Эй Яман калкы! Душманыңарга ишенбегиле, анын малайларына моюн сунбагыла!

370
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Эй Яман калкы! Душманыңарга ишенбегиле, анын малайларына моюн сунбагыла!

Устаз Шайиф Шародий – Яман

Хусийлер Америка БУУ аркылуу алардын саясий айла-амалдарын колдоп-кубатташына үмүт байлап келишет. БУУ болсо, түпкүлүгүндө, христиан Европа мамлекеттери түзгөн христиан уюм. Башында аны Христиан Улуттук Лигасы деп аташкан. Кийин бардык мамлекеттерди, алардын катарында, «исламий» деп аталган капиталисттик мамлекеттерди да өз ичине алышы үчүн Бириккен Улуттар уюму атын алды. Түкпүлүгүндө, мусулмандардын бир исламий рошид Халифалык мамлекети гана бар. Бирок, ал бүгүнкү күндө турмуш майданында жок, ушул себептен улам мусулмандар аларга өкүмдарлык кылып жаткан капиталисттик режимдерди кулатып, алардын урандылары үстүндө ушул рошид мамлекетти кайра тикелөөсү керек.

Бүгүн БУУ курамында эң күчтүү таасирдүү мамлекет Америка болгону үчүн Хусийлер өздөрүнүн мыйзамдуу деп тан алынышында, саясий айла-амалдарында жана Хадида шаарында күчтөрдүн жайгашуусун кайра тартиптештирүүгө тескери болгон иштерине маани берилбешинде АКШга үмүт байлашууда.

Алар бирер тузакка түшсө же түшүүлөрүнө жакын калса, ар дайым Америка аларды куткарууда. Мисалы, Британия тарабынан колдоп-кубатталган Бириккен Араб Амирликтеринин күчтөрү жана алардын тарапкерлери өткөн жылы т.а. хижрий 1439-жылы шаввал айында Хадидада үлкөн ийгиликтерге жетишип, Хусийлерди кысымга алды. Т.а. Хусийлердин Хадидадагы ролуна чекит коюуга аз калганда Америка тезинен болгон күчүн ишке салып, аларды куткарды. Американын текебердиги ушундай бир даражага жетти, күрөшүп жаткан эки тарапты Швеция келишимине амал кылууга мажбурий моюн сундурду. Белгилүү болгондой, келишимдин Хадида шаарында күчтөрдүн жайгашуусун кайра тартиптештирүү жөнүндөгү бөлүмүндө күрөшүп жаткан эки тараптын Хадидадан чыгып кетүүсү жана шаарды жергиликтүү күчтөргө тапшырып, порттордогу административдик ролду БУУга өткөрүп берүү шарты көрсөтүлгөн. Бирок, Американын колдоосунан улам Хусийлер шаарды тапшырууну кечеңдетишти. Кийинчерээк Хусийлер шаарды өздөрүнө караштуу жээк сакчыларына тапшырышты. Ал тургай «Хусий согушкерлери Хадиданы Аллахтын ансарларына тапшырды» деп эсептегендер да табылды. Мына, бүгүн массалык маалымат каражаттары алардын Хадидадан чыгып кетиши туурасында ушунча чуу көтөргөнүнө көңүл да бурбай, алар ушул сценарийди кайталашууда.

Эске салсак, Хусийлер Хадида портун эч бир тарапка тапшырышпайт, өздөрүнө караштуу тарап болсо гана тапшыруулары мүмкүн. Себеби, бул шаарды Хусийлердин дем алуучу өпкөсү десе мүмкүн, ушул шаардан алар өздөрүнө чоң акча табышууда. Шаар колдон чыга турган болсо, Хусийлер дем ала албай, бүтүндөй буулуп калышат, Ямандагы күчтөрү алсырайт, эң кеминде кулашат. Бул болсо, бир нерсени, Американын Ямандагы таасири алсырашын жана пландары кыйрашын түшүндүрөт. Америка мындай болушуна таптакыр жол бербейт. Бирок, Америка өзүнүн ыплас капиталисттик режиминин проблемалары жана кризистери ириминде калып, карманган жолунан ооп, кээ бир же бардык малайларынан ажырашы да мүмкүн. Британия болсо, учурдан пайдаланып, бардык бытыранды күчтөрүн топтоп алышы, малайларынын сабын бириктирип, Америка пландарын жана малайларын жок кылуу аркылуу Ямандагы өзүнүн мурунтан келе жаткан таасирин кайра тикелеп алышы мүмкүн. Бирок, бул ыктымал гана.

