3-октябрь күнү тажик парламенти биринчи жолу элге ант берет

309
0

3-октябрь күнү тажик парламенти биринчи жолу элге ант берет

Тажикстан парламентинин жогорку палатасы Межлисинин 63 өкүлү ушул жылдын 3-октябрнда мамлекет тарыхында биринчи жолу калкка жана шайлоочуларга ант беришет.

 25-сентябрь күнү Тажикистан парламенти Киемиддин Миралиевдин маалымат беришинче буга чеин улут өкүлдөрү ар-намысы менен калкка кызмат кылышчу, эми болсо ушул кызматтарын ант менен бекемдөө үчүн ушул мыйзамга бир добуштан макулдугун билдиришти. Б.а ушул ант натыйжасында алар дагы да чоң жоопкерчиликти сезишет.

Киемиддин Миралиев мындай деди: – “Биз мусулмандарбыз жана анттын баркын жакшы түшүнөбүз. Ант бергенден кийин өз мойнубузга эң чоң жоопкерчиликтерди алганыбызды чын дилден сезишибиз анык. Б.а берген антыбызды аткарышыбыз шарт болуп эсептелинет”.

Мэжлис  мүчөлөрүнүн дагы бири  Акрамшо Фелалиев, да журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып мындай деди:-“  Ант берүү өкүлдөр үчүн эң маанилүү иштерден болуп саналат. Эгер өкүл касам ичсе анын сезими ойгонот жана калк пайдасына мыйзам чыгарууда сергек болуп, жарандардын турмушун жакшыртуу туурасында дагы да көп аракет кылат”.

Хисар аймагынын тургуну Абдурахмон парламент мүчөлөрүнүн бул чечимине карата өз пикирин билдирип мындай деди : – “Жеке мен өкмөт кызматкерлеринин касамдарына кыпынча да ишенбейм. Анткени алар шайлоо өткөнгө чеин көп добушка ээ болуу үчүн ар кандай убадаларды берип калкты ишендиришет. Бирок “эшектери суудан өткөндөн кийин” убадаларын таптакыр унутушуп элдин жашоо деңгээли боюнча иштери деле жок. Биз да аларды таптакыр унутабыз о.э эгер кандайдыр бир көйгөй менен кайрылсак да эч кандай жооп ала албайбыз. Анткени эл өкүлдөрү өздөрүн бизди эч качан тааныбагандай алып жүрүшөт”.

Парламент  өкүлдөрүнүн ант ичиши Тажикстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүүдө 49-бөлүмүнө оңдоп түзөө киргизилүү менен, ушул жылдын 22-май күнү реферундум аркылуу кабыл алынды. Бул өзгөртүүгө ылайык Тажикстан өкмөтүнүн мүчөлөрү мамлекет президентинин аты менен ант беришет. Бул чечим өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл кылынды жана жакынкы келечекте эл өкүлдөрүнүн президент жана калкка берген антына расмий мыйзамдык түс берилет. Буга чеин тагыраагы 2006-жылдан баштап Тажикстан куралдуу күчтөрү өлкө президенти атына ант бериши мыйзамдуу түрдө кабыл алынган эле.

Касам ичүү же бирер кишиге касам менен убада берүү Тажикстан калкында бир салттуу жана ишенимдүү иштерден болуп эсептелет. Адамдар сүйлөп жаткан адам өз пикирин касам менен кубаттаса гана анын сөзүнө ишенишет.

Тажикстан билим берүү министрлиги да ант ичүүнү мамлекеттин эң “ байыркы” оозеки салты, деди. Мындан бир нече жылдар мурун Билим берүү министрлиги тарабынан “ Тажикстандын материалдык эмес улуттук мурастарынын тизмеси”  аттуу китеп чыгарган. Китеп авторлордун пикирине караганда, тажик калкы арасында касам ичүү бир маанилүү салтка айланган болуп, сүйлөгөн адам айткан сөзүнүн тууралыгын ушул касам сөзүн оозго алуу менен бекемдейт. Же касам менен өзүнүн тигил же бул иште күнөөлү эмес экендигин далилдейт.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here