Тунис жетекчилигиндеги аял Куръани Карим барактарын өрттөп жиберди, ага Аллахтын наалаты болсун!

257
0

2014-жылы 10-сентябрда маалымат агенттиктеринде Тунис жетекчилигиндеги Хадижа бин Ибад деген аял сигарет жардамында Куръани Каримди өрттөгөнү туурасында кабарлар жайылды. «Нидау Тунис» партиясына таандык бул аял өзүнүн Фейсбук баракчасында Франция борбору Париждеги үйүндө Куръани Карим барактарын жыртып, кийин сигарети менен өрттөп жаткан сүрөттөрүн тараткан.

Ислам кол тийгистигин коргогон Халифалык мамлекети кулатылгандан бери Исламга түрдүү ыкма жана каражаттар менен чабуул кылуу токтогон жок, капиталисттик илманий түшүнүктөр өкүмдөр болду. Алардын бири – эркиндиктер түшүнүгү, кызыкчылык жана каалоого көз каранды болгондуктан, жада калса, капиталисттик идеология түшүнүктөрүнө ылайык карама-каршы болгон бул түшүнүк алардын пландарына туура келсе, кабыл алынып, каршылык кылынбайт, бирок, пландарына тескери келсе, мындай эркиндик түшүнүгүнө орун жок. Мисалы, шаръий кийим бир нече Батыш мамлекеттеринде алар ооз көбүртүп айткан «жеке эркиндиктерге» киргизилбеген. Ал эми, Исламга каршы тынымсыз чабуулдар жасалса, мунун эч кандай зыяны жок. Бул жаатта Франция бардык мамлекеттерден алдыга чыгып, хижабга тыюу салды, хижаб кийген студент кыздарды университеттерге кирүүгө тыюу салды. Бирок, Францияда Куръани Каримдин өрттөлүшү же бүткүл дүйнөгө рахмат болуп жиберилген Набий Aдын акааратталышы сөз менен болсо да кысымга алынбайт, бул нерсе «эркиндиктерге» киргизилет!

10689847_282591015283999_481622809338885161_nИслам турмушта жок кылынды жана өлкөлөр мамлекетчелерге бөлүп ташталды, Буркиба сыяктуу колонизаторлор орноткон куурчактар пайда болду, ал бийликте турганда Туниске жалган, жасалмалуулук, Үммөт байлыктарынан баш тартуу, исламий шариятты акаараттоо, ал тургай, түрдүү каражаттар жардамында Үммөткө каршы согушуу сыяктуу күчтүү толкун кирип келди. Кийин козголоң башталып, анын артынан ушул «Нидау Тунис» сыяктуу бир нече партиялар түзүлдү. Тигил аял Исламга эң душман партия саналган «Нидау Тунис» партиясына таандык. Бул партия бийликке жетти, бирок, ал мурунку режимдин жаңы адамы гана болуп эсептелет. Бул партиянын лидери 23-ноябрда Тунисте өтө турган презинденттик шайлоого документтерин тапшырды.

Эй эр кишилер, хур аялдар, Тунис калкы!

Исламдын турмуштан четтетилиши акыбетиндеги Тунистин абалына бир карагыла. Мурун Ислам жана мусулмандардын коргону болгон бул өлкө Батыш жана анын пикирлерине майдан болуп калды, илим жана уламалар үчүн нур болгон бул өлкө Батыштын Исламга каршы ыплас пландарын аткаруучу илманийлердин уясына айланды! Эмне үчүн абалдын дагы да оорлошуна, баарынын унчукпай кол куушуруп олтурушуна, коркокторго жана тил бириктирүүчүлөргө унчукпай карап турасыңар?! Дастуруңар болгон Куръани Карим өрттөлдү, эми эмне кылуу керек?! Бул аял (анын партиясы да) мындай аракети менен минхаж жана дастур катары Исламий шариятты четке какты. Эй, Укба ибн Нафиънин урпактары эми эмне кыласыңар?! Эй улуу Ислам жериндеги Тунис калкы, өлкөңөр халифа Усман ибн Аффан доорунда фатх кылынып, Ислам армиясынын таяныч базасына айланган, Кайраван шаары жана Зайтуна мечити курулуп, илимдин негизги булагына айланган. Тигил кудайсыздардын жана аларга сүкүт кылып тургандардын бийликке келишине же мусулмандар үстүнөн өкүмдарлык кылышына жол бересиңерби?!

Эй калкыбыз унутпагыла, Куръан, анын өкүмдөрү жана шарияты өкүмдар болмоюнча абалыбыз таптакыр өзгөрбөйт, Хадижа бин Ибад сыяктуу илманийлерден жана кафир кимселерден Халифалык мамлекети гана өч алат, Халифалык гана ага окшогондорду, аларды колдоп-кубаттап жаткан кимселерди бүтүндөй жок кылат.

«Залимдер үчүн эч кандай жардамчы жок»                                                              [2:270]

Хизб-ут-Тахрирдин

Борбордук басма сөз бөлүмүнүн аялдар жааты

уюлдук телефон: 00961 71 72 40 43

Факс: 00961 130 75 94

электрондук почта: media@hizb-ut-tahrir.info

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here