Ал эми, Яман калкы ушуну түшүнүп жетиши керек, Хадида шаары Хусийлердтн колунда калса да, БУУга караштуу күчтөргө өтсө да, же бутпарас Амр ибн Лухайдын долбоорун жандантууга, Араб жарым аралында бутпарастыкты кайра тикелөөгө урунуп жаткан уятсыз Амирликтерге өтсө да, ырас ал жерде түпкү таасир ээси турган соң, алар эч качан Яманга жана анын калкына жакшылык алып келбейт. Анткени, Америка болобу, Британия болобу же алардан башка мамлекеттер болобу, айырмасыз, Ямандагы түпкү таасир ээлери – колонизатор кафир мамлекеттер.

Яман ичинде күрөшүп жаткан тараптардан Яман калкына таптакыр жакшылык жок. Алар бийлик, байлык жана таасир талашып, бири-бирине каршы күрөшүп жатышса да, бирок, эки тарап тең негизинен төмөндөгү эки нерседе бири-бирине таптакыр каршы чыгышпайт, аларга бекем амал кылышат:

Биринчи: колонизатор Батыш мамлекеттеринин планын аткаруу о.э. мамлекет жана бийликтин бардык бутактарында Батыштын ыплас капиталисттик мыйзамдары негизинде өкүм жүргүзүү;

Экинчи: «терроризмге каршы күрөш» деген жалган шылтоо астында саясий Исламга каршы күрөш алып баруу, экинчи рошид Халифалык түзүмү кайра тикеленишин алдын алууга эки тарап аракет кылат. Себеби, алар Халифалык түзүмү Ислам жана мусулмандардын, алардын катарында, Яман калкынын чыныгы ойгонушуна-өнүгүнүшө кепил, Яман калкы дээрлик эки кылымдан бери азап тартып жаткан Батыштын бузгунчу цивилизацияны ойрон кылууга кудуреттүү экенин билишет.

Биз, Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрү, бир нерсени ар дайыма айтып келгенбиз жана айта беребиз, себеби, анын тууралыгына толук канааттанганбыз: бардык мусулмандар катары Яман калкынын азат болуу жолу – мусулмандарга өкүм жүргүзүп жаткан капиталисттик режимдерди кулатып, алардын урандылары үстүндө Ислам башкаруусун тикелөө. Ислам – адам, барлык жана турмушту жараткан Аллахтын түзүмү. Бул түзүм адамдын бардык проблемаларын кылдат чечет, бул нерсе анын бактылуу жана кадыржам болушуна, муктаждыктары туура кандырылышына алып барат, бактысыз турмуштан куткарат. Өкүмдөрү Аллах тарабынан түзүп берилген рошид Халифалык мамлекети – турмуш майданында жана бардык тармакта исламий  башкарууну камсыздоочу амалий жол.

Эй Яман калкы, кафир душмандарыңардын чечимине ишенбегиле жана алардын малай акимдерине моюн сунбагыла. Жоопкерчилигиңерде ушул вазыйпалар турат:

  1. Чыныгы аң-сезим менен куралданышыңар керек. Бул аң-сезим долбоорун Хизб-ут-Тахрир көрсөтүп берген, Хизб силерди душманыңардын фитнасынан сактайт;
  2. Роббиңер ыраазы боло турган чыныгы позицияны карманышыңар керек. Эсиңерде болсун, бул – Яман ичинде эки күрөшүп жаткан тараптардан баш тартуу позициясы;
  3. Хизб-ут-Тахрирдеги ага-инилериңер менен бирге аракет кылып, анын артынан сапка тизилишиңер зарыл. Хизб – силерге жана Умматыңарга жакшылыкты каалап жаткан калыс аң-сезимдүү саясий жетекчилик. Бул жакшылыкка Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экичи рошид Халифалыксыз жетип болбойт. Рошид Халифалык мамлекети гана проблемаларыңарды чечет жана силерди бардык кризистерден куткарып, адамдар үчүн чыгарылган эң жакшы Уммат даражасына кайра көтөрөт. Ошондой болгон соң, Роббиңердин шариятын өкүмдар кылууга шашылгыла жана динсиз капиталисттик башкарууга ыраазы болбогула. Аллах Таала айтат:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

«Динсиздик өкүмдар болуусун каалашабы, ыйманы толо болгон коум үчүн Аллахтан да жакшы өкүм кылуучу ким бар?!» [5:50]

Роя гезити, №234, 2019-жыл, 15-май.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here