Шам козголоңу жаңыланып, жолун оңдоп алууда

414
0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Шам козголоңу жаңыланып, жолун оңдоп алууда

Устаз Мухаммадсаид Абуд

(Абу Мусъаб Шамий)

Мубарек Шам козголоңу ушундай бир тайылууларга, кооптуу бурулууларга туш келди, бул козголоңду жок кылууга аз калды. Бирок, эл аралык айла-амалдарга жана ыплас тил бириктирүүлөргө карабастан, кайра жаңыланып, жолун улантышы үчүн Аллах Субханаху ва Таала бул козголоңго жакшылык уруктарын эгип, иммунитетин күчөттү.

Эл аралык коомчулук Асад режимин козголоңду жок кылуусуна таштап койду, бирок, аны жүзөгө чыгара албады. Ошондо Америка жетектеген эл аралык күчтөр аралашып, жашыруун жана ашкере түрдө Асадды колдоп-кубаттай баштады.

Бул режимди ашкере колдоп-кубаттоолоруна келсек, ага ыңгайлуулук жаратып, Ирандын Ливандагы Хизби сыяктуу чет элдик согушкерлер, ирактык жана ирандык согушкерлер менен жардам беришти. Бирок, режим ушул согушкерлер жардамында да козголоңду кыйратууга алсыздык кылды.

Кийин Иран аралашып, Асад режимине саясий, курал-жарак, каражат жана согушкерлер менен жардам берди. Бул туурасында Куфия жана Фуа, Зибаданий жана Мизая союздарын унутканыбыз жок! Бул союз козголоң дубалындагы биринчи жарака болду, Аллах мындай кылмыш ээсинин жүзүн тескери кылсын. Ошол убакта режим менен сүйлөшүү өткөрүү кыянаттык деп каралган, көп өтпөй бул түшүнүк кыйратылды!

О.э. Россия абадан, деңизден жана кургактыктан аралашты. Анын аралашуусу режимдин пайдасына чечилди. Бирок, эгер эл аралык жашыруун колдоп-кубаттоо болбогондо, режимдин пайдасына чечилмек эмес. Себеби, эл аралык жашыруун колдоп-кубаттоо жаатында мамлекеттер өзүн сириялыктарга дос кылып көрсөттү. Айрыкча, АКШ тышынан караганда козголоңду колдоп-кубаттаган жана режимге каршы күрөшүп жаткан мамлекет катары көрүнүп, түпкүлүгүндө, ал козголоңду жок кылуу үчүн режимге бир жыл мөөнөт берди жана 2012-жылы ага беш миллиард доллар жардам сунуштады, себеби, ошондо Сирия валютасынын наркы кескин төмөндөп кеткен. Муну Викиликс документтери да ачыктаган.

Ошол эле учурда, Америка Сауддар үй-бүлөсү жана Эрдаган сыяктуу малайларына буйруп, каражат жана курал-жарак жеткирип берүү аркылуу козголоңду тизгиндөөнү, токтомдорун көзөмөлгө алып, жетекчилигин козголоңду бүтүндөй ойрон кыла турган тарапка багыттоону дайындады. Ушул «колдоо көрсөткөн» мамлекеттер айла-амалы менен биринчи Хомс, экинчи Халаб менен Сикка чыгышы, үчүнчү Хомс жана Хама айланасы, төртүнчү Гута, Каламун, Дамаск айланалары, бешинчи Даръа менен Хиврон колдон кетти… Алар Сочи конференциясы аркылуу Идлибде, Халаб батышында жана түндүгүндө козголоңду бүтүндөй жок кылууга урунушууда…

Козголоң ушунча балээлерге туш болгону, дагы эле туш болуп жатканы ушуну тастыктап турат, колдоо көрсөтүп жатканын айткан мамлекеттердин сөздөрү жалган. Себеби, козголоңду бул абалга алып келгендер ушул мамлекеттер болуп эсептелет.

Козголоң кабылган ушул тайылуу жана кооптуу бурулуулар бардык карталарды ачты, жүздөр, айла-амал, тузактар ачыкка чыкты. Булар эл аралык өкүлдөр жана комиссиялардан туруп, элчиканалар өтмөктөрүндө, разведка кызматтарында, конференцияларда, жарашуу жана сүйлөшүүлөрдө көрүндү. Мунун натыйжасында, жогорудагылардын ар биринен эскерткен жана туура позицияны көрсөтүп берген ишеничтүү жана калыс насаатчы ким экендиги да айкындашты. Аны менен бирге, козголоңду саткан жалганчылар, аңкоолор да кимдиги ачыкка чыкты.

Ал эми, козголоң эсепсиз күчтөр жана ыплас айла-амалдуу тузактарга жүз тутуп, алардын каршысында бекем тура алды. Бул болсо, Шам козголоңу жана калкы илахий жардамдан, роббаний камкордуктан ажырабаганына далалат кылат. Алсыроо, тайылуу, кооптуу бурулуш баскычтарында ар ирет аң-сезим пайда кылды, иммунитетти жоготкон жок.

Шек-күмөнсүз, бүгүнкү күндө козголоң ушунча тайылуулар артынан аң-сезимдүү түрдө жаңыланууда, мурдагы сийратына кайтып, жолун оңдоодо, айланасындагы ага каршы тил бириктирүүлөрдү түшүнүүдө. Мына, Даръада козголоң кайра башталды, алдоолордон этият болуп жатат. Себеби, «колдоо көрсөткөн» мамлекеттер аларды акча менен алдаган болчу.

Хиврандагы жаңы аракет козголоңго жакшылык болушунан, анын уланышынан башарат берет. О.э. бардык фитна жана алдоолор каршысында бекем турган, эч качан өлбөй турган, тескерисинче, нусратка жетишип, максатына жеткиче жаңыланып, үлкөндөп бара турган козголоң экенинен кабар берет.

