Мубарек Курбан айт менен куттуктоо

1371
0

Мубарек Курбан айт менен куттуктоо

Аллоху акбар, Аллоху акбар, Аллоху акбар, ла илаха иллаллох,

Аллоху акбар, Аллоху акбар ва лиллахил хамд…

Бисмиллахир Рохманир Рохим. Бүткүл ааламдар Роббиси Аллахка хамду-саналар болсун. Пайгамбарлардын эң жакшысы саййидибиз Мухаммад ﷺга, ал кишинин үй-бүлөсүнө жана бардык сахабаларына саляту-саламдар болсун.

Хизб-ут-Тахрир колонизаторлордун түздөн-түз жана кыйыр кысымы астында оор жараланып, сабыр жана кайрат көрсөтүп келе жаткан Ислам Умматына калыс куттуктоосун жолдойт. Ушуга байланыштуу бүткүл мубарек Фалестин жериндеги, айрыкча Газадагы сабырдуу элибизге өзгөчө көңүл буруп, Аллах Тааладан айт күндөрү алардын жүрөктөрүнө кадыржамдык алып келишин сурайбыз. Бул кадыржамдык – Аллахтын ыраазылыгына ашык болгон мусулмандар гана аңдай алган, душман кафирлер болсо таң калып жаткан кадыржамдык.

Өз кезегинде, мен, жеке өзүмдүн, Хизб-ут-Тахрир борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасынын жана маалымат бөлүмүндөгү бардык тармактарда кызмат кылып жаткан ага-инилерибиздин жана эже-карындаштарыбыздын куттуктоосун Хизб-ут-Тахрир амири улуу аалым Ата ибн Халил Абу Руштага жеткирип жатканыма кубанычтамын. Мавла Ээбизден амирибиздин колу менен Исламий Умматка нусрат берип, үстөм кылышын сурайбыз.

Бул жылдагы Курбан айт Ислам Умматы жер жүзүнүн ар бир бурчунда колонизаторлордун зулумунун оор жүгүн жон териси менен сезип жатканда кирип келди. Анткени, Газа элине жана мубарек Фалестин жеринин башка жайларындагы мусулмандарга карата кылмыштардан тартып, Индия жана Кашмир мусулмандарын азапка салган оор зулумдар, Судан шаарларын жана калкын өз иримине тарткан прокси согуштар, Сирия калкын – алар кайда болбосун – кысымга алып жаткан системалуу кордоо саясаты жана Ислам жарым аралында Ислам абийирин жок кылуу саясаты жана Фалестиндин айланасындагы өлкөлөрдө жана Батыш мамлекеттеринде Газаны колдогондор же тилектеш болгондор кабылган зулумдар, булардын баары мусулмандар бул жылдагы Курбан айтты колонизаторлор орноткон ушундай оор шарттарда тосуп алып жатышканына мисал болот.

Эй, мусулмандар! Эй, инсандар үчүн чыгарылган эң жакшы Уммат!

Болуп жаткан согуш колонизатор кафир Батыштын башка өлкөлөрүңөргө карата көздөп жаткан фитнасынан жана карамүртөздүгүнөн силерди эскертет. Эгер силер Батышты ушул өлкөлөрдө жок кылбасаңар, ал жашооңорго аралашууну токтотпойт. Бул нерсени малай мусулман өкүмдарларынын колунан бийлигиңерди кайтарып алмайынча ишке ашыра албайсыңар. Бийлигиңерди өлкөңөрдүн армияларындагы күч-кубат ээлеринен турган жигиттериңер гана кайтарып алып бериши мүмкүн. Өз бийлигинен баш тарткан Умматта эч кандай күч-кубат болбойт. Өкүмдарлар жана алардын кернейлери сайраган «азыркы абал бул нерсеге туура келбейт» деген жалганга алданбагыла. Бул, өз элин түбөлүк кул кылганга чейин жалган сүйлөп келген ар кандай тогуттун сөзү. Билип койгула, Умматта анын кызыкчылыктарына зыян жеткирүү кыйын болгон биринчи мамлекет макамын ээлөө жөндөмү жана мүмкүнчүлүгү бар. Кала берсе, Уммат мубарек Фалестин жерин азат кылуу үчүн жетиштүү жөндөмгө жана мүмкүнчүлүккө да ээ. Газанын мужахид жаштары бүткүл Умматка, өзгөчө, Умматтын армияларына – даярдык көргөндөр алдында яхудий вужуду эч нерсе эмес экенин, туурасы, Америка жана анын куралдары Ислам Умматынын аз сандагы согушкер тобун жеңүү үчүн да жетиштүү эместигин ырастады. Андыктан, Фалестиндин айланасындагы саны миллиондорду түзгөн армиялар жөнүндө эмне десе болот?!

