Саудия зындандарында 359 Исламий улама туткунда жатат

280
0

Саудия зындандарында камалып жаткан 359 Исламий уламалар жана дааватчылардын аттары форум сайттарында жарыя кылынды. Сайтта келтирилишинче, Саудия зындандарында азап тартып жаткан уламалар жана дааватчылардын саны тизмеде келтирилген аттар менен чектелбейт. Камактарда алардан тышкары аттары аныкталбаган бир нече уламалар бар.

Көптөгөн жылдардан бери зындандарда кармалып келе жаткан уламалар жана дааватчылар жихад өкүмүн колдоп-кубаттагандыгы жана Саудия өкмөтүнүн саясатына каршы чыккандыгы себептүү Саудия режиминин каарына дуушар болушкан. Сайтта жарыя кылынган уламалар тизмесинин башында Сулайман ал-Улван турат.

Шайх Сулайман эл аралык майданда таанылган, айрыкча хадис тармагында таанымал уламалардын бири. Белгилүү улама ибн Хажар Аскалонийден кийинки улуу мухаддистерден болуп эсептелген Сулайман ал-Улван Саудия акимдеринин саясатына каршы чыккандыгы үчүн 15 жылга эркинен ажыратылган.

Саудия режими Шайх Улванга эки нерсени жарыя кылышынын акысына камактан чыгарууну сунуштаган эле. Биринчиси, Саудия акимдерин шаръий мусулман акимдер деп жарыя кылуу. Экинчиси, Саудия конституциясы король тарабынан коюлган мыйзамдар эместигин жана шариятка туура келишин жарыя кылуу. Сулайман ал-Улван “Башымды алсаӊар да мен бул сөздөрдү айтпаймын” деп Саудия акимдеринин талаптарын четке кагып келет.

Саудия зындандарында  жаткан дагы бир аалымдын аты Носир ал-Фахд. Ал-Фахд хофизи Куран жана диний тармакта аалым болушу менен бирге китаб ут-тисъаны (Имам Бухарий, Муслим, Абу Давуд, Тирмизий, Насафий жана ибн Мажа ривоят кылган хадис китептерден турган тогуз китепти) толук жаттаган мухаддис аалым болуп эсептелет. О.э. бул аалым Имам Ахмад бин Ханбалдын “Муснад”ы, Доримийдин “Сунан”ы жана Имам Маликийдин “Муватто”сун да жаттаган. Академиялык тармакта анын калемине таандык 65 даана китеп бар.

Носир ал-Фахд 2001-жылдын октябрь айында АКШ башчылыгында Афганистанга каршы башталган чабуулдар тууралуу “Мусулмандардын зыянына АКШга жардам бергендердин кафирлиги” деген аталыштагы китепти жазды. Ал өзүнүн ошол китебинде Саудия режимин катуу сындап, “Мусулмандарга каршы жүргүзүлүп жаткан бул крестүүлүк жүрүшүндө мусулмандардын зыянына кафирлердин сабында туруп согушкан ар кандай адам кафир” деп жазгандыгы үчүн Саудиянын басымдарына дуушар болду.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here