Жанинге жардам берүү жана мусулман кошуундарынан нусрат талап кылуу

653
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Жанинге жардам берүү жана мусулман кошуундарынан нусрат талап кылуу

Яхудий вужудунун күчтөрү Жанин качкындар лагерине бастырып кирип, өлүм, ойрондулук жана бузунчулук алып келиши артынан мубарек Фалестин жериндеги Хизб-ут-Тахрир Халил, Рамаллах жана Килкилия шаарларында «Жанинге жардам берүү жана мусулман кошуундарынан нусрат талап кылуу» деген аталышта массалык нааразылык демонстрацияларды уюштурду. Бул иш-чараларда айтылган баяндар Умматтын мусулман кошуундарына мындай сөздөр менен башталды: «Аллаху Акбар…. Мусулман кошуундарында эркектик намыс качан козголот, качан биз Акса жеринде алардын такбирлери жаңырышын угабыз?! Аллаху Акбар… Мисир армиясы яхудий вужудун бир саатта эле түп-тамыры менен жок кылууга кудуреттүү эмес беле?! Иордания армиясы яхудий вужудунун күлүн көккө сапырып, жок кылууга кудуреттүү эмеспи?! Түркия менен Пакистан кошуундары Куддусту азат кылууга жана Аллах Тааланын убадасын жана Расулу ﷺдын башаратын жүзөгө чыгарууга кудуреттүү эмес беле?!».

Баяндарда Жаниндеги каармандыктар жөнүндө айтылды: «Каармандар жери болгон Жанинде бир нече эр жүрөк мужахиддер душмандын самолётторуна, танктарына жана миңдеген аскерлерине каршы бекем турушту, багынып беришкен жок… Бирок, эй, исламий армиялардын кошуундары, силерге эмне болду?! Бул мужахиддердин кайрат жана каармандыктары душмандарыңардын ачуусун келтирди. Натыйжада, алар шерменделик менен качып чыгып кетишти… Бул болсо, момундардын душмандарга каршы туруудагы күч-кубатын жана убада-шертин көрсөтөт. Саны жана курал-жарактары аз болгонуна карабастан, Жаниндеги каармандардын көрсөткөн эрдик жана кармашы Уммат кошуундарын Ислам жана Аксага нусрат берүүдөн турган өз милдетин аткаруудан тосуп жаткан тогут өкүмдарларды чыныгы жүзүн ачууда».

О.э. баяндарда бул зыянкеч мусулман өкүмдарларынын шерменде позициялары баса белгиленди: «Аллахтын каарына калгандар күнү-түнү Аксаны тебелеп-тепсешүүдө, үй-жайларыбызды ойрон кылып, каныбызды төгүшүүдө… Андан кийин кимдир бирөө чыгып, (израилди) кызыл сызыктардан өтүүдөн эскертебиз деп айтууда. Ал кандай кызыл сызык жөнүндө айтып жатат?! Деги, яхудийлер каныбызды төгүп, үйлөрүбүздү ойрон кылып, адамдарыбызды көчүрүп, Акса мечитибизди тебелегенден кийин да кызыл сызык калдыбы?!».

Андан соң мусулмандарга кайрылуу жасалды: «Биз силерге Фалестинден кайрылуу жасап, ушуларды айтабыз: Фалестин калкы согушта найзанын башы болсо, анда, тирүү Уммат найзанын сынышына ыраазы болобу?! Жанин каармандары силердин перзенттериңер болсо, анда өз перзенттериңерди жардамсыз калтырасыңарбы?! Жардамсыз калтыруу Аллахтын жардамынан куру калууга алып барат го?!».

Баяндын акырында мубарек жердин калкына кайрылуу жасалып, сабыр кылууга, бири-бирин сабырга чакырууга, ыйманда үстөм болууга, Умматка жүздөнүүгө, Умматтан үмүттү үзбөөгө жана ага таасир кылууга аракет кылууга чакырылып, мындай делди: «Умматыңарга жүздөнүп, алардан нусрат талап кылгыла. Анын ойгонуу кыймылдаткычы жана улуулугунун булагы болгула. Диниңерге, Умматыңарга жана нусрат-жеңишиңер колунда болгон Роббиңерге ишенгиле. Моюн сунуу долбоорлорунан жана малай мусулман режимдеринен баш тарткыла. Аллахтын рахматынан таптакыр үмүтсүз болбогула!

﴿إِنَّهُ لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ﴾

«Анткени, Аллахтын рахматынан кафир коом гана үмүтсүз болот»                     [12:87]

Умматыңардан үмүтсүз болбогула, себеби, ал – каармандардын жана эр кишилердин каны. Шексиз, бул мубарек жерден Ислам Умматынын армияларына кайрылып, Халифалыкты тикелөө жана Аксаны азат кылуу үчүн нусрат суралып жатат, Аллах Таала ал үчүн мусулмандардын жүрөгүн ачат. Натыйжада, нусрат жана үстөмдүккө ынтызар жүрөктөр ага кулак салат».

Чындыгында, Жанин лагеринин калкы Халил шаарындагы демонстрацияда жүрөктөрдү ыйлатып, исламий акыйда жана туйгуларды козгогон күчтүү кайрылуу жолдоду. Алар Исламий Умматка жана анын кошуундарына мындай кайрылышты: «Жаниндеги элиңерге жана ага-инилериңерге жардам берүүгө шашылгыла. Яхудий вужуду бир нече мужахидге да күчү жетпей турган даражада алсыз. Эгер, мужахиддерге күчтүү курал-жарак болгондо эмне болот эле?! Алардын артында чыныгы колдоо болсо эмне болот эле?! Эгер, алар менен биргеликте – Иордания, Мисир жана Хижаз өлкөсүнүн армиялары сыяктуу – самолёттор, танктар жана ракеталарга ээ армиялар жана согуштук даярдыктан өткөн аскерлер болсочу?! Демек, силер куралыңар менен эмнени күтүп турасыңар?! Акса мечитин азат кылууга ынтызар эмессиңерби?! Салахиддин жана Бейбарс сыяктуу болууну каалабайсыңарбы?!».

 Роя гезити, №451, 2023-жыл, 12-июль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here