Эй, мусулмандар! Эй, минбар, веб-сайт жана медиа платформа ээлери!

Мусулман өлкөлөрүнүн колонизаторлуктан азап тартып жатканы акыйкат, бул чындыкты ашкере айтуудан тартынбагыла. Анткени, бул чындык – өлкөлөрүңөрдө коопсуздуктун бүтүндөй бузулушунун чыныгы себепчиси. Исламий Умматтын компасын бул акыйкаттан башка тарапка бурбагыла. Тескерисинче, Умматты ушул нерсеге үндөгүлө – күч-кубат ээлери малай өкүмдарларды кулатып, Умматты колонизаторлор орноткон бул ахвалдан чыгаруусун талап Уммат кылышы зарыл. Ислам Умматы үчүн алардын күч-кайратын жана жүрөктөрүн бириктире турган жалгыз мамлекет т.а. пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык мамлекети болушу керек. Биз, Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрү, силерди Хизб Халифалыкты кайра тикелөө долбоору катары Куръан жана Суннаттан алып даярдаган беренелерин карап чыгууга чакырабыз.

Эй, мусулман армияларындагы аскерлер!

Эгер курал-жарагыңар, аскерий техникаңар жана машыгууңар Умматтын душмандарына каршы согушуу үчүн болбосо, аларды ким үчүн сактап жатасыңар? Саткын өкүмдарлардын буйругун күтүп жатасыңарбы? Алардын буйругу душманыңарга каршы согушуу жана жерлериңерди азат кылуу үчүн эмес, өз элиңерди өлтүрүү жана өлкөңөрдү ойрон кылуу үчүн болот. Алар силерди өз шаарларыңарды ойрон кылышыңар үчүн кантип сапарбар кылып жатышканына, ошол эле учурда мубарек Фалестин жерин азат кылуу үчүн аракетке келишиңерден эскертип жатканына карагыла! Түпкүлүгүндө, силер аларды жакындан тааныйсыңар. Алар Американын жана колонизатор кафир Батыштын каалоосуна кантип моюн сунуп жатышканын, өлкөнүн элин жана алардын арзуу-үмүттөрүн назарга албай жатышканын көрүп турасыңар. Хизб-ут-Тахрир силерди Ислам тарабында жана Ислам Умматы сабында болууга чакырат. Андыктан, өлкөлөрдү бул өкүмдарлардын кыянатынан куткаргыла, өлкөдөгү колонизатор мамлекеттердин таасирине чекит койгула. Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелеп, Аллахтын шариятын жүзөгө ашыргыла. Андан кийин мусулмандардын халифасынын амирлиги астында мубарек Фалестин жерин азат кылууга киришкиле. Ошондо артыңардан мусулмандар силерди колдоп-кубаттап, Аллахтын нусраты себептүү такбирлерди айтышат.

Эй, мусулмандар!

Бүгүн Курбан айт. Андыктан, Аллах Таалага жакшы дуа кылып, майрам кубанычын бекемдигиңерди жаңылоого жана душманыңарга кыжырыңарды козгоого түрткү кылгыла. Андан кийин Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелөө үчүн олуттуу аракет кылуу максатында Хизб-ут-Тахрир мүчөлөрүнө колуңарды сунгула.

Аллах Таала айтат:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

«Эй, момундар, эгер силер Аллахка жардам берсеңер, Ал да силерге жардам берет жана согуш майданында  кадамыңарды бекем кылат. Кафирлерге болсо кыйроо болот жана (Аллах) алардын амалдарын бекер кылат»                                                                                              [47:7-8]

Аллоху Акбар, Аллоху Акбар, Аллоху Акбар, ла илаха иллаллох, Аллоху Акбар, Аллоху Акбар ва лиллахил хамд.

Айтыңар мубарек болсун.

Вассаламу алайкум ва рохматуллохи ва барокатух.

 

Мухандис Салахиддин Азаза

Хизб-ут-Тахрирдин

борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасы

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here