Ислам Умматы Хизб-ут-Тахрир менен биргеликте аракет кылууга шашылышы керек

73
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Ислам Умматы Хизб-ут-Тахрир менен биргеликте аракет кылууга шашылышы керек

Халифалыкты тикелөө аракети жеке тартипте же тобокел кылына турган аракет эмес. Тескерисинче, саясий, аң-сезимдүү, калыс жана кудуреттүү уюмдун сабында т.а. бийликти алууга жана алган замат Исламды колдонууга, мамлекеттин башкаруусун адашпай, экиленбей, алысты көрө билип, аң-сезимдүүлүк менен башкарууга кудуреттүү уюмдун алкагындагы тартиптүү аракет менен болот. Ислам Умматынын абалына терең жана аң-сезимдүү түрдө назар салган киши Хизб-ут-Тахрир түзүлгөндөн тартып эле өзүнүн ачык-айкын саясий программасына ээ жалгыз партия болгонуна күбө болот. Хизб өз максатын белгилеп алганын, тарыйкатын баян кылып, мамлекетти тикелөө үчүн зарыл болгон бардык нерселерди кеңири ачыктап бергенин, Халифалык мамлекети программасы долбоорун даярдап, анын башкаруу түзүмүн жана аппаратын, ижтима түзүмүн жана экономика түзүмүн, мамлекеттин тышкы саясатын жана таалим саясатын деталдуу баян кылганын көрөт. О.э. ондогон жылдар Батыштын демократия, илманийлик, эркиндик, либерализм жана коммунизм сыяктуу түшүнүктөрүнө каршы жүргүзгөн пикирий күрөшү аркылуу Ислам түшүнүктөрүн канчалык даражада аң-сезимдүү түрдө терең түшүнүп жеткенин о.э. Батыштын сакафий баскынчылыгына жана пикирий чабуулуна каршы турууга кудуреттүү экенин Умматка далилдеп бергенин түшүнүп жетет.

Чынында, Хизб, дагы бир тараптан, Исламдын пикир жана түшүнүктөрүн анык-тунук түрдө сунуштады. Умматтын пикирин бардык батышча ыплас пикирлерден тазалоо үстүндө иштеди. О.э. Хизб исламий өлкөлөрдүн өкүмдарларынын кыянаттарын, Уммат маселелерине каршы тил бириктирүүлөрүн ачыктоо, жагынбастан жана жасакерленбестен алардын бул иштерине каршы туруу аркылуу өз калкын эч качан алдабаган жетекчи экенин көрсөттү. Ал Фалестин, Шам, Ирак, Пакистан, Кавказ, Яман, Фарс булуңу жана бүткүл мусулман өлкөлөрүндөгү колонизатордун пландарын ачыкка чыгарып, саясий күрөшкө кудуреттүү экенин көрсөттү. Хизб буларды ушундай түрдө көрсөттү, анын канчалык даражада саясий аң-сезимге ээ экендигин, саясий күрөшкө жөндөмдүү экенин көрүүгө болот. Анткени, Хизб жогору саясий кыраакылык менен колонизатордук пландарын ачып таштады. Хизб булардын баарын эч кандай мамлекетке ээ болбостон, бир уюм катары ишке ашырды. Эгер, бийлик жана мүмкүнчүлүктөргө ээ мамлекетти колго алса, кандай болор экен?! Хизб түзүлгөн күндөн тартып эле жетекчилиги жана амири менен Халифалык мамлекетин тикелөөдө Умматка жетекчилик кылууга, бийликти колго алары менен бул мамлекетти жер жүзүнө үстөм кылууга даяр абалга келди. Бул болсо, өз кезегинде, Умматка Хизб-ут-Тахрир менен биргеликте тезинен аракет кылуу вазыйпасын жүктөйт. Анткени, Хизб кызмат жана аброй-этибар көздөбөстөн, балким, Аллах Тааланы ыраазы кылуу үчүн Исламды бийликке алып келмекчи. Уммат перзенттери аң-сезимдүү жана акыл жүргүзүү менен Халифалык долбоору астында биригиши керек. Ал эми, Умматтын армиясындагы аскерлер, офицерлер жана генералдардан турган нусрат ээлери – Расулуллах ﷺдын заманында ансарлар кылышкандай – Хизб-ут-Тахрирге нусрат-жардам берүүгө милдеттүү. Ансарлар нусрат-жардам бериши менен Мадинада Ислам мамлекети тикеленип, ансарлардан жер-асман калкы ыраазы болгон. Ал тургай, Расулуллах ﷺ алар туурасында мындай дуа кылган:

«اَللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ»

«Аллахым, ансарларга, ансарлардын перзенттерине, ансарлардын перзенттеринин перзенттерине ырайым кылгын».

 Роя гезити, №450, 2023-жыл, 5-июль.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here