар»      [8:24]

Роя гезити

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here