Росгвардия социалдык тармактарды күзөтөт

266
0
Росгвардия социалдык тармактарды күзөтөт

Росгвардия терроризм жана экстремизмге каршы күрөштүн алкагында социалдык тармактарды мониторинг кылууну көздөп жатат. Ал үчүн аскердик окуу жайларда маалыматтык технологиялар боюнча адистерди даярдоо башталганы турат. Бул тууралуу маалымат жыйынында Росгвардиянын башчысынын орун басары генерал-полковник Сергей Меликов билдирди.
“Бүгүн биз өнүктүрүүнү каалаган багыттарды көрүп жатабыз. Биринчи кезекте бул IT-технологиялар”,- деп айтты Меликов.
Күчтөр биринчи кзекте экстремисттик жана терррористтик агымдарга өтүп кетиши мүмкүн болгон радикалдык көз караштагыларды издөөгө жумшалат.
Ал: “Мындай аракеттердин алдын алуу үчүн биз аларды алдын ала билишибиз керек”,- деп кошумчалады.
Анын айтымында, бүгүнкү күндө Росгвардияда коркунучтарды мониторинг кылуучу адистер жетишсиз. Меликовдун билдиришинче, эгерде алар жетиштүү болгондо, Наур станицасындагы Росгвардиянын 141-полкуна болгон чабуулдар сыяктуу кылмыштардын алдын алуу мүмкүн болмок.

Туркистон: Интернет дүйнөсү исламдашып барууда. Социалдык тармактар шаръий өкүм жана исламий даъват үчүн Аллахтын неъматы экенин мусулмандар түшүнүп калды. Бул сыяктуу мүмкүнчүлүктөр, негизи куфрдун ыпылас жана бузуку агитациясы үчүн жаратылган эмес! Аллах (Азза ва Жалла) кыяматта берген акыл, байлык, мансап жана илим менен жетишкен мүмкүнчүлүктөрдөн албетте эсеп китеп талап кылат. Т.а. ар бир мусулман, “жетишкен ар кандай деңгээлибиз Аллахтан, жана Ал Зат бизге бул мүмкүнчүлүктөрдү албетте сыноо үчүн берди”, деген ишенимдебиз! Ал бизге Өзүн таанышыбыз үчүн акыл берди! Аны адамдарга жеткирүү үчүн көркөм тил берди! О.э. даъватты улантуу үчүн кол-бут жана башка мүмкүнчүлүктөрдү берди!
Аллах өзүнүн Рахим сыпаты менен, Өзүнө ширк келтирип жаткан же четке кагып жаткан кафирлерге да кудум ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү берди. Алар, Аллахтын мыйзам ченемдүүлүктөрүн илим мнен таап, андан пайдаланып, бир катар материалдык өнүгүүгө жетишип алган соң, бул илахий мыйзам ченемдүүлүктү да өздөштүрүп алышмакчы. Бүгүнкү күнгө келип, ал тургай исламий уламалар да Аллахтан коркпой же түшүнбөгөн абалда интернет тармагын куфрга бошотуп берүүгө чакыра башташты. Эң жаман жери, эч кандай шаръий далилсиз, акылдарга же вакиъге негизделип өкүм чыгара башташты. “Биз коркокпуз, бирок, дилибизде куфрга каршыбыз” деп бир четте турушса өздөрүнө жакшы болмок!
Жогорудагы сыяктуу куфрдун коопсуздук кызматтары мусулмандарды коркутмакчы болушууда. Алар социалдык тармактагы исламий даъват иштерин токтото алышпады. Эми маалыматтык чабуул жана коркутуу акциялары менен мусулмандардын интернет тармагындагы иштерине тоскоолдук кылмакчы болушууда. Алардын мүмкүнчүлүктөрү, өтө эле чектүү! Эң бир өнүккөн өлкөлөрдүн коопсуздук кызматтары да булар айтып жаткандай мүмкүнчүлүккө ээ эмес.
Ал тургай мүмкүнчүлүгү болгон күндө да, бул иш исламий даъват үчүн пайдалуу багыт болсо, ар бир мусулман жаманатты кылуучунун жаманаттысынан коркпой иш алып барышы важиб болот! Себеби, шаръий куллий коидага ылайык, “важибге алып баруучу ар бир васита важиб” болот!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here