Ушунча шейиттик, жараат, кол салуу жана качкындык, өлкө жана үйлөрдүн ойрон кылынышы, булардын баары козголоңдун аң-сезиминдеги иммунитет. Ал козголоңду кылмышкер канкорго моюн сунуудан, же ага ишенүүдөн, же болбосо тузагына түшүүдөн сактады.

О.э. режим армиясындагы бөлүнүүлөр, Гута жана Хомс түндүгүндөгү кээ бир кыймылдар, режим көзөмөлдөгөн региондордогу айрым амалияттар козголоңдун сакайганына, кайра бутка калкып аракеттене баштагына далалат кылууда.

Идлибге жана анын айланасына, Халаб жана анын түндүк-батышына келсек, бул жерлер козголоңдун акыркы чеби жана чоң үмүт очогу болуп, Шамдын бардык региондорунан келген, ыхлас жана бекем кадамдык сыпаттарын көрсөткөн мужахиддерге топтолду. Алар бүгүн ажайып согуштар жана улуу каармандыктарды көрсөтүп, Россияны, Асад режимин жана согушкерлерден турган алардын жардамчыларын кууп чыгарышууда. Ушул тапта Абдулбасит Саруттун шейт болушу уктап жаткан туйгуларды козгоду, козголоңдун унута жаздаган деген эскерүүсүн, биримдигин кайтарды, туура жолду табышы керектиги туурасында аң-сезим берди.

Козголоңду колдоп-кубаттап жаткан калкка келсек, алар мамлекеттер аралык айла-амалды түшүнүштү, түшүнүшкөнү үчүн оор куралдарды тапшыруу, куралсызданган буфер зоналарды түзүү, Халаб-Лазикия жана Халаб-Дамаск эл аралык жолдорун ачуу сыяктуу Сочи пландарын кыйратты. Мындай саткындык пландарынын баарына каршы чыгып, Аллахтын жардамы менен, демонстрациялар жана жүрүштөр менен алардын бетин ачып, кыйратышты, ал тургай, жолугушуу жана конференциялар өткөрүү аркылуу мужахиддерди кучагына алышканын жарыялады. Козголоңдун жана жихаддын уланышын ар дайым колдоп-кубаттоо, фронтторду ачуу, өзгөчө, Жээкте жана режим көзөмөлдөгөн аймактарда режимдин жеңилүүсүнөн кабар берген фронтторду ачуу аркылуу өз жолун ар дайым оңдоону талап кылуу жөнүндө убада берди.

Ооба, козголоңду колдоп-кубаттаган калктын талаптары жана аракети козголоңду жаңылоодо, жолун оңдоп, тил бириктирүүлөр столун кулатууда о.э. жихадда бекем турууга, фронтторду ачууга, жарашуу жана сүйлөшүүлөргө каршы чыгууга, мужахиддерди жөндөмдүү, сатылбаган таза, бир аскерий жетекчилик астында биригүүгө жана бул жетекчилерди өзүлөрү тандоого чакырып келди. Анткени, бүтүнкү күндөгү жетекчилер «колдоо көрсөтүп жаткан» мамлекеттер менен алака байлап, өз алдынча токтом кабыл ала албай турган, иш-чара өткөрө албай турган, кызыл сызыктан ары өтө албай турган, эң маанилүүсү, Жээк фронтун ачпоого амал кыла турган жетекчилерге айланып калышты. О.э. бул жетекчилер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарына, козголоңдон табышкан байлыктарына жана тигил мамлекеттерден берилген каражаттарга да байланып калып, Уммат, козголоң жана мужахиддер тагдыры жөнүндө туура пикирлөөнү жоготушту. Жоготуп гана калышпастан, козголоңго да пайда көзү менен карай турган, козголоңдон пайда алууга аракет кыла турган болуп калышты! Бул болсо, козголоңду кудум Газа менен Хамас жана Батыш Жээктин вакиъсине окшотуп койду!

Токтом чыгаруучу – козголоңду колдоп-кубаттап жаткан калк. Ал козголоң өз жолун оңдоп алышы керектигин аң-сезимдүү түрдө түшүнүп жетүүдө. Жолду оңдоо үчүн чет мамлекеттер менен алаканы үзүү, мамлекеттердин «колдоосунан» жана ыплас акчаларынан жүз үйрүү керек. О.э. Аллах үчүн калыс амал кыла турган жана чет мамлекет менен алака кылбай турган, колунда Уммат акыйдасына негизделген жана исламий шариятка таянган ачык кеңири көлөмдүү саясий долбоору бар бирер аң-сезимдүү саясий жетекчиликти кабыл алуу зарыл.

Жогоруда айтылгандардын баарын козголоңду колдоп-кубаттаган калк талап кылды, азат кылынган Идлиб түндүгүндө жакында өткөрүлгөн конференцияда баян кылды. «Бийлик Умматка таандык» конференциясына Шамдын түрдүү шаар жана райондорунан таасирдүү кишилер, интеллигенттер, активисттер, козголоң жетекчилери, мужахиддер жана кээ бир аскерий жетекчилер катышты.

Кыскасы, козголоң өз бийлигин жана токтомун кайтарып алууга аракет кылып жатат, анын мойнуна минип, өкүмдар болуп алган, козголоңду сатып жиберген кимселерден кайтарып алмакчы. Муну менен бирге, толук жолун оңдоп, жаңыланып алууга урунууда. Мунун башаратынын белгилери Идлиб жана Хивранда көрүнүүдө, албетте бул Аллахтын фазилети жана жардамы менен болууда, Ал жардам берүүчү жана кудурет ээси.

Роя гезити

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here