Хизб-ут-Тахрирдин жаңы платформасы

372
0

Басма сөз баянаты

Хизб-ут-Тахрирдин жаңы платформасы

Хизб-ут-Тахрир Борбордук маалымат бөлүмү «Хизб-ут-Тахрир медиа» платформасы (www.htmedia.info) жаңыланып, жаңы көрүнүштө ишке түшүрүлгөндөн кийин өз иш-аракетин кайрадан баштаганын кубануу менен жарыялайт.

Бул платформа Хизб-ут-Тахрирдин дүйнөдөгү бардык визуалдуу контентин камтыйт. Бул, платформаны жаңыланып турган файлдары менен дагы да чоңойуп бара жаткан визуалдуу архивге айлантат.

«Хизб-ут-Тахрир медиа» платформасы бул ажайып курам жана топтомду ушул негизги барактар аркылуу сунуштайт:

  • «#أمير_حزب_التحرير» Хизб-ут-Тахрирдин амири бөлүмү.
  • «المكتب الإعلامي المركزي» Борбордук маалымат бөлүмү.
  • «الولايات والمناطق» Вилаяттар жана региондор бөлүмү.
  • «نداءات من #بيت_المقدس» Куддуси Шарифтен кайрылуулар бөлүмү.
  • «منبر #الأمة» Уммат минбары бөлүмү.
  • «مقتطفات» Цитаталар бөлүмү.
  • «مؤتمرات وفعاليات» Конференция жана иш-чаралар бөлүмү.

Борбордук маалымат бөлүмү Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалыкты тикелөөгө даъват кылуу жөнүндө дүйнөдө жасалып жаткан иш-аракеттерди бүткүл дүйнө мусулмандары күзөтүшү үчүн бул платформаны тартуулоодо.

О.э. Борбордук маалымат бөлүмү тилектеш болгон бардык маалымат каражаттарынын кызматкерлерин ушул платформага – Халифалык мамлекетин кайра тикелөө маселесине багышталганы о.э. коомдун ойгонуусуна жана сакафаттын жандануусуна жардам бергени үчүн – көңүл бурууга жана салым кошууга чакырат. Муну менен Умматтын тагдырий маселесине салым кошкон болушат. Аллах Субханаху ва Тааладан бизди жана силерди Исламдын коргоочуларынан жана Исламдын колдонулушу үчүн аракет кылгандардан кылышын сурайбыз. Албетте, Ал угуучу жана кабыл алуучу.

 Мухандис Салахиддин Азаза

Хизб-ут-Тахрирдин

Борбордук маалымат бөлүмүнүн төрагасы

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here